Clinical Psychology Master's Degree - Publications and Dissertations


Üsküdar University Clinical Psychology Master's Program cares about the academic publication activities of its students with its academic staff consisting of 48 faculty members.

Our Clinical Psychology Master's students and faculty members have prepared 18 books or book chapters in the 2019-2020 academic year. 8 of them have been published and 10 are in the publication process.

5 symposiums-congresses were held, in which students took an active role and participated in the organizing committee.

In 2019-2020, our psychology graduate students took part as authors in 20 international-national scientific articles. They presented 13 oral presentations or posters in international congresses and symposiums and 29 in national congresses and symposiums.

Our students have received 3 awards for their research and work.


SOME OF THE ACADEMIC ACTIVITIES MADE IN THE MASTER'S PROGRAM OF CLINICAL PSYCHOLOGY OF THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES ARE:


A. PROJECTS (Projects Involved by Our Clinical Psychology Master's and Psychology Doctorate Program Students) 

 • 15 Temmuz Şehit Yakınlarında Süreç Algılama ve Psikolojik Değerlendirme Araştırması
 • Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması
 • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü – Üsküdar Üniversitesi Şiddet Önleme İşbirliği Çalışması    
 • İstanbul İli Psikopolitik Güvendelik Çalışması          
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası
 • Aileler Üniversitede Projesi


B. BOOKS – BOOK CHAPTERS  (In which Our Clinical Psychology Master's and Psychology Doctorate Program Students' are Involved as Authors) 

 • Aviation Psychology Cambridge Scholars Publishing 978-1-5275-4446-8 (2020)
 • Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış - Akademisyen Kitapevi 9786052588130 (2020)
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi 978-605-9596-31-2 (2020)
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Nedir? Türkiye Klinikleri 978-605-7597-88-5 (2019)
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası Danışmanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı 978-605-69391-0-5 (2019)   
 • Gruplar İçin Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı IPT Graduate School 978-605-69391-2-9 (2019)      
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı - IPT Graduate School - 978-605-69391-1-2 (2019)
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sonuç Raporu Üsküdar Üniversitesi Yayınları 978-605-9596-21-3 (2019)   

The titles of 10 books, which are still in the process of being accepted by Üsküdar University Press and are in the process of publication, are as follows:

 • Bağımlılık Psikolojisi
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisinde Derlemeler
 • Aile Psikolojisinde Derlemeler
 • Bilişsel Psikolojide Derlemeler
 • Psikoterapilerde Derlemeler
 • Güncel Psikolojide Derlemeler
 • Psikoloji Çalışma Alanları
 • Psikopatolojide Derlemeler
 • Kuramsal Psikolojide Derlemeler


C. SYMPOSIUM AND CONGRESSES  (Symposiums and Congresses in which Clinical Psychology Master's and Psychology Doctorate Program Students Take an Active Part in the Organizing Committee) 

 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu 27 Haziran 2020 İstanbul
 • Anne Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu 6 Mayıs 2020
 • Politik Psikoloji Sempozyumu 4 Mayıs 2019
 • Türkiye Ruh Sağlığı Haritası ve Bağımlılık Risk Profili Sempozyumu 11 Şubat 2019 İstanbul
 • Kişilerarası İlişkiler Sempozyumu 16 Mart 2018 İstanbul


D. PUBLICATIONS (Some Articles of Our Students in Clinical Psychology Master's and Psychology Doctorate Programs as Authors) 

