Pınar ÖZ, Ph.D

Associate Professor of Neuroscience

pinar.ozuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2428

ORCID ID: 0000-0001-6006-9921

Citation : 33 | h-index : 3 | i10-index : 1


Short CV

Pınar ÖZ is Assistant Professor at Uskudar University, Department of Molecular Biology and Genetics since 2015. During 2012 – 2014, she was a post-doctoral researcher in Boğaziçi University, Institute of Biomedical Engineering (İstanbul, Turkey). From 2011 to 2012, she worked a post-doctoral researcher at Max Planck Institute for Dynamics and Self-organization (Göttingen, Germany). She received her PhD in Neuroscience from “International Max Planck Research School on Neurosciences” (Göttingen, Germany) in 2011 with Magna Cum Laude. Her PhD specialty was computational neuroscience and the thesis was entitled as “Theoretical analysis of membrane properties underlying action potential phase-locking in fluctuation driven neurons”. During her PhD, she worked as a research assistant in Max Planck Institute for Dynamics and Self-organization from 2009 to 2011. She was awarded with Georg Christoph Lichtenberg Scholarship from Lower Saxony Ministry of Science and Culture (Germany) for 2008-2009. During 2006 -2007, she studied for MSc degree in the same program and was directly admitted to the PhD program after passing the MSc exams. She received her BSc in Molecular Biology and Genetics from Boğaziçi University (İstanbul, Turkey) in 2006.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • In vitro oksijen glükoz yoksunluğu modelinde borun nöroprotektif etkilerinin araştırılması, 2021.
 • Akut Organotipik Kültür Ortamında Oluşturulan İskemi Modelinde Zeatinin Terapötik Etkilerinin İncelenmesi, 2021.
 • Erişkin doğumlu granül hücrelerinin nörogenezinin, dentat girüsreki nöron topluluğunun dinamik ve doğrusal yanıtlarına katkısı, 2021.
 • Uyku deprivasyonu ve oreksinerjik sistem aktivasyonunun yetişkin nörogenezi üzerine etkisi, 2020.
 • Oksitosin ve reseptörlerinin memeli türlerinde evrimsel ilişkilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, 2019.
 • Omurgalılarda poliamin sentezi ve yıkımından sorumlu enzimlerin evrimsel ilişkilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, 2019.
 • Omurgalılarda oreksinerjik sistem evriminin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, 2019.
 • Valproik Asit İle Otizm Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Empati Benzeri Davranışın Değerlendirilmesi, 2019.
 • Wistar Albino Sıçanlarda Ön Uyaran Aracılı İnhibisyon Yanıtı Dağılımları Üzerine İstatiksel Bir Meta-Analiz, 2019.
 • Zeatin izomerlerinin erkek sıçanlarda antidepresan etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Computational analysis of AcDS in ca1 and ca3 pyramidal neurons with axon carrying dendrites, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 10

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Bölüm : Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2019.

Academic Activities > Editörlük

 • Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:2149-1909, 2016.

Projects > Projects

 • Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 • Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 • Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi Ile Değerlendirilmesi Ve Kafein Ile Karşılaştırılması, 2020.
 • Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi ile Değerlendirilmesi ve Kafein ile Karşılaştırılması, 2021.
 • Yüzey Sertliğinin Nöroblastoma Farklılaşmasına Elektrofizyolojik, Biyokimyasal ve Morfolojik Etkilerinin Araştırılması, 2019.
 • Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanlar Etkisiyle Nöronal Farklılaşmaya Uğramasında Rol Alan Moleküler Yolakların Araştırılması, 2020.
 • Uyku deprivasyonu ile oluşturulan psikoz modelinde oreksinerjik sistemin sensorimotor geçitleme yanıtı ve yetişkin nörogenezi bozukluğu üzerine etkileri, 2019.
 • Paraventriküler Talamik Çekirdek Aktivitesinin Psikotik Bozukluklardaki Rolünün Sıçan Modelinde Cerrahi Müdahale ve Davranış Deneyleriyle Araştırılması, 2016.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • İstanbul Barosu HFSK - Nöropsikoloji ışığında insan varlığının ve iradesinin hukuk felsefesi açısından değerlendirilmesi, 2022.
 • GTÜ BIOS BIODAYS, 2022.
 • Boğaziçi Üniversitesi III. Nörobilim Günleri, 2022.
 • BAUNGEN 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, 2021.
 • I. SciGether Bilim Günleri, 2021.
 • 2. Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 • Europhysiology 2018, 2018.
 • 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Nörobilim, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Nörobilim Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2019 - 2021)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, NPFUAM Müdür Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Poliamin ve Şizofreni Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2021)

Education and Training Activities

 • Uygulamalı Proje Yönetimi II, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Öğrenme ve Bellek, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Moleküler Nörobilim, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Moleküler Nörobilim, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Nörokimya, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Neurochemistry, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Neurobiology, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Genetics, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Nörogelişim, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Moleküler ve Hücresel Nörobiyoloji, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Animal Behavior, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Neurodevelopment, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Memory, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Recombinant DNA Technology, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Introduction to Bioinformatics, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Hesaplamalı Nörobilim, (PhD / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index