Sevim IŞIK, Ph.D

Professor

sevim.isikuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2462

ORCID: 0000-0001-7687-6082

Documents : 21 | Citation : 576 | h-index : 11

Citation : 1003 | h-index : 17 | i10-index : 19


Research Fields

Neurodegenertive and neurodevelopmental diseases, Stem Cell Therapies Tissue Engineering, Targeted Drug Delivery

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4

Short CV

Sevim Isik is a Professor of Molecular Biology and Genetics in Uskudar University, Engineering and Natural Science Faculty, Molecular Biology and Genetics Department. She obtained her undergraduate degree in Molecular Biology and Genetics (1995) from Bosphorous University, Istanbul, Turkey. Isik’s research primarily focuses on cellular and molecular mechanisms of neural differentiation and neurodegeneration. Also she conducts studies on cellular and exosomal therapies in the treatment of neurodegenerative diseases, specifically Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease, and other diesases like cancer. She has been involved in the studies drug delivery studies for the treatment  of cancer.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Ferrosen Modifiye Çok Katmanlı Karbon Nanotüplerin Nöroblastoma ve Glioblastoma Hücre Hatları Üzerinde In vitro Anti-Kanser Etkisinin Araştırılması, 2023.
 2. In vitro ko-kültrü sisteminde, mikroglia hücrelerinde DNA topoizomeraz IIß aşırı ifadesinin nöronal hücre canlılığı üzerindeki etkisinin araştırılması, 2023.
 3. İN VİVO SIÇANLARDA OLUŞTURULAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU MODELİNDE ARALIKLI ORUÇ UYGULAMASININ TERAPOTİK ETKİSİ, HİPOKAMPAL BÖLGEDE YETİŞKİN NÖROGENEZ DÜZEYİNE ETKİSİ VE İLGİLİ MOLEKÜLER AKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI, 2022.
 4. DNA topoizomeraz IIß'nin Parkinson hastalığı ve nöroinflamasyon belirteçleri ile ilişkili gen ekspresyon seviyeleri üzerindeki rolünün in vitro LPS ve IFNɣ kaynaklı nöroinflamasyon modelinde araştırılması, 2022.
 5. Nöral Farklılaştırılmış ve Amiloid β1-42 peptitleriyle in vitro Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulmuş SHSY5Y hücrelerinde Kararlı DNA Topoisomerase IIb Aşırı İfadesinin Nöroprotektif Rolü, 2022.
 6. DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması, 2022.
 7. LPS İndüklü HMC3 Mikroglia Nöroinflamasyon Modelinde TopoIIß Ekspresyonunun İncelenmesi, 2022.
 8. DNA TOPOİZOMERAZ IIΒ’NIN LPS İLE İNDÜKLENMİŞ HMC3 HÜCRELERİNDE NÖROİNFLAMASYONA ETKİSİ, 2022.
 9. Erken ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Vakalarında Erken tanıya Yönelik Genetik Alzheimer Yatkınlık Paneli Hazırlanması, 2022.
 10. Regulation of RhoGTPase dependent axonogenesis by topoisomerase IIβ in cerebellar granular neurons, 2016.
 11. Real time analysis of in vitro photodynamic therapy (PDT) application in MCF-7 human breast cancer line with indocyanine green (ICG) embedded mesoporous magnetic silicon nanoparticle (MSN) molecule, 2016.
 12. The association of parkinson's disease with dna topoisomerase IIβ in neural-differentiated SH-SY5Y cell line, 2015.
 13. Role of DNA Topoisomerase IIβ in Rho GTPase dependent axon growth through neural differentiation of human mesenchmal stem cells, 2015.
 14. Development of novel nanomaterials for non-viral gene delivery, 2015.
 15. Preperation, characterization, and in vitro evaluation of chitosan/nano-zeolite porous scaffolds enriched with human mesenchymal stem cells for bone tissue enginering, 2014.
 16. Association of alzheimer disease with DNA topoisomerase IIß in primary neuronal cells, 2013.
 17. Osteogenic properties of bone marrow derived mesenchymal stem cells on novel nano-hydroxyapatite/chitosan composite scaffolds, 2013.
 18. Investigation of chondrogenic properties of bone marrow derived mesenchymal stem cells on pamam dendrimer incorporated chitosan scaffolds, 2013.
 19. Bioinformatics analysis and gene expression profile of one of the topoisomerase enzymes in Tettrahymena thermophila, 2012.
 20. Effects of the olive extracts on cancer cell lines, 2011.
 21. Neural differentiation potentiall variability of bone marrow derived human mesenchymal stem cells, 2011.
 22. Possible involvement of apoptosis during neural transdifferentiation of bone marrow derived human mesenchymal stem cells by N3 cytokine combination, 2011.
 23. Photodynamic inactivation of different cancer cell lines by protoporphyrin IX and its dopamine conjugate, 2010.
 24. Analysis of DNA topoisomerase IIß dependent gene expression profile of neurally transdifferentiated human mesenchymal stem cells, 2010.
 25. Selective silencing of DNA topoisomerase IIß by siRNA transfection during neural transdifferentiation of hMSCs, 2009.
 26. Cell surface localization and expression of cell surface receptor integrin alpha5/beta1 during proliferation and neural differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells (hMSCs), 2009.
 27. Effect of DNA topoisomerase IIß on transdifferentiation of mesenchymal stem cells into neural cells, 2008.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 28

