Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı | ÜÜ.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programı ile bilgi çağının yüksek mühendislerini yetiştiriyor…

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Nedir?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, elektrik-elektronik mühendislerinin yeni teknolojik gelişmeler ışığında eğitim almalarını sağlayarak, alanında yetişmiş kaliteli birer elektrik-elektronik yüksek mühendisi olmalarını sağlamaktır.

Program ile ülkemizde teknoloji ve bilimin sınırlarını zorlayan AR-GE alanında Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Programa Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği ve ilgili bilim dallarından lisans diplomalı mezunlar başvurabilecektir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir? 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 24 krediden ve 128 AKTS’den az olmamak koşuluyla program kapsamında açılan derslerden en az 8 ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 33 krediden ve 116 AKTS’den az olmamak kaydıyla program kapsamında açılan derslerden en az 11 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Ülkemizde elektrik-elektronik sektöründeki hızlı gelişime uyum sağlayan, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen, tasarım geliştirme, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp yürütülmesini sağlayabilecek bilimsel birikim kazanmış, araştırmacı yüksek elektrik-elektronik mühendislerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde tıptan haberleşmeye, bilgisayar teknolojisinden uzay araştırmalarına kadar çok farklı disiplinlerde yüksek elektrik-elektronik mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!