360 sanal tur

Nursing Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2022

Researcher Thesis Title
ÜMMÜGÜLSÜM ÖZDEMİRHemşirelerde Premenstrual Sendrom ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile İlişkisinin İncelenmesi
SULTAN SEHER KARAÇAYIRAlzheimer hastalarına karşı toplumdaki bireylerin bakış açısının değerlendirilmesi
BURAK ÖZDEMİRHemşirelerin çalışma ortamı değerlendirmeleri ile anksiyete düzeylerinin incelenmesi
BAHAR ÇINARCOVİD-19 enfeksiyonu geçirmiş bireylerde ruhsal ruhsal durum ve ilişkili faktörler
MUSA ÇİFTÇİAritmi kliniğinde tedavi gören hastalarda flebit gelişme durumu ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi
ESRA DAVUTHemşirelerin psikososyal bakım yetkinliklerinin ve ilişkili faktörlerinin incelenmesi
RÜMEYSA YILMAZBedensel engelli bireylerde benlik algısı, ruhsal durum ve ilişkili faktörlerin incelenmesi
SELVA DENİZYoğun bakım hemşirelerinin enteral beslenme komplikasyonlarına ilişkin hemşirelik tanılarını belirlemede etkili olan faktörler
MİZGİN TEKİNPostpartum altıncı haftasını dolduran kadınların doğum sonu bakım hizmeti alma durumlarının incelenmesi
FATMA ÇEŞMECİGebelik Öncesi Dönemdeki Kadınlarda Diyabet Riski ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 
FİRDEVS TEK GÖÇER45-55 YaŞ Arasında Menopoz Dönemindeki Kadınların Menopoza İlişkin Tutumlarının ve Menopoz Semptomlarının İncelenmesi
YAĞMUR BARMANYoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları ve engellerinin belirlenmesi
HABİB GÖLHastanede yatan hastalarda obstrüktif uyku apnesi sendromu riskinin belirlenmesi
ÖMER FARUK ATALAYDiyabetik ayak ülseri tanısı ile izlenen hastalarda diyabet öz bakım aktivitelerinin incelenmesi
CANAN AŞIKOĞLUAkut koroner sendromlu hastalarda hastalık algısının incelenmesi
WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!