FİNAL/BÜTÜNLEME SINAVLARI İLE İLGİLİ SENATO KARARI.(2021-2022 GÜZ YARIYILI) SENATE DECISION ON FINAL/MAKE-UP EXAMS (2021-2022 FALL SEMESTER)

  • Anasayfa
  • FİNAL/BÜTÜNLEME SINAVLARI İLE İLGİLİ SENATO KARARI.(2021-2022 GÜZ YARIYILI) SENATE DECISION ON FINAL/MAKE-UP EXAMS (2021-2022 FALL SEMESTER)

Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine; 

Üsküdar Üniversitesi Senatosu'nun 06.01.2022 tarih ve 2022/01 sayılı Kararı uyarınca;

KARAR- 2:

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde yapılacak olan final ve bütünleme sınavlarına COVID-19 pandemisi nedeniyle test sonuçları pozitif olduğundan dolayı katılamayacak öğrencilerin, bu mazeretlerini ilgili Dekanlık/Müdürlüğe beyan etmek ve belgelemek koşuluyla söz konusu sınavların yüz yüze telafisinin yapılabilmesi hususunda Fakülte/Enstitü/SHMYO’nun ilgili kurullarının yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur. To the attention of all our students;

In accordance with the decision of Üsküdar University Senate dated 06.01.2022 and numbered 2022/01;

DECISION 2:

For the students who will not be able to attend the final and make-up exams to be held in the Fall Term of the 2021-2022 Academic Year because of the positive test results due to the COVID-19 pandemic, the Faculty/Institute can make up for the said exams face-to-face, provided that they declare and document their excuses to the relevant Dean's Office/Directorate. It was unanimously decided to authorize the relevant boards of /SHMYO.

It is submitted for your information. 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!