 • Investigation of The Association of The Fear of Missing Out with Attention Deficit and Impulsivity in Terms of Age, Gender and Tobacco Dependence - Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - https://doi.org/10.26453/otjhs.572671 2020-06
 • Akademisyenlerdeki İş Doyumunun, Empati Becerisi ve Sosyal Beceriyle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme - Etkileşim - 2020
 • Kadınlarda Çocuk Sayısı ile Pozitif Negatif Duygular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi - 10.35365/ctjpp.20.2.5 - 2020
 • The relationship between attachment styles of preschool children and the attachment styles and adult separation anxiety levels of their parents - The Journal of Neurobehavioral Sciences - 10.5455/jnbs.1581753414 - 2020
 • Depression and Somatization in Immigrant Women - The Journal of Neurobehavioral Sciences - 10.5455/jnbs.1581965517 - 2020
 • Measurement, Profiles, Prevalence and Psychological Risk Factors of Problematic Gaming Among the Turkish Community: A Large-scale National Study - International Journal of Mental Health and Addiction - 10.1007/s11469-020-00254-8 - 2020
 • Akademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesi - Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 10.32739/uskudarsbd.5.9.62 - 2019
 • Alışveriş Bağımlılığı - Etkileşim - 2019
 • Procrastination and Academic Procrastination- The Journal of Neurobehavioral Sciences - 10.5455/JNBS.1563790864 - 2019
 • Kişisel İyi Oluş - The Journal of Neurobehavioral Sciences - 10.5455/JNBS.1566204120 - 2019
 • Yeme Bağımlılığı - Current Addiction Research - 10.5455/car.105-1537591260 - 2018
 • Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler - Çağdaş Tıp Dergisi - 10.16899/gopctd.414435 - 2019
 • Positive Psychology Course and Its effect on Well-Being, Social, and Emotional intelligence - The Journal of Neurobehavioral Sciences - 10.5455/JNBS.1538465211 - 2018
 • Çocukluk Çağı Travmaları İle Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Arasındaki İlişki - The Journal Of Neurobehavıoral Scıences - 10.5455/JNBS.1535643410 - 2018
 • Öz Yeterlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Bağlılığı Kavramları Üzerine Bir İnceleme – Etkileşim -  10.32739/etkilesim.2018.1.11 - 2018
 • Suç ve Medya - Etkileşim - 10.32739/etkilesim.2018.2.28 - 2018
 • Investigation of the relationship between alexithymia and eating attitude, self-esteem and anger in women who applied to psychological counseling center - The European Research Journal - 10.18621/eurj.350423 - 2018
 • Denial of pregnancy - European Psychiatry - 10.1016/j.eurpsy.2017.12.023 - 2018
 • Examination of the Relationship Between Adolescents Social Anxiety, Cognitions, and Attitudes - Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research - 10.5455/JCBPR.277193 - 2018
 • İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması - Current Addiction Research - 10.5455/car.105-1526826750 - 2018


E. SOME OF THE ORAL PRESENTATIONS AND POSTERS BY OUR STUDENTS AT INTERNATIONAL CONGRESSES 

 • 7. Uluslararası İletişim Günleri-  Kişilerarası İletişim Aracı Olarak Mesajlaşma - 2020
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu - Kişilerarası Psikoterapi Temelli Alzheımer Bakım Veren İyi Oluş Programı - 2020
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) - The Relationship of Interpersonal Style, Perceived Social Support, Mental Well-Being, and Quality of Life in Parents of Children with Special Needs - 2019
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) - Importance of Parents' Emotional Accessibility, Perceived Parenting Style and Coping Attitudes in Young Adults in Interpersonal Psychotherapy - 2019
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) - The Relationship Between Attitudes Towards Receiving Psychological Help, Self-Esteem and Non-Functional Attitudes - 2019
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) - The Effects of Interpersonal Psychotherapy training on mental wellness, social and emotional intelligence - 2019
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) - The Relationship of Fear of Childbirth and Marital Satisfaction - 2019
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) - The Impact of Obstetric Features on Anxiety and Negative Automatic Thoughts in Pregnancy - 2019
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) - The Effects of Interpersonal Psychotherapy Training on Subjective Happiness, Empathy, Expressing Emotions and Experiences in Close Relationships - 2019
 • 26th European Congress of Psychiatry - Evaluation of the relationship between caregiver burden, coping styles and levels of anxiety and depression in caregivers of old age patients - 2019
 • ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) - Traumatic Stress Indicators in Personnel 6 Months After Attack at Atatürk Airport and Factors Related to Post-Traumatic Growth - 2019
 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences - Firearm-Bearing Rates During Neuropsychiatry Hospital Admission - 2019
 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences - Awareness and Attitudes of Healthcare Professionals in Unperceived Pregnancies - 2019

