Epidemiological Research Working Group

Members

Prof.Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

Rector's Advisor / Faculty of Medicine / Department of Mental Health and Diseases / FHSS / Psychology (English) / ISS / Assistant Manager /Deputy Director of Graduate School of Social Sciences / Head of the Department of Clinical Psychology / Director of

Research Focus

The main goals of the epidemiological research working group are to identify health-related events, especially mental health, and to measure their incidence, to conduct analytical studies examining the causes of diseases or accidents, and to measure and evaluate the effectiveness of the health services or programs applied.

Published Papers (Indexed in Scopus Database)
The Books / Book Chapters
 • COVID-19: KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA

  Kategori: Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap yazarlığı

  ISBN: 978-605-9596-32-9

  Tarih: 2020

  Yazar(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Kategori: Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap yazarlığı

  ISBN: 978-605-9596-31-2

  Tarih: 2020

  Yazar(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış

  Kategori: Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü yazarlığı

  ISBN: 9786052588130

  Tarih: 2020

  Yazar(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Dr. Öğr. Üyesi Eylem ÖZTEN

 • Aviation Psychology - Chapter Ten

  Kategori: Book Citation Index'de taranan yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü yazarlığı

  ISBN: 978-1-5275-4446-8

  Tarih: 2020

  Yazar(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

Kongre-Konferans Katılımları
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Duygu Haritası: Neden Öfkeliyiz?

  Kongre-Konferans Adı: Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı

  Tarih: 15.11.2019

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL, Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • Türkiye’de Çok Çocuklu Ailelerdeki Kişisel İyi Oluşun, Cinsiyet ve Eğitime Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Projesi

  Kongre-Konferans Adı: 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Tarih: 26.10.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • Türkiye'de Pozitif Duygulara Etki Eden Faktörler

  Kongre-Konferans Adı: 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Tarih: 25.10.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • Alkol Kullanan Bireylerde Psikolojik Belirtiler ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi

  Kongre-Konferans Adı: 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Tarih: 25.10.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • İstatistiklerle Şiddet Olgusu

  Kongre-Konferans Adı: Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı

  Tarih: 15.11.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • Duyguların Nörobiyolojisi ve Türkiyenin Duygu Haritası

  Kongre-Konferans Adı: Üçüncü Nörobilim Kongresi

  Tarih: 14.12.2019

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • Ruh Sağlığı Çalışanlarının Sanal Gerçeklik Tedavileri Konusundaki Tutum ve Yaklaşımları

  Kongre-Konferans Adı: 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Tarih: 21.03.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerde Benlik Algısı: Karşılaştırmalı Çalışma

  Kongre-Konferans Adı: 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Tarih: 21.03.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • YOLMAK YA DA YOLMAMAK: DÜŞÜK DOZ ARİPİPRAZOL TRİKOTİLLOMANİ TEDAVİSİNDE ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

  Kongre-Konferans Adı: 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Tarih: 17.03.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • ANKSİYETENİN SOSYODEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLERLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Kongre-Konferans Adı: 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Tarih: 18.03.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYONDA TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM TEDAVİSİNE YANIT İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

  Kongre-Konferans Adı: 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Tarih: 17.03.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • GENÇLERDE RUHSAL DURUM, ANNE BABA TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

  Kongre-Konferans Adı: 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Tarih: 17.03.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • Tedaviye Dirençli Depresyonda Kronotipin rTMS Tedavisine Cevap ile İlişkisi

  Kongre-Konferans Adı: Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi

  Tarih: 13.03.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • Türkiye’de Erişkin Cinsellik- Pornografi Bağımlılığının Biopsikososyal Nedenleri

  Kongre-Konferans Adı: 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi

  Tarih: 26.03.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • Silah Taşımanın Bağlanma Biçimi ve Psikolojik İyi Oluşla İlişkisi’ Oktay Çavuş, Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar

  Kongre-Konferans Adı: Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Tarih: 27.06.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • Fark Edilmeyen Gebeliklerle İlgili Farkındalık

  Kongre-Konferans Adı: Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Tarih: 27.06.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • Pozitif Psikoloji Uygulamaları Eğitiminin Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi

  Kongre-Konferans Adı: Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Tarih: 27.06.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • KİŞİLERARASI PSİKOTERAPİ TEMELLİ ALZHEIMER BAKIM VEREN İYİ OLUŞ PROGRAMI

  Kongre-Konferans Adı: Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Tarih: 27.06.2020

  Katılımcı(lar): Öğr. Gör. İDİL ARASAN DOĞAN, Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • Nikotin Bağımlılığı- Türkiye Geneli Epidemiyolojik Araştırması

  Kongre-Konferans Adı: Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Tarih: 27.06.2020

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL, Dr. Öğr. Üyesi Remziye KESKİN, Öğr. Gör. İDİL ARASAN DOĞAN, Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • G20 Summit/ Neuroscience 20 World Brain Mapping & Therapeutic Initiative

  Kongre-Konferans Adı: G20 Summit/ Neuroscience 20 World Brain Mapping & Therapeutic Initiative

  Tarih: 21.11.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • Türkiye’de Erişkin Cinsellik- Pornografi Bağımlılığının Biopsikososyal Nedenleri

  Kongre-Konferans Adı: 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi

  Tarih: 02.04.2021

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL, Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • Genç Yetişkinlerin Cinsel Mitlere Olan İnançlarının Cinsel Doyuma Ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi

  Kongre-Konferans Adı: 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi

  Tarih: 02.04.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • Investigation of the relation between internet addiction and family functionality in university students

  Kongre-Konferans Adı: 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy

  Tarih: 03.11.2021

  Katılımcı(lar): Öğr. Gör. İDİL ARASAN DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Remziye KESKİN, Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

 • The role of emotional intelligence in the relation between childhood traumas and prosocial behaviors of young adults

  Kongre-Konferans Adı: 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy

  Tarih: 03.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Remziye KESKİN, Öğr. Gör. İDİL ARASAN DOĞAN, Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • The Relationship of Covid-19 Related Anxiety with Individuals' Positive and Negative Emotions

  Kongre-Konferans Adı: 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy

  Tarih: 03.11.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

Other Scientific Studies
 • https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/5693/uskudar-universitesinden-cocugun-ruhsal-gelisimine-destek-projesi

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 11.09.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

 • Tüm Çalışma Grupları