360 sanal tur

Nutrition and Dietetics Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2022

ResearcherThesis Title
İLKE KARAGÖZOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların anneleri ile normal gelişim gösteren çocukların annelerinin, COVİD-19 takıntısı, özgecilik ve yeme davranışlarının karşılaştırılması
EKİN BAYRAKGestasyonel diyabetli annelerin ilişkili biyokimyasal parametreleri ile yenidoğanın glukoz profilinin değerlendirilmesi ve annelerin yeme farkındalık düzeylerinin saptanması
TÜRKAN ATAYHemodiyaliz Hastalarında Biyokimyasal Parametreler, Tedaviyte Uyum ile Malnütrisyon Durumu Arasındaki İlişki
LÜTFİYE ŞEYMA MADENCİDiyabeti Olan ve Olmayan Hemodiyaliz Hastalarının Besin Tüketimi, Duygu ve Malnutrisyon Durumlarının Karşılaştırılması
KEVSER ALTUNKALEMPostmenopozal Kadınlarda Akdeniz Diyetine Uyumun Depresyon , Menopoz Semptomları ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
ÖZLEM İSMAİLOĞLUDiyabetli Bireylerde Beslenme Durumu ve Probiyotik, Prebiyotik Besin Tüketimlerinin Gastrointestinal Semptomlar Üzerine Etkisi
EFLAL RANA LAÇİNERYetişkinlerde yeme bağımlılığının obezite, beğenilme arzusu ve ego-santrik olma ile ilişkisi
NACİYE BETÜL ATEŞ18-65 yaş arası bireylerin yeme alışkanlıklarının narsist kişilik ve beden algısı ile ilişkisi
İREM NUR ŞAHİNBesin bilgisi ve yeme tutumuna yönelik ölçek geliştirme: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
ECEM ALTINOKVejetaryen olan ve olmayan bireylerde duygu durumuna bağlı yeme farkındalığının araştırılması

WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!