360 sanal tur

Speech and Language Therapy Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2023

SİMGE ŞEN
Erken çocukluk döneminde konuşma sesi bozukluğu tanısı almış çocukların ebeveynlerinin kaygı düzeyinin incelenmesi
ÖZGE ASLAN
Gecikmiş dil ve konuşma konusunda aile hekimleri ve çocuk hekimlerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi
ÇAĞLA NUR DOĞRU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ve Çocuk ve Ergen psikiyatristlerinin dil ve konuşma terapisi mesleğine yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi
PINAR AKGÜN
Afazili bireylerin yakınlarının afazi bilgi düzeylerinin aile yaşamına ve bakım yüküne etkisinin incelenmesi
HANDAN ERDEM
Kekemeliği olan yetişkinlerin fonetik, duygusal ve dilbilgisel açıdan farklı metinlerdeki okuma akıcısızlıklarının incelenmesi
SEDANUR YILGIN
Sözel ve sözel olmayan zihin kuramı görevlerinin 48-72 aylık çocukların dil düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi
ŞULE ALBAYRAK
60-90 ay arası konuşma sesi bozukluğu olan ve olmayan çocukların çalışma belleği, hızlı isimlendirme ve fonolojik farkındalık becerilerinin incelenmesi
ÖMER KARGIN
Knowledge of pre-school, classroom and special education teacher's students about stuttering and opinions on attitude
DİLARA DERİN
Konuşma sesi bozukluğu olan ve olmayan çocukların fonolojik farkındalık becerilerinin ve ev erken okuryazarlık ortamlarının incelenmesi
ZÜBEYİR TUTUŞ
Kekemeliği olan yetişkin bireylerin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeyleri ile kekemeliğe ilişkin öz değerlendirmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
HADRA AKLAN
Türkiye'de kekemelik ile ilgili yapılmış olan çalışmaların sistematik olarak incelenmesi
ALEYNA SARIYILDIZ
Disleksi ve konuşma sesi bozukluğu tanısı almış çocukların sözel çalışma belleği ve fonolojik farkındalık performanslarının karşılaştırılması
ASYA AYYILDIZ
Yetişkin bireylerin kekemeliği olan bireylere yönelik tutumları ve onlarla romantik ilişki kurmaya yönelik bakış açıları
DENİZ KAYA SAĞLAM
COVİD-19'un sesin akustik ve fonasyon özelliklerine etkisinin incelenmesi
DERYA ÇAVDAR
Kekemeliği olan ve olmayan yetişkinlerde yorumlama yanlılığının karşılaştırılması ve bu yanlılığın kekeleyen grupta kekemeliğe ilişkin öz değerlendirme, anksiyete ve iletişimsel özyeterlik ile ilişkisinin incelenmesi
MUHSİN DÖLEK
Kekeleyen ve kekelemeyen yetişkinlerin yüz ifadelerindeki duygu etiketlemelerinin karşılaştırılması
BUSE ÖZBAŞ
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi geçmişi olan preterm bebekleri beslemeye ilişkin ebeveyn deneyimleri
BENGİSU ÇAKIR
Kekemeliği olan çocukların kaygı düzeyleri ile ebeveynlerinin ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
KÜBRA BABA
Dil ve konuşma terapisi bölümü öğrencilerinin kekemelik ve normal akıcısızlık belirtilerine yönelik ifadeleri
DEFNE USLU
Aile sağlığı merkezinde çalışan aile hekimlerinin dil vekonuşma terapisine yönelik farkındalık düzeyleri ve işbirliği içinde çalışmaya yönelik görüşleri
ELİF ERVA BEKTAŞOĞLU
Yürütücü işlev bağlamında davranışsal ölçüm araçları kullanılan 4-7 yaş arası gelişimsel dil bozukluğu olan çocuklara yönelik çalışmaların sistematik derlemesi
ESMA ERGİN
Afazili bireylerle yürütülen dil ve konuşma terapilerinde sanal gerçeklik müdahalelerinin incelenmesi: Sistematik derleme
BENGİSU BALKAN
Kekemelikte sanal gerçeklik uygulamalarının incelenmesi: Sistematik derleme
FATMANUR DURMUŞ
Okul çağı, ergenlik ve yetişkinlik dönemi kekemelik terapilerinin uzun dönemli etkililiği: Sistematik derleme


WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!