2022-2023 Güz Dönemi Online Başvuruları 06.06.2022 tarihi itibarı ile başlayacaktır.(2022-2023 Fall Semester online applications will start on Monday, 06.06.2022.)

  • Anasayfa
  • 2022-2023 Güz Dönemi Online Başvuruları 06.06.2022 tarihi itibarı ile başlayacaktır.(2022-2023 Fall Semester online applications will start on Monday, 06.06.2022.)

2022-2023 Güz Yarıyılı çevrimiçi başvuruları 06.06.2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

Son Başvuru Tarihi :  14.08.2022 Pazar

 ALES Puan Türü:   SAYISAL

Çevrimiçi Ön Kayıt Linki :

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Değerli aday öğrencilerimiz;

Pandemi nedeniyle, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızda bilim sınavı yapılmayacak olup;

1) Tezli programlarımızda, ilgili SAYISAL puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i,

2) Tezsiz programlarda, lisans mezuniyet notunun %50’si, varsa* ilgili puan türündeki ALES’in %50’si değerlendirmeye alınacaktır.

22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrencilik tanımı değişmiştir. Özel öğrenci, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olup enstitümüzdeki bir lisansüstü programdan ders alan öğrenci olarak tanımlanmıştır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

-Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

-Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

-ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Program için en az Sayısal 55 Puan)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Fotoğraf (2 Adet)


2022-2023 Fall Semester online applications will start on Monday, 06.06.2022.

Application Deadline: 14.08.2022 Sunday

 ALES Score Type: NUMERICAL

Online Pre-Registration Link:

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Dear candidate students;

Due to the pandemic, there will be no science exam in our Thesis/Non-Thesis Master's Programs in the Fall Semester of the 2022-2023 Academic Year;

1) In our programs with thesis, 65% of the ALES in the relevant NUMERICAL score type, 35% of the undergraduate graduation grade point average,

2) In non-thesis programs, 50% of the undergraduate graduation grade and 50% of the relevant score type ALES, if any*, will be evaluated.

In line with the Graduate Education Regulation published in the Official Gazette dated November 22, 2019, the definition of special student has changed. A special student is defined as a student enrolled in another graduate program and taking courses from a graduate program in our institute.

The applications of the candidates who do not apply online, do not graduate during the application, and do not upload their ALES document and their identity information to the application system will be deemed invalid.

DOCUMENTS REQUESTED DURING FINAL REGISTRATION

- Original or certified copy of the undergraduate diploma

-Original or certified copy of the undergraduate transcript (transcript)

-ALES exam result document (at least 55 numerical points for the Thesis Program)

-Copy of identity card

-Photo (2 Pieces)


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!