360 sanal tur

Child Development Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit YOKTEZ to access all the theses listed in the database.

Theses Delivered in 2022

Researcher
Thesis Title
NİMET KESKİN
Anne baba destek programının özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden 36-72 aylık çocuğa sahip anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarına ve çocuk anne baba ilişkilerine etkisinin incelenmesi
FATMA ZEHRA KILIÇ
Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı düzeyleri: Üsküdar Üniversitesi örneği
MELTEM SERAP YILMAZ
0-8 yaş arası fiziksel engelli çocuğa sahip ailelerin depresyon, anksiyete, aile stresi ve stresle başa çıkma tutumlarının incelenmesi
SERAP DEMİR
Okul öncesi kaynaştırma sınıfında bulunan öğrencilerin özel gereksinimli akranlarına yönelik algılarının resim analizi tekniği ile belirlenmesi
KÜBRA KAYADELEN
Suriyeli ilkokul öğrencilerine Türkçe öğretimi yapan öğretmenlerin kültürel zekâ düzeyleri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
EBRU OK
Ebeveyn duygu düzenleme becerileri ile 36 – 72 aylık çocukların akran oyun oynama şekilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
CANAN ŞEN
Öğrenme güçlüğü tanılı bireylerde anne baba tutumlarının dijital oyun bağımlılığına etkisinin incelenmesi
KÜBRA NUR KARAKOÇ
48-72 aylık çocuklara yönelik sosyal problem çözme becerilerinin ebeveyn-çocuk ilişkisi yönünden incelenmesi
NECİP SÜRÜCÜ
Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ve gelişimsel gecikmesi olan çocukların alıcı dil beceri düzeylerinin karşılaştırılması
HAFİZE SOYSAL ÇİMEN
Anne ve baba adaylarının geliştiren bakıma ilişkin bilgi ve farkındalıklarının incelenmesi
ŞEYMA DURMUŞ
Ebeveyn kontrolünün ergenlerin yaratıcı kişilik özellikleri üzerine etkisi
NEBAHAT ŞEN
Lise öğrencilerinin akademik stres düzeylerinin mutluluk ve sosyal kaygı durumuna etkisi
ASUMAN BALCI
0 – 36 ay arasındaki çocukların bakımını yapan eğitimli bakıcıların, demografik özellikleri ve eğitim alma şekilleri ile sağladıkları bakımın özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi– İstanbul Avrupa Yakası örneği
ŞEHRİNUR ATAŞ
Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin yılmazlık düzeylerinin öz yetkinlik becerileri üzerindeki etkisinin belirlenmesi
KEVSER RÜMEYSA HEKİMOĞLU
60-72 Ay Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İlk Belirtileri Fark Etme Durumlarının, Ebeveynlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Diğer Değişkenlere Göre Anazlizi
TUĞÇE YAVUZ
Z Kuşağında Bağlanma Şekilleri ve Dijital Ebeveynliğin Dijital Bağımlılığa Etkisi
TAHA YASİN ARICI
Özel gereksinimli çocuklara sahip anne-babaların depresyon ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
ZEYNEP BAYRAM
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocukların bağlanma stilleri ve annelerinin bağlanma stilleri arasında ilişkinin incelenmesi
GÜLTEN YÖRÜK
Ön lisans çocuk gelişimi öğrencilerinin kariyer streslerinin incelenmesi
FAZİLET DAĞ
COVİD-19 salgınının okul öncesi yöneticileri ve öğretmenleri üzerinde eğitime etkisinin sürdürülebilirliği
MELİSA AKKÖSE KAYA
14-18 yaş arası ergenlerin duygusal özerklik ve baba ilişkisinin incelenmesi
YASEMİN ZEYNEP İZCİ
Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan çocukların ebeveynlerinin otizm algısının metafor analizi yolu ile incelemesi
ELİF İPEK TUTUŞ
Özgül öğrenme güçlüğü olan 6-10 yaş çocukların okuma, yazma ve dil becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
SÜMEYYE HİLAL AKSOY KIRMA
Anne baba davranışlarının 3-6 yaş çocuklarda oyun davranışına ve sosyal gelişimine etkisi
RUMEYSA AZRA YEŞİLYURT
36-72 aylık çocuğa sahip ebeveynlerin duygu düzenleme beceri düzeyleri ile medya aracılık roleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!