Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

  •  Yilmaz O., “Diyete Devam Eden Otizmli Çocuklarda Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) Geni C677T Polimorfizminin Belirlenmesi” (2016) (Danışman, Prof. Dr. Muhsin Konuk)
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!