2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME.

 • Anasayfa
 • 2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim- Öğretim Süreçlerimiz Hakkında Bilgilendirme:

https://uskudar.edu.tr/tr/uek 

Dersler LMS sistemi (ALMS ) üzerinden yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz yukarıdaki linkten eğitim dokümanlarına ulaşabilir ve dersin öğretim üyesi sanal sınıf oluşturduğunda kendi sistemlerinden dersin saatinde derse giriş yapabilirler.

Enstitümüz lisansüstü süreçleriyle ilgili açıklamalar:

 • 27 Şubat-12 Mart 2023 tarihleri arasında ders kayıtları/danışman onayları yapılacaktır.
 • 6 Mart 2023 tarihinde lisansüstü dersler başlayacaktır.
 • Ders kaydı olmayan, sınıf listesinde adı bulunmayan öğrencilerin sınavlara girme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için ders kayıtlarının zamanında yapılması ve kontrolü önemlidir.
 • Ders kayıt, ekle-sil haftası, sınavlar gibi süreçler için web sayfamızda bulunan Akademik Takvim ( https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim ) takip edilmelidir.
 • Duyuruları web sayfamızdan “Duyurular” başlığı altından takip edebilirsiniz.
 • Tezli programlarda 2 yarıyıl, tezsiz programlarda ise 1 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır. Kayıt dondurma başvurularının akademik takvimde açıklanan vize sınavlarının başlangıç tarihine kadar (24 Nisan 2023) yapılması gerekmektedir. Vizelerden sonra yapılan başvuralar reddedilir. Kayıt dondurma işlemleri online olarak aşağıdaki linkten yürütülmektedir: https://uskudar.edu.tr/tr/kayit-dondurma
 • Derslere devam zorunluluğu asgari % 70’tir.
 • Lisansüstü eğitimle ilgili akış diyagramına, tez/proje sürecinde takip edilmesi gereken adımlara ve ilgili güncel formlara https://uskudar.edu.tr/fbe/formlar linkinden ulaşabilirsiniz.
 • Üçüncü yarıyıl başına kadar tez/proje danışman tercih formlarının Enstitüye elden ya da mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.
 • Onayları mail üzerinden iletilmek kaydıyla belgelerin elden teslim zorunluluğu yoktur.
 • Eğitim ve öğretim süresini dolduran tüm öğrencilerimiz tez ve projelerini bahar dönemi için 23 Haziran 2023 tarihinde teslim etmelidirler.

      Tezsiz öğrenciler;  7-ÜÜ.proje-surecinde-yapilmasi-gerekenler.docx

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre;


Tezli yüksek lisans programı

Süre 

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programı 

Süre 

MADDE 12 – (1) “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”

Yönetmelik gereği, Mezuniyete hak kazanabilmek için, Tezsiz program öğrencilerinin 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlamaları, 30 kredi ve en az 90 AKTS (30 AKTS'si Proje çalışmasından) almaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!