Occupational Therapy Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2023

SEMA ARAZ
Afet çalışanlarında görülen psikososyal problemlerin günlük yaşamlarına etkisinin ergoterapi bakış açısıyla araştırılması
NİHAN YURDADÖN
Okul öncesi çocuklarda çocuk yogasının duyusal işlemleme sürecine etkisinin incelenmesi
MEHMET ÜSTÜNKAYA
Şizofreni hastası bireylerde yapılan ergoterapi müdahalelerinin yaşanan bilişsel gerilemenin giderilmesine ve işlevselliğin arttırılmasına etkisi
MERVE ARI
Covid-19 pandemi döneminde sezaryen doğum ve normal doğumla olan çocukların duyusal fonksiyonlarının değerlendirilmesi
MELİKE YALÇINKAYA
Travmatik el yaralanması geçiren bireylerde yaralanma ciddiyetinin ağrı ve gelişen anksiyete üzerindeki etkisinin ergoterapist perspektifinden değerlendirilmesi
SEDANUR YILMAZ
4-6 yaş çocuklarinda ergoterapi müdahalelerinin sosyal uyum ve davraniş becerileri üzerine etkisiWHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!