Novel fluorescein isothiocyanate (FITC) cored PAMAM dendrimers as drug delivery agent

International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials (2023)

Preparation and characterization of novel chitosan/zeolite scaffolds for bone tissue engineering applications

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS (2017)

High incidence of antinuclear antibodies that recognize the matrix attachment region

biochemical and biophysical research communications (2001)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 2

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Temel Moleküler Biyoloji: Bölüm 3 (RNA’nın Çok Yönlülüğü) Bölüm 12 (Gen Regülasyonunun Epigenetik Mekanizmaları), 2014.

Academic Activities > Editörlük

 1. Biofactors, ISSN:1872-8081, 2021.

Projects > Projects

 1. Glikojen Depo Hastalığı (GSD) Tip 1a Hastalığının Tedavisi İçin 3B Yazıcı ile Kapsüle Edilmiş G6PC Transgenik Mezenkimal Kök Hücre ve Hepatosit Hücrelerinin Etkinliğinin In Vitro ve Ex Vivo Araştırılması, 2024.
 2. Topoizomeraz IIbeta Aşırı İfade Eden İnsan Kordon Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomların 5XFAD Transgenik Alzheimer Hastalığı Fare Modelinde Tedavi Etkinliğinin Araştırılması, 2026.
 3. Genotypical Analysis Project on personalized treatment for psychosis and for dependence on alcohol and other psychotropic substances., 2025.
 4. Nöral Farklılaştırılmış ve Amiloid β1-42 Peptitleriyle in vitro Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulmuş SHSY5Y Hücrelerinde Kararlı DNA Topoisomerase IIb Aşırı İfadesinin Nöroprotektif Rolünün Araştırılması, 2024.
 5. Nöral Farklılaştırılmış ve Amiloid β1-42 Peptitleriyle in vitro Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulmuş SHSY5Y Hücrelerinde Kararlı DNA Topoisomerase IIb Aşırı İfadesinin Nöroprotektif Rolünün Araştırılması, 2024.
 6. Yeşil Kimya ile Sentezlenen Altın ve Seryum Oksit Nanopartiküllerin Nöroprotektif Etkisinin İn Vivo ve İn Vitro Şartlarda Değerlendirilmesi, 2023.
 7. IL-21 gen ifadelesi arttırılmış NK-92 hücre hattı kaynaklı eksozomların NK hücre aktivasyonu ve tümör öldürme kapasitelerinin araştırılması., 2023.
 8. Doğal Öldürücü Hücre Aktivasyon Gen İfadeleri Arttırılmış Nk-92 Hücre Hattı Kaynaklı Eksozomların, Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Karsinom Hastaları Primer Tümör Hücreleri Ve Primer Nk Hücreleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 2025.
 9. Yeşil Kimya ile Sentezlenen Altın ve Seryum Oksit Nanopartiküllerin Nöroprotektif Etkisinin İn Vivo ve İn Vitro Şartlarda Değerlendirilmesi, 2024.
 10. IL-21 gen ifadelesi arttırılmış NK-92 hücre hattı kaynaklı eksozomların NK hücre aktivasyonu ve tümör öldürme kapasitelerinin araştırılması., 2023.
 11. Valproik Asit ve Kuersetin Yüklü Kitosan Nanopartikülünün Hazırlanması, Karakterizasyonu ve İn Vitro Uygulamaları, 2023.
 12. Alzheimer Hastalığının tedavisinde doğal kaynaklı ve FDA onaylı moleküllerin asetilkolinesteraz enziminin inhibasyonu için in siliko ve in vitro tekniklerle araştırılması, 2023.
 13. RhoA/ROCK2 Yolunun Engellenmesiyle, Topo IIβ Enziminin Mikroglialardaki Enflamatuar Modüla-tör Etkisi Ve Nöronlarda Otofajinin İndüklenerek Alfa Sinüklein Agregatlarını Temizleme Etkisinin Araştırılması, 2024.
