Pınar ÖZ, Ph.D

Associate Professor

pinar.ozuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2428

ORCID: 0000-0001-6006-9921

Documents : 11 | Citation : 27 | h-index : 3

Citation : 48 | h-index : 4 | i10-index : 2

: 10
: 0

Research Fields

Neurobiology, Theoretical and Computational Neurobiophysics, Neurodevelopment, Neurochemistry, Sleep, Mathematical Neurobiology, Neurodevelopmental Disorders, Neuroscience

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3

Short CV

Pınar ÖZ is Assistant Professor at Uskudar University, Department of Molecular Biology and Genetics since 2015. During 2012 – 2014, she was a post-doctoral researcher in Boğaziçi University, Institute of Biomedical Engineering (İstanbul, Turkey). From 2011 to 2012, she worked a post-doctoral researcher at Max Planck Institute for Dynamics and Self-organization (Göttingen, Germany). She received her PhD in Neuroscience from “International Max Planck Research School on Neurosciences” (Göttingen, Germany) in 2011 with Magna Cum Laude. Her PhD specialty was computational neuroscience and the thesis was entitled as “Theoretical analysis of membrane properties underlying action potential phase-locking in fluctuation driven neurons”. During her PhD, she worked as a research assistant in Max Planck Institute for Dynamics and Self-organization from 2009 to 2011. She was awarded with Georg Christoph Lichtenberg Scholarship from Lower Saxony Ministry of Science and Culture (Germany) for 2008-2009. During 2006 -2007, she studied for MSc degree in the same program and was directly admitted to the PhD program after passing the MSc exams. She received her BSc in Molecular Biology and Genetics from Boğaziçi University (İstanbul, Turkey) in 2006.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Anatomik ve Kimyasal Hiyerarşi ile Oluşturulmuş Ön Uyaran Aracılı İnhibisyon Ağı, 2023.
 2. 3D Age-dependent Simulations of Adult Neurogenesis in Subventricular Zone using Agent-Based Modelling., 2023.
 3. Erken dönem kainik-asit-ile indüklenmiş epilepsi modelinde cinsiyete bağlı GABA kayması değişikliklerin uzun dönem davranışsal sonuçlarının araştırılması, 2023.
 4. CYP2D6 Enziminin Metabolize Ettiği Risperidon, Klozapin ve Venlafaksin İlaçlarının Popülasyon Genelinde Metabolizör Dağılımı, 2023.
 5. Oreksin-saporin ile indüklenen septohipokampal nörodejenerasyonun sensorimotor geçitleme ve uzun dönem bellek üzerine etkileri, 2023.
 6. Kritik Dönemde Duyusal Yoksunluk Oluşturulan Sıçanlarda Taktil Stimülasyonun Öğrenme ve Hipokampüsteki Morfolojik Değişikliklere Etkisinin İncelenmesi, 2023.
 7. Akut Organotipik Kültür Ortamında Oluşturulan İskemi Modelinde Zeatinin Terapötik Etkilerinin İncelenmesi, 2021.
 8. In vitro oksijen glükoz yoksunluğu modelinde borun nöroprotektif etkilerinin araştırılması, 2021.
 9. Erişkin doğumlu granül hücrelerinin nörogenezinin, dentat girüsreki nöron topluluğunun dinamik ve doğrusal yanıtlarına katkısı, 2021.
 10. Uyku deprivasyonu ve oreksinerjik sistem aktivasyonunun yetişkin nörogenezi üzerine etkisi, 2020.
 11. Omurgalılarda poliamin sentezi ve yıkımından sorumlu enzimlerin evrimsel ilişkilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, 2019.
 12. Omurgalılarda oreksinerjik sistem evriminin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, 2019.
 13. Oksitosin ve reseptörlerinin memeli türlerinde evrimsel ilişkilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, 2019.
 14. Valproik Asit İle Otizm Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Empati Benzeri Davranışın Değerlendirilmesi, 2019.
 15. Wistar Albino Sıçanlarda Ön Uyaran Aracılı İnhibisyon Yanıtı Dağılımları Üzerine İstatiksel Bir Meta-Analiz, 2019.
 16. Zeatin izomerlerinin erkek sıçanlarda antidepresan etkisinin incelenmesi, 2018.
 17. Computational analysis of AcDS in ca1 and ca3 pyramidal neurons with axon carrying dendrites, 2018.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 11

CONNECTOME or COLLECTOME? A NEUROPHILOSOPHICAL Perspective

Integrative Psychological and Behavioral Science (2020)

Genoplasticity and neuropsychiatric diseases

Current Topics in Pharmacology (2019)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Bölüm : Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2019.
 2. Stahl'ın Temel Psikofarmakolojisi Reçete Kılavuzu, 2017.

