Tuğba AYDIN ÖZTÜRK,

FHSS / Sociology

tugba.aydinozturkuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2352

ORCID ID: 0000-0002-9979-3770

Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Fiziksel Aktivite Sürelerinin Depresyon, Anksiyete ve Mutluluk İle İlişkisi, 2021.
 • Üniversite Öğrencilerinin Pandemide Gündelik Hayat Değişimlerinin İncelenmesi: Yeme- İçme Pratikleri Üzerine Bir Analiz, 2020.
 • Türkiye, Cumhuriyet Dönemi Siyasal ve Sosyal Değişimin Hat Sanatı Üzerindeki Etkileri (1923-2020), 2020.
 • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik ve Madde Bağımlılığı İlişkisi: İstanbul Örneği, 2020.
 • Reality Showlarda ki Çocuk İstismarı Vakaları Üzerine Eleştirel Söylem Analizi, 2020.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 11

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Pandeminin Psikopolitiği/ Pandemi ve Sosyal İzolasyon Yaşlılıkta Yalnızlık, 2021.
 • Society in the Covid-19 Pandemic: Inequalities, Challenges and Opportunities/ Coronavirus in Turkey on Daily Life and Change of Habits in Society, 2021.
 • Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar/ Pandemide Artan Yaş Ayrımcılığının Sosyolojik ve Kültürel Boyutları, 2021.

Projects > Projects

 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • İstanbul Gençlik Araştırması, 2023.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • Community Music and Belonging: Sounds from Istanbul in Manchester, 2019.
 • UPDATING FAME: Research of Turkey's Popular Music Industry in the light of Social Capital Theory, 2018.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 2021.
 • Lale Oraloğlu Uluslararası Kültür Sanat ve Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Methods Fair 2020: The Changing Face of Research, 2020.
 • 1. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 2019.
 • Royal Musical Association Annual Conference, 2019.
 • Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, 2019.
 • YEE London Arts and Culture Lecture Series, 2019.
 • Methods Fair 2018: Social Science Research in the Digital Age, 2018.
 • 3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, 2018.
 • The Place I Call Research: Localising Sociological Inquiry Conference, 2018.
 • The Place of Music Conference, 2017.
 • İzmir 2. Ulusal Müzik Sempozyumu Müzikte Gelenek, Modernite, Postmodernite, 2014.
 • 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu "Müzik Nereye Gidiyor?", 2013.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı, 2012.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 51-60 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2021 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE GELİŞTİRME KULÜBÜ, (2020 - 2022)

Scientific Memberships

 • International Association for the Study of Popular Music UK and Ireland 2018

Education and Training Activities

 • Kent Sosyolojisi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Comparative Cultural Studies, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sanat Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sanat Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index