K. Nevzat TARHAN, MD

Professor of Psychiatry

nevzat.tarhanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

ORCID ID: 0000-0002-6810-7096

Citation : 1436 | h-index : 20 | i10-index : 37


Short CV

Nevzat Tarhan, MD was born in Merzifon in 1952. He graduated from Military High School (1969) and İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty (1975). After the GATA internship as well as Cyprus and Bursa continental service, he became a Psychiatrist in GATA in 1982. He became assistant professor (1988) and associate professor (1990) in GATA Haydarpaşa after serving as a doctor in Erzincan and Çorlu Hospitals. He served as a clinical director. He became Colonel (1993) and Professor (1996). He was an academic member at Yüzüncü Yıl University and an expert at the Forensic Medicine Institute between the years of 1996-1999. He retired at his own will. In 1998, he was the representative of Turkey in Memory Center of America.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Vajinismus tanısı alan ve almayan kadınlarda öz-duyarlık ve benlik saygısının incelenmesi, 2018.
 • Ruh sağlığı çalışanlarının psikiyatrik hastalıklarda sanal gerçeklik yönteminin kullanımı hakkında tutum çalışması, 2018.
 • Değerler sisteminin (dini başa çıkma, affedicilik ve emmons şükür ölçekleri açısından) anksiyete duyarlılığı üzerindeki yordayıcı etkisi: Metakognisyonların aracı rolü, 2016.
 • Travmatik yaşantıları olan kadınlarda sosyal destek türleri ile depresyon düzeyi ve antidepresan kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2015.
 • Rumi meditasyonun beyin üzerindeki etkilerinin nörogörüntüleme ile değerlendirilmesi, 2014.
 • A Research About The Neuropsychometric Biochemical and Neuroendocrinologic Symptoms of Aggression Behaviour; A Controlled Study, 1995.
 • Depression Prevalence of Retired Soldiers and Its Relationship with Sociodemographic Factors (A Study on Retired Soldiers Living in Istanbul), 1995.
 • In a Sample of 2300 People, With Its Demographic and Psychosocial Aspects, An Epidemiological Study Regarding Alcohol and Psychoactive Substance Usage, 1992.
 • A Controlled Study on Those Having Conversion Disorder From Psychometric, Demographic and Psychosocial Aspects, 1990.
 • Hormonal Reactions to Unilateral Dominant, Unilateral Nondominant and Bilateral Electroconvulsive Treatment of Atypical, Acute Psychosises, 1990.
 • A Controlled Study On Those Having Antisocial Personality Disorder from Neuropsychometric, Demographic And Psychosocial Aspects, 1990.
 • The Efficacy of Maprotiline and Fluoksetin in the treatment of Major Depression, 1990.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 49

A Case of Capgras Syndrome With Frontotemporal Dementia.

Cognitive and Behavioral Neurology (2019)

Predictors of metabolic syndrome in first manic episode

ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2016)

Transcranial magnetic stimulation during pregnancy

ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2014)

Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)

Exploring novelties in psychopharmacology; therapeutic drug monitoring

Bulletin of Clinical Psychopharmacology (2009)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 80

Positive Psychology Course: A Way to Improve Well-Being

Journal of Education and Future (2019)

Personalized Psychiatry

Behavioural Science and Psychology (2019)

Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik

Sosyal Bilimler Dergisi (2018)

İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması

İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması (2018)

Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Major Depressive Disorder

Turkiye Klinikleri Psychiatry-Special Topics (2017)

Effect of Ovarian Hormones on Memory Suppression

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)

Parasomniyalar

NPAkademi (2012)

Majör depresyonda elektroensefalografi ve serum ilaç düzeyi ilişkisi: Antidepresan tedaviye yanıtın yordanması

NP Akademi (2012)

Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler

NP Akademi (2012)

Transkraniyal doğru akım uyarımı: Bir gözden geçirme

NPAkademi (2012)

Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi Bir olgu sunumu

NP Akademi (2011)

Progresif supra nükleer palsi ile seyreden bir bipolar bozukluk tip 1 vakası

NPAkademi (2011)

Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps. Retrospektif bir çalışma

NP Akademi (2011)

