Kayıt Dondurma Talebinde Bulunmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine;

  • Anasayfa
  • Kayıt Dondurma Talebinde Bulunmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine;

Değerli Öğrencilerimiz;

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan “Kayıt yenileme ve dondurma” başlığı 19. Maddede yer aldığı şekliyle, öğrencilerimiz kayıt dondurma haklarından istifade edebilmektedirler.

Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli yazısında ifade edildiği şekliyle;

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda; tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine ve bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.

Öğrencilerimizin azami süreleri ve tezlerini yürütmelerine mani bir durumun varlığının tespiti ve yöntemine dair bir düzenlemeye gidilmiştir.

Bununla birlikte, kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimizin dondurmayı müteakip Bahar yarıyılı - Güz yarıyılı arasındaki kayıt ücreti farkı ile ilgili talepler için ise kayıt dondurma gerekçesinin;

- Öğrencimizin tezini yürütme, veri toplama sürecine mani olacak derecede etki edecek mertebede olması,

- Danışmanının aynı gerekçeleri teyit eder yazılı (elektronik posta, stix yazışması vb) olması,

- Mevcut döneme mahsus sağlık problemleri yaşamış olması,

- Sahada aktif görev alıyor olması veya

- Bu çerçevede olmak kaydıyla karşılaşılan güçlükler neticesinde tezini yürütemiyor olması,

gibi mücbir ve koronavirüs koşulları çerçevesinde ortaya çıkan kısıtlardan olduğuna kanaat getirildiği taktirde sırasıyla, ilgili danışman görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Mali İşler Direktörlüğü’nün kararı sonrası kayıt dondurma ücreti alınmayacaktır.

Kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerimizin, web sayfamızda "Formlar" (https://uskudar.edu.tr/fbe/formlar) başlığı altında bulunan "Kayıt Dondurma Formu"nu, tez konusu ve tez danışman bilgisi ile birlikte hulya.dundar@uskudar.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Kayıt dondurma süreci, mali işler ve öğrenci işleri süreci tamamlandıktan sonra geçerli olacaktır.  

Son kayıt dondurma başvuru tarihi 21 Nisan 2020 olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur...

Doç. Dr. Mesut KARAHAN

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!