Sinan CANAN, Ph.D

Professor of Physiology

sinan.cananuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2320

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9864-1767

Citation : 721 | h-index : 15 | i10-index : 18


Short CV

Sinan Canan was born in Ankara in 1972. Graduated from Hacettepe University Biology Department in 1995. He's done his MSc in Histology and Embryology department and PhD in Medical Phsyiology Department of Medical School of Ondokuz Mayis University, Samsun. He became an Associate Professor in Medical Physiology in 2010. He studied and worked in different instituitons, including Bartholin Institute Neurological Research Lab (Copenhagen, Denmark, 1998), Baskent University (Ankara, 2004-2009) and Yildirim Beyazit University (Ankara, 2010-2016). Dr. Canan generally preferred to work in multidisciplinary areas, including behavioral neuroscience, electrophysiology, chaos theory, complexity, fractal geometry and fractal behavior, evolutionary neuropsychology, language and learning. He also founded the first public neuroscience education center, [n]Beyin ([n]Brain) in 2013 and has participated hundreds of public lectures, TV programs and educational activities across Turkey since then. He published several books and papers for the general public, including “Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler” (The Things That No One Can Know, book, Tuti kitap, 2015), Değişen Beynim (My Changing Brain, book, Tuti kitap, 2015) and [n]Beyin Dergisi (periodic popular science magazine, since January, 2016) in Turkish language. Currently he is a full time professor in Uskudar University Psychology Department and also working as the head of scientific board of [n]Beyin.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Narsistik Kişilik Özelliğinin Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Benlik Saygısı İle Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 25

Effect of Apelin on Absence Epilepsy

Acta Physiologica (2015)

The Disector Counting Technique

Neuroquantology (2011)

L‐arginine potentiates monosynaptic and polysnaptic spinal reflexes

Neuroscience Research Communications (2003)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 10

Problem Çözme Sürecinde Beyin Dalgalarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2014)

Yapay Sinir Ağlarına Genel Bakış

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-yapay-sinir-aglarina-genel-bakis-47277.html (2007)

Yeni stereolojik yöntemlerin olası hata kaynakları ve çözüm yolları

Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi (2004)

Biyolojik Ortamlardaki Objelerin Sayımı Yapılırken Kullanılan Eski (taraflı) Metotların Önemli Hata Kaynakları ve Çözüm Önerileri

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Toplam Hacim, Hacim Yoğunluğu ve Hacim Oranlarının Hesaplanmasında Kullanılan Bir Stereolojik Yöntem: Cavalieri Prensibi

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Doku Örneklerindeki Objelerin Sayılarının Hesaplanmasında Tarafsız Stereolojik Metotlar: Fiziksel Disektör

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Deneysel Çalışmalarda Kesitlerdeki Sayısal Yoğunluğun Kullanılmasından Kaynaklanan Hatalar

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Parçacıkların Toplam Sayısının Hesaplanması İçin Bir Metot: Parçalama

Türk Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi Özel Sayısı (2002)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • İFA: İnsanın Fabrika Ayarları, 2019.
 • Davranışın Sinirsel Temelleri, 2019.
 • Gelecekte(n) Beyin Öyküleri, 2017.
 • Beynin Sırları, 2016.
 • Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler, 2015.
 • Değişen Be(y)nim, 2015.
 • Fraktal Düşünceler, 2008.

Education and Training Activities

 • Evolutionary Psychology, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Evrimsel Psikoloji, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Evrimsel Psikoloji, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Nöropazarlamaya Giriş, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Temel Nörobilim, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Neuroscience, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sinirbilim, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sinirbilim, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Nörobilim, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Davranışsal Nörobilim, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index