Psikofarmakolojide Yeni Açılımlar; Tedavisel ilaç Kan Düzeyi Ölçümü

Klinik Psikofarmakoloji Bulteni (2009)

Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Kişilik Profilinde Görülen Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Yeni Symposium (1995)

Cognitive Disorders in Antisocial Personality. A heatly Conrolled Study

American Colege of Neuropsychopharmacololgy (1994)

Fluoksetin ve Plasebonun Depresyon Tedavisinde Etki ve Yan Etkilerinin Çift-Kör Karşılaştırılması

Gata Bülteni (1993)

Depresyonda Biyolojik Göstergeler, Depresyon Monografları Serisi

Hekimler Yayın Birliği (1993)

Depresyonun Psikoendokrinolojisi Depresyon Monografları Serisi

Hekimler Yayın Birliği (1993)

Sertralin: Yeni Bir Antidepresan

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1992)

Şizofrenlerin Saç ve Serumlarındaki eser elementlerin kontrol grubu ile karşılaştırılması

Yeni Symposium (1991)

Akut Psikozlarda Ünilateral Dominant ve Bilateral EKT nin Prolaktin üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Klinik Psikofarmokoloji Bülteni (1991)

Majör Depresyonda Tedaviye Cevabın Biyokimyasal Parametrelerle Önceden Görülmesi ve Maprotilin - Fluoxetin Uygulamaları

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1991)

Mental Retarde Kişilerde Normallerin Serum ve Saç Örneklerindi Mg, Zn, Fe, Cu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1991)

Kriz Müdahalesi Literatür Sayı 78, Psikiyatri Eki

Kriz Müdahalesi Literatür Sayı 78, Psikiyatri Eki (1991)

Stres ve Anksiyete ile TME Rahatsızlıkları Arasındaki İlişki(I)

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (1991)

Konversiyon Bozukluğu Gösterenlerde Psikoloji ve Demografik Bir Araştırma

GATA Bülteni (1991)

Parkinsonlularda ruhsal bozuklukların araştırılması ve çeşitli antiparkinsonyan ilaçlarla tedaviye yanıtlarının karşılaştırılması

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1991)

Stres ve anksiyete ile TME Rahatsızlar Arasındaki İlişki (II)

Yeni Symposium (1991)

Kendi Stresini Yenmede Tedavi Edici ve Koruyucu Teknikler

Gri Ajans (1990)

Mianserin ve Amineptin in Depresyonda Tedavi Etkinlikleri ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1990)

Nöroleptik Trisiklik Antidepresan ve Lityum Kullanan Affektik Hastaların Saç ve Serumlarındaki Zn, Mg, Fe, Cu Değerlerinin İlaç Kullanmayan Affektif Hastalar ve Normallerle Karşılaştırılması

Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni (1990)

Bir olgu nedeniyle Klein-levin sendromu

Nöropsikiyatri Arşivi (1989)

Askeri Populasyonda Oral Yol İle Yabancı Cisim Yutan Olguların Analizi

Adli Tıp Dergisi (1989)

Parafreni (orijinal olgu):

