360 sanal tur

Addiction Consultancy and Rehabilitation Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2023

AYŞENUR AYYILDIZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nde öğrenimgören üniversite öğrencilerinin kumar oynama nedenleri ve öfkekontrolü arasındaki ilişki

MERVE DEMİRKIRAN
İlişki bağmlılığı ile ilişki doyumu arasndaki ilişkinin incelenmesi

DENİZ BİRGÜL SEVİNDİK
Metamfetamin kullanım bozukluğu olan hastalarda bağlanma stilleri ve benlik saygısının tedavi motivasyonu üzerine etkisi

DİDEM BİRİNCİ
Dijital oyun bağımlılığının aleksitimi ve bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesi

AYŞEGÜL ORTAKAYA
Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan tanılı hastalarda relapsla ilişkili faktörlerin incelenmesi: Sosyal işlevsellik ve çocukluk çağı travmaları

İDİL ALBAR
18 - 29 yaş aralığındaki genç yetişkinlerde vücut kitle indeksi, benlik saygısı ve yeme bozuklukları arasındaki ilişkinin incelemesi

ELİF SEDA TOKER
Lise öğrencilerinin öz yeterlilik düzeyleri ve madde kullanım riski arasındaki ilişkinin incelenmesi

ENES KÖKSAL
Yetişkinlerde akıllı telefon bağımlılığı ile öz şefkat ve bağlanma stillerinin ilişkisinin incelenmesi

ŞEYMA BİNNAZ ÖZAYSIN
Genç erişkinlerde bağlanma stillerinin tütün bağımlılığı ile depresyon bozukluğu komorbiditesine etkisi

HİLAL ÇOBAN
İstanbul'da yaşayan 25-40 yaş arası annelerin dijital ebeveynlik farkındalığının çeşitli değişkenler ve çocukta internet bağımlılığı açısından incelenmesi

ÖMER SELÇUK TEKİN
Psikoloji lisans mezunları ve psikoloji öğrencilerinin uyuşturucu madde bağımlılık tutumları ile sigara bağımlılık tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

BURCU SEVİM
Alkol kullanım bozukluğu olan bireylerde bağımlılık şiddeti ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişki

ELİF BULAÇ
COVİD-19 pandemisi sonrası uzaktan çalışan yetişkinlerde algılanan stres düzeyinin ve depresyonun sigara bağımlılığına etkisi

HAVVA SENA UĞURTAŞ
Gebelikte sigara kullanımının stres ve psikolojik sağlamlılık ile ilişkisi

SULTAN DENİZ
Okul psikolojik danışmanlarında sosyal medya bağımlılığı ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi

ELİF AKKUŞ
Madde kullanım bozukluğu olan ergenler: Akran zorbalığı ve algılanan ebeveyn tutumları ile tedavi motivasyonlarının incelenmesi

ESMA KILINÇ
Lise öğrencilerinde akıllı telefonu kötüye kullanımının nomofobi ve sosyal kaygı ile ilişkisinin incelenmesi

BÜŞRA YEŞİLBAĞ
Alkol ve madde kullanım bozukluğunda stresle başa çıkma yöntemleri ve şema alanlarının tedavi motivasyonu üzerine etkisi.

GİZEM ALTUN
Sosyal medya bağımlılarında duygusal zeka ve sosyal kaygının incelenmesi

ÜMMÜ GÜL ÇAYCI
Ergenlerde COVİD 19 anksiyetesi, gelişmeleri kaçırma korkusu (FOMO) ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi
WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!