Speech and Language Therapy Doctorate Degree (PhD) - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2023

NİHAL AYDIN
Kekemeliği olan 36-72 ay arası çocuklarda tele-terapi ile sunulan palin ebeveyn çocuk etkileşimli terapi programının incelenmesi: bir karma yöntem çalışması
EYLÜL BİRKENT
Müzik eğitiminin, dil ve konuşma terapisi öğrencilerinin ses bozukluklarını değerlendirme becerilerine yönelik etkileri: Karma yöntem çalışmasıWHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!