GATA Bulletin (1982)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, 2019.
 • Hz. Mevlana ile Aile Terapisi, 2019.
 • A Review on EEG controlled BCI: Deep Learning Approach, 2019.
 • Psikiyatrik Hastalıklarda Transkranial Stimülasyon Teknikleri, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, 2018.
 • Nöroteoloji, Sinir Bilimden Din Bilimine, 2018.
 • Psikiyatride Nöromodülasyon Teknikleri / Temel ve Klinik Psikiyatri, 2018.
 • Psikiyatride Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Kullanımı / fonksiyonun cerrahi anatomisi, 2018.
 • Mesnevi Terapi, 2018.
 • Faith in the Laboratory - İnanç Psikolojisi, 2018.
 • Bilimler Işığında Yaradılış, 2017.
 • Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.
 • Aile Okulu ve Evlilik, 2017.
 • Anne Darbe Ne Demek & Darbe Psikolojisi, 2017.
 • Toplum Psikolojisi ve Empati – Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye, 2017.
 • Mutluluk Psikolojisi ve Stresle Başa Çıkma, 2016.
 • Mutlu Evlilik Psikolojisi, 2016.
 • Duyguların Psikolojisi ve Duygusal Zekâ, 2016.
 • 10 Adımda Pozitif Psikoloji, 2016.
 • Bilinçli Genç Olmak – Var mı Beni Anlamak İsteyen ?, 2015.
 • Aşk Terapi, 2014.
 • Bilinçli Aile Olmak, 2014.
 • Yunus Terapi, 2013.
 • Parasomnias, 2012.
 • Bediüzzaman, Çağın Vicdanı, 2012.
 • Sen, Ben, ve Çocuklarımız, 2012.
 • Akıldan Kalbe Yolculuk, Bediüzzaman Modeli, 2012.
 • Pozitif Psikoloji – Çoklu Zekâ Uygulamaları, 2012.
 • Makul Çözüm: Aile İçi İletişim Rehberi, 2012.
 • Bağımlılık – Sanal veya Gerçek Bağımlılıkla Başa Çıkma, 2011.
 • Değerler Psikolojisi ve İnsan, Güzel İnsan Modeli, 2011.
 • Electroencephalographic Findings In Patients showing Psychopatkic-Sosyopathic Personalty, Yearbook of International Psychiatry, 2010.
 • Son Sığınak Aile, 2010.
 • Asimetrik Savaş & Politik Psikoloji, 2010.
 • İnanç Psikolojisi ve Bilim – Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde İnsanoğlu, 2009.
 • Hayata Dair, 2007.
 • Kadın Psikolojisi, 2005.
 • Satanism: Its Nature, reasons for ıts Dissemination, and ways to prevent It. Ed: Lauisa Cunningham, Satanism and False Mystical Trends The Light Rutherford-New Jersey., 2004.
 • Kendinizle Barışık Olmak - Duyguların Eğitimi, 2004.
 • Psikolojik Savaş, Gri Propaganda, 2003.
 • Kendinizle Barışık Olmak – Psikiyatri Penceresinden İnsan ve Toplum, 2001.
 • Biyolojik, Sosyolojik, Psikolojik Açıdan Şiddet, 2000.
 • Şiddet (Biyopsikososyal Yönleri ile), 1998.
 • Psikofarmakoloji’de Yenilikler, 1991.
 • Stres ve Hastalıklar, 1990.
 • Kan ve Dolaşım, 1982.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • American Psychiatric Association (APA), 2020.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi Video Çekimi, 2020.
 • Server Gençlik Online Seminer, 2020.
 • SBMT, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 • Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020.
 • Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020.
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2020.
 • SAKARYA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI (SAKEV), 2020.
 • SİYER VAKFI KONFERANS, 2020.
 • HATAY - Lise öğrencileri ve öğretmenlere Konferans, 2020.
 • HATAY - Üniversite öğrencilerine Konferans, 2020.
 • HATAY - Halka açık Konferans, 2020.
 • Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2020.
 • Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı, 2020.
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul Bilim Koleji Konferans, 2020.
 • GEBZE BELEDİYESİ KONFERANS, 2020.
 • Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020.
 • SİYER VAKFI TEDX, 2020.
 • Sivas Valiliği - BURUCİYE SOHBETLERİ, 2020.
 • Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020.
 • UTESAV (Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) - MÜSİAD, 2019.
 • Merzifon İlçe kaymakamlığı - TÜĞVA, 2019.
 • İnegöl Belediyesi - söyleşi, 2019.
 • 8. International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 2019.
 • AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK, 2019.
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019.
 • Erzincan Valiliği (Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük), 2019.
 • YANLIZLIK SEMPOZYUMU, 2019.
 • ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, 2019.
 • Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019.
 • Bağcılar Rehberlik Araştırma Merkezi, 2019.
 • Suffa Vakfı, 2019.
 • Şiddet Konulu Çalıştay, 2019.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Ümraniye Müftüğü, 2019.
 • TÜYAP, 2019.
 • KREDİ YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ÇINARALTI SÖYLEŞİSİ, 2019.
 • Özel Acıbadem Okulları, 2019.
 • Manevi Rehberler Eğitimi (Diyanet işleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa organizasyonu), 2019.
 • ASDER, 2019.
