360 sanal tur

Speech and Language Therapy Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2022ResearcherThesis Title
DİCLE NUR ATILGANÖzel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Eğitim Almakta Olan Özel Gereksinimli Bireylerin Ebeveynlerinin Ses Kullanım Alışkanlıklarının Anket Yoluyla Değerlendirilmesi
FATİH UYUMAZKekemeliği olan ve olmayan yetişkin bireylerin akılcı olmayan inançlarının karşılaştırılması
AYDİL AYDINUzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerin öğretmenlerin ses sağlığı üzerine etkisi
MUHAMMED SELMAN BABARNasometer II ve praat yardımlı nazalans ölçer (PYNÖ) ile elde edilen nazalans değerlerinin karşılaştırılması
OĞUZHAN KÖSEOĞLUOkul öncesi eğitime devam eden prematüre çocukların alıcı ve ifade edici dil ile sesletim ve sesbilgisel yeterliliklerinin değerlendirilmesi
TAHSİN YILMAZÖzel Eğitim ve rehabilitasyon merkezi müdürlerin dil ve konuşma terapisi mesleği ile hizmetlerine yönelik görüş, düşünce ve deneyimleri
TUĞBA KAYAVokal nodüle bağlı disfonik bireylerde tele-terapi yoluyla ses terapisi uygulamasının etkililiği: karma yöntem araştırması
KAMİLE FİDANYoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personellerinin alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri ile ilgili bilgileri, deneyimleri ve önerileri: Bir karma yöntem çalışması
HÜSEYİN ÇETİNOkul çağındaki kekemeliği olan bireylerin bilişsel yetenekleri ile CALMS-TR bileşenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
MERVE ÖNALKoklear implant kullanan çocuklarda iletişim ve zihin kuramı becerilerinin incelenmesi
İLAYDA GÜNDÜZGenç yaşlılık ve orta yaşlılık dönemindeki bireylerin konuşmada ve okumada artikülasyon ve konuşma hızlarının incelenmesi
HÜSEYİN ÇAĞATAY SEZERYüz yüze ve uzaktan eğitimin öğretmenlerin ses yorgunluğu üzerindeki etkilerinin incelenmesi
BEYZA SUNGUR ÇETİNCovıd-19 Tanrısıyla Hastanede Yatarak Tedavi Olan Hastalarda Ses ve Yutma Bozukluklarının İncelenmesi
GAZİ ÇAKICIÖzgül Öğrenme Bozukluğu Olan ve Olmayan Öğrencilerin Pragmatik Dil Becerilerinin İncelenmesi
BERİRE SENA TOPUZKonuşma Dışı Oral Motor Egzersizlerin Konuşma Sesi Bozukluklarında Dil ve Konuşma TerapistleriTarafından Kullanımı
ERTUĞRUL KAYANörolojik kökenli yutma bozukluğu olan hastalarda yutma bozukluklarının yaşam kalitesine etkilerinin değerlendirilmesi
RAMAZAN BAYRAM KARAKAYATürkiye'de gecikmiş dil ve konuşma: Sistematik derleme çalışması
NURIYYA NOVRUZOVADil Becerilerinin Değerlendirilmesinde Dil ve Konuşma Terapistlerinin Dil Örneği Analizi Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
AYŞE BUSE SARAÇKekemeliği olan ve olmayan çocuklarda görsel ve işitsel olarak sunulan duygusal uyaranlarda konuşmanın motor performansının karşılaştırılması
YEŞİM GÜNERİOkul öncesi dönemde gelişimsel dil bozukluğu olan çocukların fonolojik işlemleme becerilerinin incelenmesi
WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!