2020-2021 BAHAR YARIYILI BİLGİLENDİRME

  • Anasayfa
  • 2020-2021 BAHAR YARIYILI BİLGİLENDİRME

Sevgili Öğrencilerimiz;

 Enstitümüz lisansüstü süreçleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz: 

Ders kaydı olmayan, sınıf listesinde adı bulunmayan öğrencilerin sınavlara girme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için ders kayıtlarının zamanında yapılması ve kontrolü önemlidir.

Ders kayıt, ekle-sil haftası, sınavlar gibi süreçler için web sayfamızda bulunan Akademik Takvim ( https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim ) takip edilmelidir.

Duyuruları web sayfamızdan “Duyurular” başlığı altından takip edebilirsiniz.

Derslere devam zorunluluğu asgari % 70’tir.

Lisansüstü eğitimle ilgili akış diyagramına, tez sürecinde takip edilmesi gereken adımlara ve ilgili formlara https://uskudar.edu.tr/sbe/formlar  linkinden ulaşabilirsiniz.

İkinci yarıyıl sonuna kadar tez/proje danışman tercih formlarının Enstitüye elden ya da mail ile  iletilmesi gerekmektedir.

Tez danışman atamasını takiben en geç bir ay içinde tez önerisi Enstitüye iletilmelidir.

Pandemi sürecinde, onayları mail üzerinden iletilmek kaydıyla belgelerin elden teslim zorunluluğu yoktur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre;

Tezli yüksek lisans programı

Süre 

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde yüksek lisans programına kaydolan öğrencilere de, 13.06.2016 tarih, 35253 sayılı YÖK yazısı gereği, 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren, yönetmelikte belirtilen süre kadar ek süre tanınmıştır.

Tezsiz yüksek lisans programı 

Süre 

MADDE 12 – (1) “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”

 Yönetmelik gereği, Mezuniyete hak kazanabilmek için, Tezsiz program öğrencilerinin 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlamaları, 30 kredi ve en az 90 AKTS (30 AKTS'si Proje'den) almaları gerekmektedir.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında sağlık ve başarı dileklerimizle.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!