 • III.Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi - IĞDIR, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, 2019.
 • 10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, 2019.
 • SUFFA VAKFI, 2019.
 • Türkiye Masterson Enstitüsü, 2019.
 • Kayseri - GENÇ MÜSİAD, 2019.
 • “İnsanın Anlam Arayışı” teması ile “Bilim İletişim Zirvesi ”, 2019.
 • 1. Uluslararası / 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongre, 2019.
 • DEBİ Akademi, 2019.
 • Jamia Markaz, 2019.
 • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tercih Danışmanlığı Seminerleri, 2019.
 • World Brain Mapping & Therapeutics Initiative, 2019.
 • Turkish Brain Project: Precision Medicine in Psychiatry, World Brain Mapping & Therapeutics Initiative, Osaka, 2019.
 • Bakırköy İlçe Milli Eğitim müdürlüğü, 2019.
 • Bursa Özlüce-Sınav Koleji, 2019.
 • Bursa Özlüce-Sınav Koleji, 2019.
 • American Psychiatric Association, 2019.
 • American Psychiatric Association, San Francisco,, 2019.
 • “4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019), 2019.
 • KOCAELİ KİTAP FUARI kitap fuarında konferans, 2019.
 • KOCAELİ KİTAP FUARI, 2019.
 • İbn-i Sina (Avicenna) 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 2019.
 • İbn-i Sina (Avicenna) 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 2019.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Aile Forumu Programı, 2019.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Aile Forumu, 2019.
 • Eğitim Bilimleri Lisesi, 2019.
 • Türk Edebiyat Vakfı’nın 40. Yılı, 2019.
 • Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ( ATTDER), 2019.
 • CİSED 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 2019.
 • CİSED 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 2019.
 • Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2019.
 • 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2019.
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eğitimcilere Yönelik Konferans, 2019.
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eğitimcilere Yönelik Konferans, 2019.
 • 17. Sinir Bilim Kongresi, 2019.
 • İrfan Okulları, 2019.
 • Marmara Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2019.
 • İZMİR Tire Belediyesi Konferans, 2019.
 • Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi, 2019.
 • Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019.
 • SBMT 16th Annual Congress, 2019.
 • SBMT, 2019.
 • 5. Mutlu İnsan Festivali, 2019.
 • Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 2019.
 • Lokman Hekim Üniversitesi, 2019.
 • Hukukçular Derneği - Darbeler konulu program, 2019.
 • ISPARTA - Süleyman Demirel Üniversitesi Kritik Analitik Değerlendirme Topluluğu, 2019.
 • İstanbul Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019.
 • İZMİT MÜSİAD, 2019.
 • İstanbul Bilim Koleji, 2019.
 • Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019.
 • İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 2019.
 • PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ “Beyoğlu Psikoterapi Söyleşileri”, 2019.
 • Viyana, GesAB Enstitü, 2019.
 • 2023 EĞİTİM VİZYONU İSTANBUL ÇALIŞTAYI, 2019.
 • Elit Gençler Koleji Konferans, 2019.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'na Seminer, 2019.
 • KAYSERİ BELEDİYESİ Türk Kızılayı (Milli Eğitim okulları öğretmenlerine Konferans), 2019.
 • 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, BIOMATSEN, Mugla, 2019.
 • KONYA KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Topluluğu, 2018.
 • Meslek Hastalıkları Sempozyumu İtfaiyecilerde Psikososyal Risk Etkenleri, 2018.
 • KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONFERANS, 2018.
 • Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, 2018.
 • 2.NÖROBİLİM KONGRESİ SİNİRBİLİME PROSPEKTİF BAKIŞ VE SPOR GENETİĞİ KONGRESİ, 2018.
 • BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ, 2018.
 • Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi, 2018.
 • IOHS Expo – Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 2018.
 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - SEMİNER, 2018.
 • ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2018.
 • BÜYÜK KULÜP KONFERANS, 2018.
 • MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 2018.
 • Bitlis Eren Üniversitesi, 2018.
 • Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİN BİLİM İLİŞKİSİ TESFİR SEMPOZYUMU, 2018.
 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İ.T.B.F - Tüm Fakülte kapsamında hocalar ve öğrencilere SEMİNER, 2018.
 • International Pharmaco-EEG Society, 2018.
 • 2. ASTROBİYOLOJİ KONFERANSI ODTÜ, 2018.
 • FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ, Siyer Araştırmaları Kulübü, 2018.
 • ERZURUM / II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 2018.
 • YEKAS - YEREL KALKINMA SEMPOZYUMU, 2018.