 14. Alzheimer Hastalığının tedavisinde doğal kaynaklı ve FDA onaylı moleküllerin asetilkolinesteraz enziminin inhibasyonu için in siliko ve in vitro tekniklerle araştırılması, 2023.
 15. İn Silico Analiz ile Aday mglu2 Pozitif Allosterik Modülatörün Bulunması ve Nöroprotektif Etkisinin In Vitro Ortamda Değerlendirilmesi, 2023.
 16. In Silico Analiz ile Aday mglu2 Positif Allosterik Modülatörün Bulunması ve Nöroprotektif Etkisinin In Vitro Ortamda Değerlendirilmesi, 2023.
 17. Yeşil Sentez Yolu ile Nasturtium officinale (L.) Kullanılarak Elde Edilen Altın Nanopartiküllerin Karakterizasyonu, Biyolojik Aktivitesi ve Antikanser Etkisi, 2023.
 18. DNA topoizomeraz Iıß?nın LPS indüklü mikroglia aracılı Nöroinflamasyonu düzenleyerek nöronal sağkalım üzerindeki etkisinin araştırılması, 2023.
 19. Antibiyotik Dirençli Mycobacterium Smegmatis Bakterisi için CRISPR Kullanarak Dirençsiz Hale Getirmek, 2021.
 20. Antibiyotiğe Dirençli Escherichia Coli Bakterisini CRISPR ile Dirençsiz Hale Getirme, 2021.
 21. Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, 2022.
 22. Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, 2022.
 23. Üsküdar Üniversitesi, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Bünyesinde Kök Hücre ARGE Laboratuvarı ve TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bünyesinde Transgenik Hücre, 2022.
 24. Üsküdar Üniversitesi, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Bünyesinde Kök Hücre ARGE Laboratuvarı ve TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bünyesinde Transgenik Hücre, 2021.
 25. 2020-BT-01 BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANINDA UYGULAMALI İŞ BİRLİĞİ PROJESİ, 2022.
 26. DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması ve İlgili Moleküler Yolakların İn Vitro Aydınlatılması, 2023.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Basic Clinical and Multimodal Imaging (BaCI) 2023 Conference, 2023.
 2. Bilim Farkındalık ve Nadirin Yaşamı Zirvesi, 2023.
 3. 3. MBG Günleri Kongresi, 2023.
 4. CHRISPR CIRCLE, 2023.
 5. Basic Clinical and Multimodal Imaging (BaCI) 2023 Conference, 2023.
 6. 11th International Drug Chemistry Congress, 2023.
 7. 7th International Congress of Molecular Medicine, 2019.

Administrative Activities

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, BAP Fakülte Temsilciliği Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, IEE Ü.Ü. ÖĞRENCİ KOLU KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2020 - 2023)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2021)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. İleri Moleküler Genetik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Advanced Molecular Genetics, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Graduation Thesis, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Bioethics, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Physiology, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Graduation Thesis, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Advanced Molecular Cell Biology, (Master / 2022-2023 Güz)
 8. Graduation Project, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Stem Cell Technologies, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. General Biology I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Graduation Project, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)