Academic Activities > Editörlük

 1. Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:2149-1909, 2016.

Projects > Projects

 1. Nöropsikiyatrik ilaçlarda plazma kan düzeyi ölçerek kişiye özel tedavi konusunda yeni parametre oluşturulması ve sonuçların prognostik biyogösterge olarak kullanımı, 2026.
 2. Nöropsikiyatrik İlaçlarda plazma kan Düzeyi Ölçerek Kişiye Özel Tedavi Konusunda Yeni Parametre Oluşturulması ve Sonuçların prognostik Biyogösterge Olarak Kullanımı, 2026.
 3. “Tıbbı Biyokimya Laboratuvar Verilerinin Değerlendirilmesi ve TDM Veri Tabanının Oluşturulması”, 2025.
 4. Hipokampal Yetiskin Nöral Progenitör Hücre Kültüründe Olusturulan Valproik Asit Toksisitesi Modelinde Oreksinin Hücre Hayatta Kalımına Etkisi, 2024.
 5. Yetiskin Beyninden Izole Edilen Nöral Progenitör Hücrelerinde Olusturulan Valproik Asit Toksisitesi Modelinde Adenozinerjik Sistemin Etkisi, 2024.
 6. Oreksin-saporin ile indüklenen septohipokampal nörodejenerasyonun sensorimotor geçitleme ve uzun dönem bellek üzerine etkileri, 2024.
 7. Yaşa Bağlı RMS/SVZ Yapısındaki Farklılıkların Pasif CLARITY Tekniğiyle Üç Boyutlu Görüntülenmesi, 2023.
 8. Akut organotipik hipokampus kültürü iskemi modelinde zeatinin etkilerinin araştırılması, 2023.
 9. Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 10. Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 11. Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi Ile Değerlendirilmesi Ve Kafein Ile Karşılaştırılması, 2020.
 12. Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi ile Değerlendirilmesi ve Kafein ile Karşılaştırılması, 2021.
 13. Yüzey Sertliğinin Nöroblastoma Farklılaşmasına Elektrofizyolojik, Biyokimyasal ve Morfolojik Etkilerinin Araştırılması, 2019.
 14. Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanlar Etkisiyle Nöronal Farklılaşmaya Uğramasında Rol Alan Moleküler Yolakların Araştırılması, 2020.
 15. Uyku deprivasyonu ile oluşturulan psikoz modelinde oreksinerjik sistemin sensorimotor geçitleme yanıtı ve yetişkin nörogenezi bozukluğu üzerine etkileri, 2019.
 16. Paraventriküler Talamik Çekirdek Aktivitesinin Psikotik Bozukluklardaki Rolünün Sıçan Modelinde Cerrahi Müdahale ve Davranış Deneyleriyle Araştırılması, 2016.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. YTÜ BİYOGEN Genetik ve Nörobilim Günleri, 2023.
 2. 1. Uluslararası Hesaplamalı Nörobilim Sempozyumu, 2023.
 3. İstanbul Barosu HFSK - Nöropsikoloji ışığında insan varlığının ve iradesinin hukuk felsefesi açısından değerlendirilmesi, 2022.
 4. GTÜ BIOS BIODAYS, 2022.
 5. Boğaziçi Üniversitesi III. Nörobilim Günleri, 2022.
 6. BAUNGEN 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, 2021.
 7. I. SciGether Bilim Günleri, 2021.
 8. 2. Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 9. Europhysiology 2018, 2018.
 10. 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Nörobilim, (2021 - 2024)
 2. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2020 - 2022)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 5. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Nörobilim Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2019 - 2021)
 6. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, NPFUAM Müdür Yardımcısı, (2019 - 2022)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Poliamin ve Şizofreni Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 10. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2018 - Devam ediyor.)
 11. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - 2019)
 12. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2021)

Education and Training Activities

 1. Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminar, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Neuroanatomy and Neurodevelopment, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Graduation Thesis, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Animal Behavior, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Introduction to Bioinformatics, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Graduation Thesis, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Nörobilimde Güncel Konular ve Teknikler, (PhD / 2022-2023 Güz)
 9. Moleküler Nörobilim, (Master / 2022-2023 Güz)
 10. Neurobiochemistry, (Master / 2022-2023 Güz)
 11. Molecular and Cellular Neurobiology, (Master / 2022-2023 Güz)
 12. Graduation Project, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. Neurochemistry, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. Neurobiology, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 15. Genetics, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 16. Graduation Project, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)