 • 2018-2019 RİSALE-İ NUR ENSTİTÜSÜ PAZAR SEMİNERLERİ, 2018.
 • SAMSUN İlkadım Belediyesi "Tıp ve Hukuk öğrencilerine Söyleşi ", 2018.
 • SAMSUN İlkadım Belediyesi " halka yönelik söyleşi ", 2018.
 • 2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ, 2018.
 • GAZİANTEP BELEDİYESİ, 2018.
 • GAZİANTEP Oğuzeli Belediyesi, 2018.
 • ECNS Conference, 2018.
 • ASDER- KONYA KONFERANS, 2018.
 • PULSUS Conference, 2018.
 • International conference on Addiction Therapy and Clinical Reports, 2018.
 • American Psychiatric Association 2018 Annual Meeting, 2018.
 • Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT, 2018.
 • 3rd Psychiatry Summit and 10th National Anxiety Congress, 2018.
 • SBMT 15th,LA, 2018., 2018.
 • SBMT 15th, 2018.
 • International Creation Congress on the Light of Sciences II, 2018.
 • International Creation Congress on the Light of Sciences, 2017.
 • 2017 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), 2017.
 • 21.TPD Yıllık Eğitim Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2017.
 • SAI Intelligent Systems Conference, London, 2016.
 • 18th Annual Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders / 8th Biennial Conference of the International-Society-for-Affective-Disorders, Amsterdam., 2016.
 • 18th Annual Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders / 8th Biennial Conference of the International-Society-for-Affective-Disorders, Amsterdam. Netherlands, 2016.
 • 18th Annual Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders / 8th Biennial Conference of the International-Society-for-Affective-Disorders, Amsterdam, 2016.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, 2015.
 • Poster presented at 12th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases, France, Nice, March, 2015.
 • 9th International Medical Hypnosis Conference, Istanbul 2015, 2015.
 • Joint Annual Meeting ECNS, 2014.
 • SAI, 2014.
 • 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.
 • SAI Conference, London, 2014.
 • ECNS Conference, Halifax, 2014., 2014.
 • CINP Pharmacogenomics and Personalised Medicine in Psychiatry, Jerusalem, 2013.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1 st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, 14-17 March, İstanbul, 2012.
 • ECNS ISBET-ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA,, 2012.
 • . ECNS-ISBET ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA, 2012.
 • Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 • Poster Presentation, Poster Bildiriler, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • Symposium Abstract, 10th cWFSBP,01 June 2011, Prague, 2011.
 • WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011.
 • 4th International Congress on Psychopharmacology, November, Antalya, 2011.
 • 4th International Congress on Psychopharmacology, November, Antalya, 2011.
 • ESH, Europen Society of Hypnosis, Istanbu, 2011.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP), the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET, 2010.
 • 6. Annual Joint Meeting of the ECNS and the International Society for NeuroImaging in Psychiatry, 2009.
 • Cognitive IV symposium, 2008.
 • American Psychiatric Association, 2008.
 • 8th World Congress of Psychiatry,Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 8th World Congress of Psychiatry, Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), California, 2004.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 2004.
 • 5 th World Congress of Biological Psychiatry, Florence, 1999.
 • X. World Congress of Psychiatry, 1996.
 • X. World Congress of Psychiatry, 1996.
 • X. World Congress of Psychiatry, 1996.
 • Abstract Book of 29 th International Congress of Military Medical, 1993.
 • Abstract Book of 9 th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Prevalance of Alcohol Usage: An Epidemiological study on 2300 Subjects, 1993.
 • Abstract Book of 9th world Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9 th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 29 th Int. Congress, Mil. Med, 1993.
 • Abstract Book dg 29 th Int. Congress. Mil. Med, 1993.
 • Abstract Book of 9th World congress of Psychiatry. Rio de Janerio, 1992.
 • Innovations in Psychopharmacology, Symposium of Aggression and Destructive Impulses, 1992.
 • Abstract Book of Destructive Drives and Impulse Control. 4 th International Symp, 1991.
 • World Congress of Biological Psychiatry, Florence, 1991.
 • 5 the World Congress of Biological Psychiatry, Florence,, 1991.
 • 5 th World Congress of Biological Psychiatry, Florence, 1991.
 • Presented in 5 th World Congress of Biological Psychiatry, Florence., 1991.
 • presented at the VIII. World Congress of Psychiatry, 1989.
 • World Congress of Psychiatry October 12- 19 1989 Athens,, 1989.

