Serkan YILMAZ, Ph.D

Assistant Professor of Business Administration

serkan.yilmazuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5065

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6024-4344

Citation : 108 | h-index : 5 | i10-index : 3


Short CV

Assistant Professor Serkan Yılmaz, after graduating from the Metallurgical Engineering Department of Istanbul Technical University, completed his MBA at Hochschule Bochum in Germany in 1992. He worked as a middle and senior manager in international companies for many years.
Deciding to pursue her career as an academician, she started the Business Administration doctorate program at Beykent University in 2010 and completed this education at the beginning of 2013 by writing her doctoral thesis on " The Relationships Among the Emotional and Organizational Core Capabilities, and Their Impact on Firm Performance ".
He worked as half-time Lecturer at Marmara University, Department of Business Administration in German and Yeditepe University, Department of International Business Administration in German. He published three books and several articles. Dr. Suerkan Yılmaz has been working since 15.09.2014 as Assistant Professor at Usküdar Üniversity Faculty of Health Sciences, Health Management Department. He speaks English and GermanHe is married and has one daughter named Esma.

Books:

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN, BİREYSEL İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 2023.
 • Sağlık Kurumlarında Nepotizm Varlığının Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi, 2021.
 • Sağlık Alanında Çalışan Yöneticilerin Motivasyonları ve Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi, 2021.
 • Sağlık Kurumlarında Nepotizmin Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi, 2021.
 • Çalışanların Duygusal Zekâsının İş Performansına Etkisi, 2021.
 • Sağlık Çalışanlarının Problem Çözme Becerisi ve Performansı Arasındaki İlişki, 2019.
 • İl Sağlık Müdürlüğünde Çalışanların Mobbing Algısı, 2019.
 • Termal Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, 2019.
 • Refah Modelleri Açısından Türkiye'de Sağlık Sistemi ve Finansmanı, 2019.
 • Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisine Bir Yıl İçerisinde Başvuran Hastaların Demografik özelliklerinin İncelenmesi ve Hastalık Tanılarına Göre Yıllık Analizi, 2019.
 • Hastane İşletmelerinde Maliyet Analizi: İstanbul İli Özel Hastane Örneği, 2018.
 • Hastanelerde Örgütsel Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi, 2018.
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti ve Çalışanların İş Doyumu, 2018.
 • Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tüketim Tahmini, 2018.
 • Sağlık Hizmet Kuruluşlarının Akreditasyon Sürecinde İnsan Kaynaklarının Önemi, 2018.
 • Dönüşümcü liderlik tarzı ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Özel sağlık sektöründe bir uygulama, 2018.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 15

İngiltere Özelinde Türkiyenin Sağlık Turizmi Fırsatları

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) (2020)

Örgütsel Çatışma Yönetimi ve Stratejileri

Journal of Social nad Humanities Sciences Research (2019)

Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tüketim Tahmini

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (2019)

Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) (2019)

Sağlık Turistlerinin Hastaneleri Tercih Etme Kriterleri: Yönetici Görüşleri

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi (2019)

Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizme Etkileri: Kamu Ve Özel Hastanelerin Karşılaştırılması

International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal (2019)

İstihdam Politikalarında Ehliyet ve Liyakat Unsurlarının Kapsam Derlemesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (2019)

Sağlık Hizmeti Veren Örgütlerde Sinizm

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular, 2020.
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar - 4, 2019.
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4 Alanında Yeni Ufuklar, 2019.
 • İşletme Araştırmaları, 2019.
 • Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 3, 2019.
 • Ekonomik ve Yönetimsel Açıdan Sağlık Hizmetleri, 2019.
 • Örgütlerde Duygusal Yetnekler, 2016.

Academic Activities > Editörlük

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular, ISSN:, 2020.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 5. International Health Sciences and Management Conference, 2020.
 • 13. Ulusal 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2019.
 • 4. International Health Sciences and Management Conference, 2019.
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, 2019.
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018.

Education and Training Activities

 • Örgütsel Davranış, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Değişim Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yönetim ve Organizasyon, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Ebelikte Yönetim, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Pazarlama, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Bilim ve Felsefe Tarihi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Genel İşletme, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index