360 sanal tur

Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Hakkında

Bilişim ve teknolojinin günümüzde hayatımızın bir parçası olması, disiplinler arası çalışmaların tüm dünyada önem kazanması bilgisayar mühendisliği alanındaki çalışmaların öneminin hızla artmasına sebep olmuştur. Yazılım geliştirme metodolojileri, donanım teknolojileri, internet teknolojisi, dijital dönüşüm gibi alanlardaki ilerlemeler yapay zeka teknolojileri alanındaki gelişmeleri hızlandırmaktadır. IEEE (IEEE Computer Society) ve ACM (Association for Computing Machinery) gibi mesleki kuruluşlar, yapay zeka teknolojileri eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yapmaktadırlar.

Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı

Yapay Zeka Mühendisliği (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programının amacı, alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim ve donanımlara sahip olan, alanındaki gelişmeleri takip etmiş ve etme becerisini kazanmış, öğrenmenin hazzını özümseyerek öğretmeye odaklanmış araştırıcılar yetiştirmektir.

Bu yüzden insan ve çevre sağlığını ilgilendiren kuruluşların, teknoloji firmalarının, savunma sanayisi başta olmak üzere endüstrinin her alanının araştırma geliştirme bölümlerinde yapay zeka mühendislerine ihtiyaç artmaktadır. Yapay Zeka  Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı temelde, teknolojik anlamda araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurdumuzda ve yurt dışında nitelikli akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek mühendislerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!