K. Nevzat TARHAN, MD

Professor of Psychiatry

nevzat.tarhanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

ORCID ID: 0000-0002-6810-7096

Citation : 1614 | h-index : 21 | i10-index : 39


Short CV

Prof. Nevzat Tarhan was born in Merzifon in 1952. He graduated from  Kuleli Military High School (1969) and İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty (1975). After the GATA internship as well as Cyprus and Bursa continental service, he became a Psychiatrist in GATA in 1982. He became assistant professor (1988) and associate professor (1990) in GATA Haydarpaşa after serving as a doctor in Erzincan and Çorlu Hospitals. He served as a clinical director. He became Colonel (1993) and Professor (1996). He was an academic member at Yüzüncü Yıl University and an expert at the Forensic Medicine Institute between the years of 1996-1999. He retired at his own will. In 1998, he was the representative of Turkey in Memory Center of America.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Vajinismus tanısı alan ve almayan kadınlarda öz-duyarlık ve benlik saygısının incelenmesi, 2018.
 • Ruh sağlığı çalışanlarının psikiyatrik hastalıklarda sanal gerçeklik yönteminin kullanımı hakkında tutum çalışması, 2018.
 • Değerler sisteminin (dini başa çıkma, affedicilik ve emmons şükür ölçekleri açısından) anksiyete duyarlılığı üzerindeki yordayıcı etkisi: Metakognisyonların aracı rolü, 2016.
 • Travmatik yaşantıları olan kadınlarda sosyal destek türleri ile depresyon düzeyi ve antidepresan kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2015.
 • Rumi meditasyonun beyin üzerindeki etkilerinin nörogörüntüleme ile değerlendirilmesi, 2014.
 • A Research About The Neuropsychometric Biochemical and Neuroendocrinologic Symptoms of Aggression Behaviour; A Controlled Study, 1995.
 • Depression Prevalence of Retired Soldiers and Its Relationship with Sociodemographic Factors (A Study on Retired Soldiers Living in Istanbul), 1995.
 • In a Sample of 2300 People, With Its Demographic and Psychosocial Aspects, An Epidemiological Study Regarding Alcohol and Psychoactive Substance Usage, 1992.
 • A Controlled Study on Those Having Conversion Disorder From Psychometric, Demographic and Psychosocial Aspects, 1990.
 • Hormonal Reactions to Unilateral Dominant, Unilateral Nondominant and Bilateral Electroconvulsive Treatment of Atypical, Acute Psychosises, 1990.
 • A Controlled Study On Those Having Antisocial Personality Disorder from Neuropsychometric, Demographic And Psychosocial Aspects, 1990.
 • The Efficacy of Maprotiline and Fluoksetin in the treatment of Major Depression, 1990.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 53

Inflammation Biomarkers in Psychiatry

Current Psychiatry Research and Reviews (2020)

Inflammation Biomakers In Psychiatry

Current Psychiatry Research and Reviews (2020)

Quantitative EEG Differences in Subtypes of Frontotemporal Dementia

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (2020)

A Case of Capgras Syndrome With Frontotemporal Dementia.

Cognitive and Behavioral Neurology (2019)

Predictors of metabolic syndrome in first manic episode

ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2016)

Transcranial magnetic stimulation during pregnancy

ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2014)

Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)

Exploring novelties in psychopharmacology; therapeutic drug monitoring

Bulletin of Clinical Psychopharmacology (2009)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 84

Positive Psychology Course: A Way to Improve Well - Being

Journal of Education and Future (2019)

Personalized Psychiatry

Behavioural Science and Psychology (2019)

Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik

Sosyal Bilimler Dergisi (2018)

İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması

İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması (2018)

Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Major Depressive Disorder

Turkiye Klinikleri Psychiatry-Special Topics (2017)

Non-pharmacological Treatment Approach to Pain

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2016)

Erkek Bağımlılar ve Ebeveynlerinde Bağlanma Biçimi ve Kontrol Odağının Klinik Özellikler ile İlişkisi

Bağımlılık Dergisi (2015)

Effect of Ovarian Hormones on Memory Suppression

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)

Parasomniyalar

NPAkademi (2012)

Majör depresyonda elektroensefalografi ve serum ilaç düzeyi ilişkisi: Antidepresan tedaviye yanıtın yordanması

NP Akademi (2012)

Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler

NP Akademi (2012)

Transkraniyal doğru akım uyarımı: Bir gözden geçirme

NPAkademi (2012)

Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi Bir olgu sunumu

NP Akademi (2011)

Progresif supra nükleer palsi ile seyreden bir bipolar bozukluk tip 1 vakası

NPAkademi (2011)

Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps. Retrospektif bir çalışma

NP Akademi (2011)

Psikofarmakolojide Yeni Açılımlar; Tedavisel ilaç Kan Düzeyi Ölçümü

Klinik Psikofarmakoloji Bulteni (2009)

Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Kişilik Profilinde Görülen Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Yeni Symposium (1995)

Cognitive Disorders in Antisocial Personality. A heatly Conrolled Study

American Colege of Neuropsychopharmacololgy (1994)

Fluoksetin ve Plasebonun Depresyon Tedavisinde Etki ve Yan Etkilerinin Çift-Kör Karşılaştırılması

Gata Bülteni (1993)

Depresyonda Biyolojik Göstergeler, Depresyon Monografları Serisi

Hekimler Yayın Birliği (1993)

Depresyonun Psikoendokrinolojisi Depresyon Monografları Serisi

Hekimler Yayın Birliği (1993)

Sertralin: Yeni Bir Antidepresan

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1992)

Şizofrenlerin Saç ve Serumlarındaki eser elementlerin kontrol grubu ile karşılaştırılması

Yeni Symposium (1991)

Akut Psikozlarda Ünilateral Dominant ve Bilateral EKT nin Prolaktin üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Klinik Psikofarmokoloji Bülteni (1991)

Majör Depresyonda Tedaviye Cevabın Biyokimyasal Parametrelerle Önceden Görülmesi ve Maprotilin - Fluoxetin Uygulamaları

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1991)

Mental Retarde Kişilerde Normallerin Serum ve Saç Örneklerindi Mg, Zn, Fe, Cu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1991)

Kriz Müdahalesi Literatür Sayı 78, Psikiyatri Eki

Kriz Müdahalesi Literatür Sayı 78, Psikiyatri Eki (1991)

Stres ve Anksiyete ile TME Rahatsızlıkları Arasındaki İlişki(I)

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (1991)

Konversiyon Bozukluğu Gösterenlerde Psikoloji ve Demografik Bir Araştırma

GATA Bülteni (1991)

Parkinsonlularda ruhsal bozuklukların araştırılması ve çeşitli antiparkinsonyan ilaçlarla tedaviye yanıtlarının karşılaştırılması

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1991)

Stres ve anksiyete ile TME Rahatsızlar Arasındaki İlişki (II)

Yeni Symposium (1991)

Kendi Stresini Yenmede Tedavi Edici ve Koruyucu Teknikler

Gri Ajans (1990)

Mianserin ve Amineptin in Depresyonda Tedavi Etkinlikleri ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1990)

Nöroleptik Trisiklik Antidepresan ve Lityum Kullanan Affektik Hastaların Saç ve Serumlarındaki Zn, Mg, Fe, Cu Değerlerinin İlaç Kullanmayan Affektif Hastalar ve Normallerle Karşılaştırılması

Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni (1990)

Bir olgu nedeniyle Klein-levin sendromu

Nöropsikiyatri Arşivi (1989)

Askeri Populasyonda Oral Yol İle Yabancı Cisim Yutan Olguların Analizi

Adli Tıp Dergisi (1989)

Parafreni (orijinal olgu):

