360 sanal tur

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

YİLMAZ O., “DİYETE DEVAM EDEN OTİZMLİ ÇOCUKLARDA METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ (MTHFR) GENİ C677T POLİMORFİZMİNİN BELİRLENMESİ” (2016) (Danışman, Prof. Dr. Muhsin Konuk)

ERGİNAL GENÇ B.R.” ALPORT SENDROMU İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERİN BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR İLE ANALİZİ.” (2022) (Doç. Dr. Mesut KARAHAN)

ÜNVER D.” PİPER CUBEBA’ DE YER ALAN FİTOKİMYASALLARIN İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE  IN VİTRO ALZHEİMER MODELİNDE KORUYUCU ETKİSİNİN İNCELENMESİ.” (2022) (Dr. Öğr. Üyesi Shirin TARBİAT)

BORA G. “ERKEN VE GEÇ BAŞLANGIÇLA ALZHEİMER VAKALARINDA ERKEN TANIYA YÖNELİK GENETİK ALZHEİMER YATKINLIK PANELİ HAZIRLANMASI.” (2022) (Prof. Dr. Sevim IŞIK)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!