360 sanal tur

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

ALKİLANİ S.” BETA TALASEMİ HASTALIĞININ TÜRK POPULASYONUNDAKİ B-GLOBİN GENİNDEKİ SUBSTİTUSYON MİTASYONLARININ İN SİLİCO ANALİZİ.” (2022) (Dr. Öğr. Üyesi Tuba SEVİMOĞLU)

ÜNAL D. “ CORNUS MAS VE RUBUS SANCTUS MEYVELERİNİN İNSAN FLORASINDAKİ ETKİLERİNİN FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ.” (2022) (Dr. Öğr. Üyesi Tuba SEVİMOĞLU)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!