GATA Bulletin (1982)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • COVID-19: KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA, 2020.
 • Küresel Salgın Sonrası İnsan İlişkileri : Yeni Dünyada Yeni Doğrular, 2020.
 • Entropi Kanunu, Maddenin Ezeli Olmadığını Gösteriyor, 2019.
 • MANTIĞA DAYALI AKIL YÜRÜTME YÖNTEMLERİNİN YERİ, 2019.
 • AİLE FORUMU - 4 İYİLİK EKSENİNDE AİLE, 2019.
 • Din Bilim İlişkisi - Nöroteoloji, Sinir Bilimden Din Bilimine, 2019.
 • A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, 2019.
 • Hz. Mevlana ile Aile Terapisi, 2019.
 • A Review on EEG controlled BCI: Deep Learning Approach, 2019.
 • Psikiyatrik Hastalıklarda Transkranial Stimülasyon Teknikleri, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, 2018.
 • Psikiyatride Nöromodülasyon Teknikleri / Temel ve Klinik Psikiyatri, 2018.
 • Psikiyatride Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Kullanımı / fonksiyonun cerrahi anatomisi, 2018.
 • Mesnevi Terapi, 2018.
 • Faith in the Laboratory - İnanç Psikolojisi, 2018.
 • Machine Learning Approaches to Predict Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment Response in Major Depressive Disorder, 2017.
 • EEG biomarkers in depression, 2017.
 • Bilimler Işığında Yaradılış - Evrimsel Psikoloji Bakışı ile Yaratılış, 2017.
 • Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.
 • Aile Okulu ve Evlilik, 2017.
 • Anne Darbe Ne Demek & Darbe Psikolojisi, 2017.
 • Toplum Psikolojisi ve Empati – Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye, 2017.
 • Mutluluk Psikolojisi ve Stresle Başa Çıkma, 2016.
 • Mutlu Evlilik Psikolojisi, 2016.
 • Duyguların Psikolojisi ve Duygusal Zekâ, 2016.
 • 10 Adımda Pozitif Psikoloji, 2016.
 • Temel Psikososyal Beceri Modülleri Serisi, 2015.
 • Bilinçli Genç Olmak – Var mı Beni Anlamak İsteyen ?, 2015.
 • Aşk Terapi, 2014.
 • Bilinçli Aile Olmak, 2014.
 • Yunus Terapi, 2013.
 • Parasomnias, 2012.
 • Bediüzzaman, Çağın Vicdanı, 2012.
 • Sen, Ben, ve Çocuklarımız, 2012.
 • Akıldan Kalbe Yolculuk, Bediüzzaman Modeli, 2012.
 • Pozitif Psikoloji – Çoklu Zekâ Uygulamaları, 2012.
 • Makul Çözüm: Aile İçi İletişim Rehberi, 2012.
 • Bağımlılık – Sanal veya Gerçek Bağımlılıkla Başa Çıkma, 2011.
 • Değerler Psikolojisi ve İnsan, Güzel İnsan Modeli, 2011.
 • Son Sığınak Aile, 2010.
 • Asimetrik Savaş & Politik Psikoloji, 2010.
 • Electroencephalographic Findings In Patients showing Psychopathic-Sociopathic Personality, Yearbook of International Psychiatry, 2009.
 • İnanç Psikolojisi ve Bilim – Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde İnsanoğlu, 2009.
 • Hayata Dair, 2007.
 • Kadın Psikolojisi, 2005.
 • Satanism: Its Nature, reasons for ıts Dissemination, and ways to prevent It. Ed: Lauisa Cunningham, Satanism and False Mystical Trends The Light Rutherford-New Jersey., 2004.
 • Kendinizle Barışık Olmak - Duyguların Eğitimi, 2004.
 • Psikolojik Savaş, Gri Propaganda, 2003.
 • Kendinizle Barışık Olmak – Psikiyatri Penceresinden İnsan ve Toplum, 2001.
 • Biyolojik, Sosyolojik, Psikolojik Açıdan Şiddet, 2000.
 • Şiddet (Biyopsikososyal Yönleri ile), 1998.
 • Sertralin Monografı - Pfizer, 1991.
 • Psikofarmakoloji’de Yenilikler - Sempozyum Kitabı - GATA - Haydarpaşa Yayınları, 1991.
 • Stres ve Hastalıklar, 1989.
 • Kan ve Dolaşım, 1982.

