Sevim IŞIK, Ph.D

FENS / Molecular Biology and Genetics (English)

sevim.isikuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2462

ORCID ID: 0000-0001-7687-6082

Citation : 747 | h-index : 14 | i10-index : 15


Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • In vitro ko-kültrü sisteminde, mikroglia hücrelerinde DNA topoizomeraz IIß aşırı ifadesinin nöronal hücre canlılığı üzerindeki etkisinin araştırılması, 2022.
 • Erken ve Geç Başlangıçlı alzheimer vakalarında Alzheimer Hastalığının DNA Topoizomeraz IIβ ile İlişkisi, 2021.
 • LPS İndüklü HMC3 Mikroglia Nöroinflamasyon Modelinde TopoIIß Ekspresyonunun İncelenmesi, 2021.
 • Erken ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Vakalarında Erken tanıya Yönelik Genetik Alzheimer Yatkınlık Paneli Hazırlanması, 2021.
 • Regulation of RhoGTPase dependent axonogenesis by topoisomerase IIβ in cerebellar granular neurons, 2016.
 • Real time analysis of in vitro photodynamic therapy (PDT) application in MCF-7 human breast cancer line with indocyanine green (ICG) embedded mesoporous magnetic silicon nanoparticle (MSN) molecule, 2016.
 • Role of DNA Topoisomerase IIβ in Rho GTPase dependent axon growth through neural differentiation of human mesenchmal stem cells, 2015.
 • The association of parkinson's disease with dna topoisomerase IIβ in neural-differentiated SH-SY5Y cell line, 2015.
 • Development of novel nanomaterials for non-viral gene delivery, 2015.
 • Preperation, characterization, and in vitro evaluation of chitosan/nano-zeolite porous scaffolds enriched with human mesenchymal stem cells for bone tissue enginering, 2014.
 • Association of alzheimer disease with DNA topoisomerase IIß in primary neuronal cells, 2013.
 • Investigation of chondrogenic properties of bone marrow derived mesenchymal stem cells on pamam dendrimer incorporated chitosan scaffolds, 2013.
 • Osteogenic properties of bone marrow derived mesenchymal stem cells on novel nano-hydroxyapatite/chitosan composite scaffolds, 2013.
 • Bioinformatics analysis and gene expression profile of one of the topoisomerase enzymes in Tettrahymena thermophila, 2012.
 • Effects of the olive extracts on cancer cell lines, 2011.
 • Neural differentiation potentiall variability of bone marrow derived human mesenchymal stem cells, 2011.
 • Possible involvement of apoptosis during neural transdifferentiation of bone marrow derived human mesenchymal stem cells by N3 cytokine combination, 2011.
 • Photodynamic inactivation of different cancer cell lines by protoporphyrin IX and its dopamine conjugate, 2010.
 • Analysis of DNA topoisomerase IIß dependent gene expression profile of neurally transdifferentiated human mesenchymal stem cells, 2010.
 • Selective silencing of DNA topoisomerase IIß by siRNA transfection during neural transdifferentiation of hMSCs, 2009.
 • Cell surface localization and expression of cell surface receptor integrin alpha5/beta1 during proliferation and neural differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells (hMSCs), 2009.
 • Effect of DNA topoisomerase IIß on transdifferentiation of mesenchymal stem cells into neural cells, 2008.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 20

Preparation and characterization of novel chitosan/zeolite scaffolds for bone tissue engineering applications

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS (2017)

High incidence of antinuclear antibodies that recognize the matrix attachment region

biochemical and biophysical research communications (2001)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Temel Moleküler Biyoloji: Bölüm 3 (RNA’nın Çok Yönlülüğü) Bölüm 12 (Gen Regülasyonunun Epigenetik Mekanizmaları), 2014.

Academic Activities > Editörlük

 • Biofactors, ISSN:1872-8081, 2021.

Projects > Projects

 • Alzheimer Hastalığının tedavisinde doğal kaynaklı ve FDA onaylı moleküllerin asetilkolinesteraz enziminin inhibasyonu için in siliko ve in vitro tekniklerle araştırılması, 2023.
 • In Silico Analiz ile Aday mglu2 Positif Allosterik Modülatörün Bulunması ve Nöroprotektif Etkisinin In Vitro Ortamda Değerlendirilmesi, 2023.
 • DNA topoizomeraz Iıß?nın LPS indüklü mikroglia aracılı Nöroinflamasyonu düzenleyerek nöronal sağkalım üzerindeki etkisinin araştırılması, 2023.
 • Antibiyotik Dirençli Mycobacterium Smegmatis Bakterisi için CRISPR Kullanarak Dirençsiz Hale Getirmek, 2021.
 • Antibiyotiğe Dirençli Escherichia Coli Bakterisini CRISPR ile Dirençsiz Hale Getirme, 2021.
 • Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, 2022.
 • Üsküdar Üniversitesi, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Bünyesinde Kök Hücre ARGE Laboratuvarı ve TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bünyesinde Transgenik Hücre, 2022.
 • Üsküdar Üniversitesi, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Bünyesinde Kök Hücre ARGE Laboratuvarı ve TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bünyesinde Transgenik Hücre, 2021.
 • 2020-BT-01 BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANINDA UYGULAMALI İŞ BİRLİĞİ PROJESİ, 2022.
 • DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması ve İlgili Moleküler Yolakların İn Vitro Aydınlatılması, 2023.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 7th International Congress of Molecular Medicine, 2019.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Enzimoloji, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Stem Cell Technologies, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • General Biology I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Biyoetik, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Bioethics, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Bioethics, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Physiology, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Physiology, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index