Yezdan ÇELEBİ,

Research Assistant

yezdan.celebiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5709-9652

Citation : | h-index : | i10-index :


Research Fields

Film Criticism, Cinema Theories, Cinema History, Discourse Analysis, Social Media.

Short CV

Yezdan Çelebi was born in Mersin in 1994. She graduated from  İstanbul University Faculty of Communication, radio, television and cinema department.  She also completed double major program in Faculty of Political Sciences, department of political sciences and international relations. Started MA program in İstanbul University radio, television and cinema. She is currently working as a research assistant in Uskudar University.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Editörlük

 1. 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, ISSN:978-605-9596-34-3, 2020.
 2. 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları, ISSN:, 2022.
 3. 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, ISSN:, 2022.
 4. 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, ISSN:, 2023.
 5. 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı, ISSN:, 2023.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu, 2023.
 2. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, 2023.
 3. 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları, 2022.
 4. 3. Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi, 2021.
 5. 8. Uluslararası İletişim Günleri, 2021.
 6. 8. Uluslararası İletişim Günleri, 2021.
 7. 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi, 2020.

Administrative Activities

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Çeviri ve Redaksiyon Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2020 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Sinema ve Televizyon Atölyesi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)