360 sanal tur

Sociology Master's Degree - Publications and Dissertations


COMPLETED THESES  


Emel Şenel, (2022). Kültürel Etkileşimde Okul ve Öğretmenlerin Rolü: Türk ve Suriyeli Öğrencilerle İlgili Nitel Bir Çalışma (The Role of Schools and Teachers in Cultural Interaction: A Qualitative Study on Turkish and Syrian Students)

Meltem Güven, (2022). Kadın Sporcuların Türkiye’deki Kitle İletişim Araçlarından Olan Gazetelerin Spor Sayfalarında Çizilen Portreleri ve Sunum Biçimleri (Portraits of Female Athletes Drawn on Sports Pages of Mass Media Newspapers and Their Presentation Styles in Turkey)

Nuri Sardogu, (2022). Türkiye’deki Ücretli Öğretmenlerin Durumunun Prekarya Bağlamında Değerlendirilmesi (Evaluation of the Status of Paid Teachers in Turkey in the Context of the Precariat)

WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!