Administrative Activities

 • Yönetim, Rektör 2020.
 • Direktör, NP Beyin Klinik Direktör 2020.
 • Direktör, NP Etiler Klinik Direktör 2020.
 • Direktör, NP Feneryolu Klinik Direktör 2020.
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, Farmakogenetik Çalışma Grubu 2020.
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu 2020.

Education and Training Activities

 • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (lisans) Güz.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Güz.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Güz.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Güz.
 • Grup Psikoterapileri, (lisans) Güz.
 • Grup Psikoterapileri, (lisans) Güz.
 • Psychological Testing, (lisans) Bahar.
 • İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Psikolojik Testler, (lisans) Bahar.
 • Psikolojik Testler, (lisans) Bahar.
 • Psikolojik Testler, (lisans) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisans) Bahar.
 • Pozitif Psikoloji, (lisansustu) Güz.
 • Pozitif Psikoloji, (lisansustu) Güz.
 • Grup Psikoterapileri, (lisans) Güz.
 • Grup Psikoterapileri, (lisans) Güz.
 • Grup Psikoterapileri, (lisans) Güz.
 • Psychological Testing, (lisans) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Bahar.
 • Psikopatoloji, (lisansustu) Bahar.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Güz.
 • Grup Psikoterapileri, (lisansustu) Güz.
 • Grup Süreç ve Dinamikleri, (lisans) Güz.
 • Grup Süreç ve Dinamikleri, (lisans) Güz.

Awards & Memberships

 • 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü, (Society for Brain Mapping & Therapeutics)
 • Yılın Yazarı, (İstanbul Üniversitesi)
 • Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı, (Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı)
 • Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü, (Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospital Manager Dergisi)
 • Presidental Service Prize, (ECNS/ ISNIP/ ISBET Almanya Münih Klinik Nörobilim Kongresi)
 • Kongre Elçisi, (ECNS Kongresi)
 • Altın Lale, (Prof. Mümtaz Turhan Sosyal Meslek Lisesi)
 • Hasta Güvenliği İyi Uygulama, (OHSAD ve Hasta Güvenliği Derneği)
 • Altın Elma, (Amasya Vakfı)
 • Aile eğitimine verdiği destek ve topluma yaptığı koruyucu ruh sağlığı hizmeti, (SKY TURK'te yaptığı Psikoyorum programı için Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)
 • RTÜK En İyi Toplum Programı, (Makul Çözüm programı)
 • En İyi Araştırmacı, (Destructive Drives and Impuls Control)
 • , (PsikoHayat Dergisi - Danışma Kurlu Üyesi)
 • , (AIMS Neuroscience Dergisi - Editor Kurulu Üyeliği)
 • , (New York Academy of Science - Üye)
 • , (International Psychogeriatric Association (IPA) - Üye)
 • , (Open Access Journal of Behavioural Science & Psychology - Editör Kurulu Üyesi)
 • , (Society for Brain Mapping & Therapeutics (SBMT)-Yönetim Kurulu Üyesi)
 • , (Anadolu Psikiyatri Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi)
 • , (SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences - Yayın Kurulu Üyesi)
 • , (American Psychiatric Association (APA) - Üye)
 • , (International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP) - Üye)
 • , (Turkish American Neuropsychiatry Association (TANPA)-Başkan)
 • , (Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi)
 • , (International Society For Neurofeedback &Research (ISNR) - Üye)
 • , (American Journal of Psychiatry and Neuroscience - Editör Kurulu Üyesi)
 • , (Executive Board EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) - Üye)
 • , (New York Academia Psychiatry Foundation - Üye)
 • , (The Journal of Neurobehavioral Sciences-Editör)
 • , (ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi - Editör Kurulu Üyesi)
 • , (Current Addiction Research Dergisi - Editör)
 • , (Anxiety Disorders Association of America (ADAA) - Üye)
 • , (European Congress of Neuropsychopharmacology (ECNP) - Üye)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index