Projeler > Projeler

 • Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Genotip- Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • Psikiyatride Derin Öğrenme Altyapısı - Değerlendirme Aşamasında, 1970.
 • Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması, 2020.
 • Türkiye Koronafobi Haritası, Korkular, Kaygılar, olgunlaşma, 2020.
 • İstanbul Politik Psikolojik Güvendelik Çalışması, 2019.
 • GENÇLERLE İYİ OLUŞA DOĞRU, 2019.
 • Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı, 2018.
 • Aileler Üniversitede - Ailede Koruma ve Önleme projesi, 2014.
 • YENGEÇ Bireysel Rehabilitasyon Modeli - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Risale-i Nur Işığında Küreselleşme ve Ahlak, 2020.
 • American Psychiatric Association (APA)-Online Conference, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul Bilim Koleji Konferans, 2020.
 • 8. International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 2019.
 • III.Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi - IĞDIR, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • Türk Toksikoloji Derneği 10. Uluslararası Toksikoloji Kongresi, 2019.
 • 10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, 2019.
 • 1. Uluslararası / 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongre, 2019.
 • Jamia Markaz, 2019.
 • World Brain Mapping & Therapeutics Initiative, 2019.
 • Turkish Brain Project: Precision Medicine in Psychiatry, World Brain Mapping & Therapeutics Initiative, Osaka, 2019.
 • American Psychiatric Association, San Francisco,, 2019.
 • “4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019), 2019.
 • İbn-i Sina (Avicenna) 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 2019.
 • İbn-i Sina (Avicenna) 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 2019.
 • CİSED 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 2019.
 • CİSED 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 2019.
 • 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2019.
 • 17. Sinir Bilim Kongresi, 2019.
 • SBMT 16th Annual Congress, 2019.
 • SBMT, 2019.
 • Viyana, GesAB Enstitü, 2019.
 • 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, BIOMATSEN, Mugla, 2019.
 • KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONFERANS, 2018.
 • 2.NÖROBİLİM KONGRESİ SİNİRBİLİME PROSPEKTİF BAKIŞ VE SPOR GENETİĞİ KONGRESİ, 2018.
 • International Pharmaco-EEG Society, 2018.
 • 2. ASTROBİYOLOJİ KONFERANSI ODTÜ, 2018.
 • ERZURUM / II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 2018.
 • 2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ, 2018.
 • ECNS Conference, 2018.
 • PULSUS Conference, 2018.
 • International conference on Addiction Therapy and Clinical Reports, 2018.
 • American Psychiatric Association 2018 Annual Meeting, 2018.
 • Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT, 2018.
 • 3rd Psychiatry Summit and 10th National Anxiety Congress, 2018.
 • SBMT 15th, 2018.
 • International Creation Congress on the Light of Sciences II, 2018.
 • SBMT 15th,LA, 2018., 2018.
 • International Creation Congress on the Light of Sciences, 2017.
 • 2017 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), 2017.
 • 21.TPD Yıllık Eğitim Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2017.
 • SAI Intelligent Systems Conference, London, 2016.
 • 18th Annual Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders / 8th Biennial Conference of the International-Society-for-Affective-Disorders, Amsterdam., 2016.
 • 18th Annual Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders / 8th Biennial Conference of the International-Society-for-Affective-Disorders, Amsterdam. Netherlands, 2016.
 • 18th Annual Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders / 8th Biennial Conference of the International-Society-for-Affective-Disorders, Amsterdam, 2016.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, 2015.
 • Poster presented at 12th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases, France, Nice, March, 2015.
 • 9th International Medical Hypnosis Conference, Istanbul 2015, 2015.
 • Joint Annual Meeting ECNS, 2014.
 • SAI, 2014.
 • 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.
 • SAI Conference, London, 2014.
 • ECNS Conference, Halifax, 2014., 2014.
 • CINP Pharmacogenomics and Personalised Medicine in Psychiatry, Jerusalem, 2013.
 • ECNS 9. Congress - Cordance Calculations in Psychiatric Disorders, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1 st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, 14-17 March, İstanbul, 2012.
 • . ECNS-ISBET ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA, 2012.
 • Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 • Poster Presentation, Poster Bildiriler, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • ECNS ISBET-ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA,, 2012.
 • Symposium Abstract, 10th cWFSBP,01 June 2011, Prague, 2011.
 • WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011.
 • 4th International Congress on Psychopharmacology, November, Antalya, 2011.
 • 4th International Congress on Psychopharmacology, November, Antalya, 2011.
 • ESH, Europen Society of Hypnosis, Istanbu, 2011.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP), the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET, 2010.
 • 6. Annual Joint Meeting of the ECNS and the International Society for NeuroImaging in Psychiatry, 2009.
 • Cognitive IV symposium, 2008.
 • American Psychiatric Association, 2008.
 • 8th World Congress of Psychiatry,Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 8th World Congress of Psychiatry, Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • AB sürecinde Eğitimde Reform İhtiyacı, 2004.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), California, 2004.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 2004.
 • 5 th World Congress of Biological Psychiatry, Florence, 1999.
 • X. World Congress of Psychiatry, 1996.
 • X. World Congress of Psychiatry, 1996.
 • X. World Congress of Psychiatry, 1996.
 • Abstract Book of 29 th International Congress of Military Medical, 1993.
 • Abstract Book of 9th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Prevalance of Alcohol Usage: An Epidemiological study on 2300 Subjects, 1993.
 • Abstract Book of 9th world Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9 th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9 th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 29 th Int. Congress, Mil. Med, 1993.
 • Abstract Book dg 29 th Int. Congress. Mil. Med, 1993.
 • Abstract Book of 9th World congress of Psychiatry. Rio de Janerio, 1992.
 • Innovations in Psychopharmacology, Symposium of Aggression and Destructive Impulses, 1992.
 • Abstract Book of Destructive Drives and Impulse Control. 4 th International Symp, 1991.
 • World Congress of Biological Psychiatry, Florence, 1991.
 • 5 the World Congress of Biological Psychiatry, Florence,, 1991.
 • 5 th World Congress of Biological Psychiatry, Florence, 1991.
 • Presented in 5 th World Congress of Biological Psychiatry, Florence., 1991.
 • presented at the VIII. World Congress of Psychiatry, 1989.
 • World Congress of Psychiatry October 12- 19 1989 Athens,, 1989.

