Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hakkında

İnsan ve Çevre Sağlığı İçin Yüksek Biyomühendislere İhtiyaç Duyuluyor


 Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı Nedir?

Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim ve donanımlara sahip olan, alanındaki gelişmeleri takip etmiş ve etme becerisini kazanmış, öğrenmenin hazzını özümseyerek öğretmeye odaklanmış araştırıcılar yetiştirmektir.

Bu yüzden insan ve çevre sağlığını ilgilendiren kuruluşların araştırma-geliştirme bölümlerinde yüksek biyomühendislere ihtiyaç vardır. Biyomühendislik Yüksek Lisans Programının amacı temelde, teknolojik anlamda araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurdumuzda ve yurt dışında nitelikli akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek yüksek biyomühendislerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Programa ilgili üniversitelerin biyomühendislik, genetik ve biyomühendislik, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, sağlık bilimleri, tıp, eczacılık, veterinerlik, matematik, fizik, kimya, psikoloji, hemşirelik, malzeme mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, mühendislik bilimleri, biyoloji ve kimya mühendisliği, gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Biyomühendislik Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencilerin temel bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken Biyokinetik, Biyoreaktörler gibi zorunlu dersler ve çalışmak istediği alana uygun olan Biyomühendislikte Matematiksel Yöntemler, Endüstriyel Enzimoloji, Biyomühendislikte Özel Konular, Biyoyakıt Hücre Teknolojisi gibi seçmeli dersleri seçerek hem temel bilgilerini hem de istedikleri alan ile ilgili bilgileri eksiksiz edinebilmeleri için geniş yelpazeli bir ders programı oluşturulmaktadır.

Öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökebilmeleri için üniversite bünyesinde bulunan laboratuvarlarımızda uygulamalı çalışmalar yapma olanağı bulunmaktadır.

Biyomühendislik Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Yüksek lisans programını bitiren bireyler, ilaç, çevre, tarım, ziraat ve biyomedikal gibi alanlarda çalışabileceği gibi endüstriyel biyomühendislik çevre, ilaç şirketleri, adli tıp laboratuvarları, özel tanı laboratuvarları, devlet hastanesi genetik laboratuvarları, özel veya devlet üniversitelerinde gerek araştırmacı gerekse akademisyen olarak çalışabilmektedir.

Yüksek lisans programı kapsamında öğrenciler endüstriye katkı sağlamaları özendirilerek yenilikçi projelerinin hayata geçirilebilmesi için kendi biyomühendislik şirketlerini kurmaları teşvik edilerek Türkiye’de biyomühendislik sektörünün gelişmesine katkı yapması hedeflenmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!