Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv. Ana İlkeler

Misyon

Bünyesindeki Anabilim Dallarında öğrenim gören Lisansüstü öğrencilerinin; bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek algılayabilen, mesleklerinde uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası rekabete açık ve edindikleri bilgileri akademik yaşam, uygulama ve diğer alanlarda kullanabilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu amaçla Enstitü; Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan yüksek standarda sahip öğrenci sayısının artmasına yönelik dinamik bir lisansüstü program oluşturmak, temel ve uygulamalı araştırmalara önem vererek öncelikle disiplinler arası araştırma faaliyetlerini desteklemek, üniversite-sanayi ve diğer sektörler arasında koordinasyonu geliştirerek uygulamaya yönelik sorunların çözümüne yardımcı olacak araştırmaları teşvik etmek ve uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar ve doğabilecek engelleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri zamanında alarak, uygun ortam oluşturmakla kendini yükümlü kılar.

Vizyon

Fen Bilimleri Enstitümüzün Vizyonu; üstün nitelikli, eğitimini aldığı meslekle yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunları aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olan, yürüttüğü eğitim programlarıyla üniversitelere nitelikli bilim insanı yetiştiren, bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır. Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörülerle doğrultusunda lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim programlarını sürdürerek ve bunları sürekli güncelleyerek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamaktır. Bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vererek; ulusal ve uluslararası yeniliklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ortam hazırlamaktır.

Kuruluş ve Amaç

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013’den bu yana faaliyet göstermeye başlamıştır. Enstitümüz, akademik dünyada kariyer sahibi olacak bilim insanları ve dünyanın değişen şartlarına göre gerekli yetenek ve yeterliğe sahip insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu açıdan; her zaman dinamik, yenilikçi, kendini dünyanın her yerinde başarılı kılacak niteliklere sahip olmak isteyen tüm adayları eğitim-öğretim sürecine katmayı amaçlamaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!