Health Management Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2023

TÜRKAN ÇAPCI
Acil yardım ambulanslarının ergonomik açıdan değerlendirilmesi: İstanbul örneği
NARMİNA MAHARRAMOVA
Hastanelerde sağlık çalışanlarının motivasyon düzeylerinin örgütsel bağlılıklarına etkisi: Kocaeli örneği
HAYRİYE TÜRKYILMAZ
Türkiye'de doğumda sezaryen tercihi: Bir kamu hastanesi örneği
MİRAY TÜRK
Türkiye ve OECD ülkelerinin daha iyi yaşam endeksi göstergelerine göre kümelenmesi
ELÇİN KURT
Covid-19 döneminde sağlık çalışanlarında yaşam kalitesi ve merhamet yorgunluğu arasındaki ilişki: Bandırma örneği
MENEKŞE ÜCEL
Örgütsel bağlılığın, bireysel iş performansına etkisi: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma
FATMA GÖNEN KARASAKAL
Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının işten ayrılma niyeti ve ayrılma nedenlerinin incelenmesi
EBRU FATMA YAPRAK
Sağlık kurumunda çalışanların algılanan yönetici desteği ve iş üretkenliği düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi: Bir kamu hastanesi örneği
ŞEYMA FİLİZFİDAN
Kadınların meme kanserinin erken tanısı hakkında bilgi seviyelerinin ve farkındalıklarının değerlendirilmesi
SELİN MÜRSELAY PALA
Sağlık çalışanlarının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülüğü konusundaki arzu düzeylerinin belirlenmesi: Yalova ili örneği


WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!