Health Management Doctorate Degree (PhD) - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2023

CANAN AKSOY
İzmir ili engelli turizmi konaklama olanaklarının pazarlama karması çatısı altında incelenmesi
CANAN BULUT
Dünya ülkelerinin sosyoekonomik göstergeleri ile sağlık göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
ŞUAYIP BİRİNCİ
Türkiye'de kronik hastalık yönetimine bir örnek: Diyabetus mellitusa bağlı makrovasküler komplikasyon
DERYA ŞAHİN
Yaşlı bireylere yönelik sağlık hizmeti uygulamalarının ülkeler bazında karşılaştırmalı değerlendirilmesi
BURCU DÜNDAR ERTEMİZ
İçsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma
WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!