Neuromarketing Master's Degree - Publications and Dissertations


PUBLICATIONS


Baran A., Baygül Özpınar, Ş. B. (2021). Banner reklam araştırmaları üzerine bir inceleme: Geleneksel yöntemler, nöropazarlama ve göz izleme. D. A. Aslaner, F. Sabırcan, A. İ. Ceyhan (Eds), Dijital Pazarlama İletişimi, ISBN: 978-625-7669-01-6

Becan, C., Coşkun, F. İ. (2021). Gıda takviyesi kullanımına yönelik farkındalık oluşturmada etkileyici iletişimin bir aktörü olarak dijital etki liderlerinin rolü: Keşifsel bir araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 11 (2), 84-121. DOI: 10.53495/e-kiad.991437

Devrimsel, M. Y. (2020). Renklerin indirim algısına etkisi üzerine bir nöropazarlama araştırması. Etkileşim, (6), 50-81.

Ntapiapis, N. T.,  Özkardeşler, Ç. (2020). A neuromarketing perspective for assessing the role and impact of typefaces on consumer purchase decision. In Analyzing the Strategic Role of Neuromarketing and Consumer Neuroscience (pp. 208-228). IGI Global.

Taşçı, M.A., Baygül Özpınar, Ş. B. (2022). Pazarlama iletişimi stratejilerinde ambalaj: Bir nöropazarlama araştırması. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 246-263., Doi: 10.47525/ulasbid.1054893 (Yayın No: 7640305).

WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!