Administrative Activities

 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2012 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2012 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, Pozitif Psikoloji Grubu, (2012 - Devam ediyor.)
 • Yönetim, Rektör, (2011 - 2019)
 • Direktör, NP Etiler Klinik Direktör, (2009 - Devam ediyor.)
 • Yönetim, NP İstanbul Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, (2006 - Devam ediyor.)
 • Direktör, NP Feneryolu Klinik Direktör, (1998 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü, (Society for Brain Mapping & Therapeutics), 2019.
 • Yılın Yazarı, (İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi), 2019.
 • Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı, (Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı), 2017.
 • Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü, (Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospital Manager Dergisi), 2017.
 • Presidental Service Prize, (ECNS/ ISNIP/ ISBET Almanya Münih Klinik Nörobilim Kongresi), 2015.
 • Kongre Elçisi, (7. ECNS Kongresi), 2010.
 • Altın Lale, (Prof. Mümtaz Turhan Sosyal Meslek Lisesi), 2009.
 • Hasta Güvenliği İyi Uygulama, (OHSAD ve Hasta Güvenliği Derneği), 2009.
 • Altın Elma, (Amasya Vakfı), 2008.
 • Aile eğitimine verdiği destek ve topluma yaptığı koruyucu ruh sağlığı hizmeti, (SKY TURK'te yaptığı Psikoyorum programı için Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü), 2005.
 • RTÜK En İyi Toplum Programı, (Makul Çözüm programı), 2003.
 • En İyi Araştırmacı - Amsterdam, (The Congress of Destructive Drives and Impuls Control), 1991.

Bilimsel Üyelikler

 • New Symposium Editorial Board Member 2020
 • Open Access Journal of Behavioural Science & Psychology - Editör Kurulu Üyesi 2018
 • SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences - Yayın Kurulu Üyesi 2018
 • AIMS Neuroscience Dergisi - Editor Kurulu Üyeliği 2018
 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi 2018
 • American Journal of Psychiatry and Neuroscience - Editör Kurulu Üyesi 2018
 • ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi - Editör Kurulu Üyesi 2018
 • Current Addiction Research Dergisi - Editör 2018
 • European Congress of Neuropsychopharmacology (ECNP) - Üye 2018
 • Turkish American Neuropsychiatry Association (TANPA)-Başkan 2017
 • International Society For Neurofeedback &Research (ISNR) - Üye 2016
 • Society for Brain Mapping & Therapeutics (SBMT)-Yönetim Kurulu Üyesi 2015
 • Executive Board EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) - Üye 2015
 • The Journal of Neurobehavioral Sciences-Editör 2014
 • Anxiety Disorders Association of America (ADAA) - Üye 2013
 • Anadolu Psikiyatri Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi 2010
 • International Psychogeriatric Association (IPA) - Üye 2009
 • PsikoHayat Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi 2009
 • American Psychiatric Association (APA) - Üye 2005
 • International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP) - Üye 2005
 • New York Academia Psychiatry Foundation - Üye 2001
 • New York Academy of Science - Üye 1997

Education and Training Activities

 • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Psychological Testing, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojik Testler, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojik Testler, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojik Testler, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index