Reşat ÖNGÖREN, Ph.D

Institute for Sufi Studies

resat.ongorenuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2524

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4493-2398

Citation : 1296 | h-index : 17 | i10-index : 37


Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • RENÉ GUÉNON’UN TASAVVUFA YAKLAŞIMI ve MODERNİZM ELEŞTİRİSİ, 2022.
 • Yeni Nesil Liderlik Yaklaşımlarının Tasavvuf Öğretisiyle Mukâyesesi, 2022.
 • EBÛ’L HASAN HARAKÂNÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI, 2022.
 • YUSUF ÖMÜRLÜ’NÜN HAYATI, ESERLERİ VE TASAVVUF MÛSİKÎSİNE KATKILARI, 2022.
 • YAZICIZÂDE KARDEŞLERİN TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ VE OSMANLI'YA TESİRLERİ, 2021.
 • Kaygusuz Abdal'ın Mesnevî-i Sânî ve Mesnevî-i Sâlis'inde Tasavvuf Anlayışı, 2020.

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Dervişler ve Şehirler: Balkankar Örneği, 2022.
 • İlk Kaynakları Işığında Mevlana'nın Farklı Biyografileri, 2021.
 • TASAVVUFTA KEŞİFLE SÂBİT OLAN HADİSLERİN HÜKMÜ VE DEĞERİ, 2021.
 • Hz. Peygamber ve Fütüvvet, 2019.
 • Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, 2017.
 • Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), 2016.
 • Türkiye de Tarikatlar Tarih ve Kültür, 2015.
 • Başlıca Tarikatlar, 2012.
 • Anadolu Tasavvuf Geleneği, 2012.
 • Âlimlerin Gözdesi Bir Tarikat Zeyniyye, 2012.
 • Tarikat, 2011.
 • Tasavvuf, 2011.
 • Sûfî, 2009.
 • Bir Rüya Yorumcusu Olarak Mutasavvıf-Âlim Kutbüddinzâde Mehmed İznikî, 2005.
 • Kutbuddin İznikî, 2002.
 • Kutbuddinzâde İznikî, 2002.
 • İbrahim b. Edhem, 2000.
 • XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı'da Tasavvuf Anlayışı, 1997.

Projects > Projects

 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş ve Çalışma Ahlakı Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Tasavvufun Temel Meseleleri, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvufta Bilgi ve Varlık Anlayışı, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvuf Tarihi, (Master / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index