 

F. SOME OF THE ORAL PRESENTATIONS AND POSTERS BY OUR STUDENTS AT NATIONAL CONGRESSES

 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu Nikotin Bağımlılığı - Türkiye Geneli Epidemiyolojik Araştırması - 2020
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu - Silah Taşımanın Bağlanma Biçimi ve Psikolojik İyi Oluşla İlişkisi - 2020
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu - Fark Edilmeyen Gebeliklerle İlgili Farkındalık - 2020
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu - Pozitif Psikoloji Uygulamaları Eğitiminin Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi - 2020
 • 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi - Türkiye’de Erişkin Cinsellik-Pornografi Bağımlılığının Biopsikososyal Nedenleri - 2020
 • Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi - Havacılık Nörobilimi - 2019
 • Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi - Kadın Pilotların Psikolojisi ve Performansı - 2019
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sempozyumu - Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinin Etki Mekanizması - 2018
 • Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi - Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerde Benlik Algısı: Karşılaştırmalı Çalışma - 2020
 • Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi - Ruh Sağlığı Çalışanlarının Sanal Gerçeklik Tedavileri Konusundaki Tutum ve Yaklaşımları - 2020
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi - Anksiyetenin Sosyodemografik ve Psikolojik Faktörlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi - 2020
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi - Gençlerde Ruhsal Durum, Anne Baba Tutumları ve İlişkili Faktörler - 2020
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Türkiye'de Pozitif Duygulara Etki Eden Faktörler - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Alkol Kullanan Bireylerde Psikolojik Belirtiler ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Engeli Olan ve Olmayan Bireylerin Bağlanma Stillerinin Karşılaştırılması - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Türkiye’de Çok Çocuklu Ailelerdeki Kişisel İyi Oluşun, Cinsiyet ve Eğitime Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Projesi - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - 18-23 Yaş Arası Kişilerde Beden Kitle İndeksinin Sosyodemografik Özellikler ve Psikolojik Değişkenlerle İlişkisi - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Negatif Duygulara Etki Eden Faktörler - 2019  
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Engelli Olan Bireylerle Engelli Olmayan Bireyler Arasındaki Psikolojik Semptom Farklılıklarının Değerlendirilmesi - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Türkiye'de Öznel İyi Oluşa Etki Eden Faktörler - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Beden Kitle İndeksi’ni Etkileyen Çeşitli Sosyodemografik Faktörler ve Psikolojik Değişkenler Arasındaki İlişki - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Genç Erişkinlerde Psikiyatri Başvuru Durumunun Çeşitli Psikiyatrik ve Sosyodemografik Özelliklere Göre Yordayıcılığının İncelenmesi - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Türkiye’de Beliren Yetişkinlerde Oyun Bağımlılığını Yordayan Sosyo-Demografik ve Psikolojik Faktörler - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Orta Yaş ve Üzeri Kişilerde Beden Kitle İndeksi ile Sosyodemografik Özellikler ve Çeşitli Psikolojik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Türkiye'de Somatizasyona Etki Eden Faktörler - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - 30-38 Yaş Arası Kişilerin Bağlanma Stilleri ve Kişisel İyi Oluşlarının Medeni Duruma Göre İncelenmesi - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Genç Yetişkinlerde Ebeveyne Duygusal Erişilebilirlik ve Algılanan Ebeveynlik Biçiminin Benlik Saygısı ile İlişkisi - 2019
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi - Kişilerarası İlişki Tarzı ile Danışmanlık Öz-yeterliği ve Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişki - 2019
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu - İç Anadolu Bölgesinde Yeme Bağımlılığı ile Pozitif - Negatif Duygudurum İlişkisi - 2019
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu - Akdeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi - 2019
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu - Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi - 2019
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu - Akdeniz Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarıyla ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - 2019
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerin Bağlanma ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - 2019

  

G. RESEARCH AWARDS FOR THE WORK OF OUR STUDENTS

 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, En İyi Araştırma Başarı Belgesi - 2020   
 • International Society of Interpersonal Psychotherapy, Best Clinical Research Award - 2019
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Araştırma İkincilik Ödülü - 2019
WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!