360 sanal tur

Occupational Therapy Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2022

ResearcherThesis Title
TALHA TAYFUN ZENGİNErgoterapinin ekran maruziyeti bulunan çocuklarda duyusal ve davranışsal etkileri
ESRA ALANPsikotik bozukluk nedeniyle yatışı yapılan psikiyatri hastalarında kişi merkezli ergoterapi müdahalelerinin bağımsızlık düzeyi, sağlık algısı ve psikopatolojik belirtiler üzerine etkisi
ESRA HİLAL PEKELKarpal tünel sendromlu bireylerde aktivite temelli ergoterapi müdahalelerinin elin fonksiyonel durumuna etkisinin incelenmesi
UĞUR ARSLANCOVİD-19 sürecinde ruhsal bozukluğu olan hastalara telerehabilitasyon uygulaması kapsamında ergoterapi müdahaleleri
WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!