Doç.Dr. Pınar ÖZ

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) / Nörobilim Yüksek Lisans Programı

pinar.ozuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2428

ORCID: 0000-0001-6006-9921

Documents : 11 | Citation : 27 | h-index : 3

Citation : 48 | h-index : 4 | i10-index : 2

: 10
: 0

Araştırma Alanları

Nörobiyoloji , Teorik ve Hesaplamalı Nörobiyofizik, Nörogelişim , Nörokimya, Uyku, Matematiksel Nörobiyoloji, Nörogelişimsel Bozukluklar, Nörobilim

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

Pınar ÖZ 1983 yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra International Max Planck Research School for Neurosciences( IMPRS)'dan kabul alarak Göttingen, Almanya'da yüksek lisansa başladı. 2007 yılında sınavla doğrudan doktoraya geçme hakkı kazandı. Doktorada, IMPRS ve Georg-August Universitat Göttingen çatısı altında, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Teorik Nörofizik Grubu ve Universitat Medizin, İç Kulak Laboratuvarı işbirliği ile hesaplamalı sinirbilim ve in vitro elektrofizyoloji üzerine çalıştı. Bu dönemde Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Georg-Christoph-Lichtenberg Bursu'na layık görüldü. 2011 yılında “Dalgalanma ile tetiklenen nöronlarda aksiyon potansiyeli faz kilitlemesinin altında yatan membran özelliklerinin teorik analizi” başlıklı tez çalışması sonucunda Magna Cum Laude (Yüksek Onur Derecesi) ile doktora derecesini aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Anatomik ve Kimyasal Hiyerarşi ile Oluşturulmuş Ön Uyaran Aracılı İnhibisyon Ağı, 2023.
 2. 3D Age-dependent Simulations of Adult Neurogenesis in Subventricular Zone using Agent-Based Modelling., 2023.
 3. Erken dönem kainik-asit-ile indüklenmiş epilepsi modelinde cinsiyete bağlı GABA kayması değişikliklerin uzun dönem davranışsal sonuçlarının araştırılması, 2023.
 4. CYP2D6 Enziminin Metabolize Ettiği Risperidon, Klozapin ve Venlafaksin İlaçlarının Popülasyon Genelinde Metabolizör Dağılımı, 2023.
 5. Oreksin-saporin ile indüklenen septohipokampal nörodejenerasyonun sensorimotor geçitleme ve uzun dönem bellek üzerine etkileri, 2023.
 6. Kritik Dönemde Duyusal Yoksunluk Oluşturulan Sıçanlarda Taktil Stimülasyonun Öğrenme ve Hipokampüsteki Morfolojik Değişikliklere Etkisinin İncelenmesi, 2023.
 7. Akut Organotipik Kültür Ortamında Oluşturulan İskemi Modelinde Zeatinin Terapötik Etkilerinin İncelenmesi, 2021.
 8. In vitro oksijen glükoz yoksunluğu modelinde borun nöroprotektif etkilerinin araştırılması, 2021.
 9. Erişkin doğumlu granül hücrelerinin nörogenezinin, dentat girüsreki nöron topluluğunun dinamik ve doğrusal yanıtlarına katkısı, 2021.
 10. Uyku deprivasyonu ve oreksinerjik sistem aktivasyonunun yetişkin nörogenezi üzerine etkisi, 2020.
 11. Omurgalılarda poliamin sentezi ve yıkımından sorumlu enzimlerin evrimsel ilişkilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, 2019.
 12. Omurgalılarda oreksinerjik sistem evriminin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, 2019.
 13. Oksitosin ve reseptörlerinin memeli türlerinde evrimsel ilişkilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, 2019.
 14. Valproik Asit İle Otizm Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Empati Benzeri Davranışın Değerlendirilmesi, 2019.
 15. Wistar Albino Sıçanlarda Ön Uyaran Aracılı İnhibisyon Yanıtı Dağılımları Üzerine İstatiksel Bir Meta-Analiz, 2019.
 16. Zeatin izomerlerinin erkek sıçanlarda antidepresan etkisinin incelenmesi, 2018.
 17. Computational analysis of AcDS in ca1 and ca3 pyramidal neurons with axon carrying dendrites, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 12

CONNECTOME or COLLECTOME? A NEUROPHILOSOPHICAL Perspective

Integrative Psychological and Behavioral Science (2020)

Genoplasticity and neuropsychiatric diseases

Current Topics in Pharmacology (2019)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Bölüm : Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2019.
 2. Stahl'ın Temel Psikofarmakolojisi Reçete Kılavuzu, 2017.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:2149-1909, 2016.

Projeler > Projeler

 1. Nöropsikiyatrik ilaçlarda plazma kan düzeyi ölçerek kişiye özel tedavi konusunda yeni parametre oluşturulması ve sonuçların prognostik biyogösterge olarak kullanımı, 2026.
 2. Nöropsikiyatrik İlaçlarda plazma kan Düzeyi Ölçerek Kişiye Özel Tedavi Konusunda Yeni Parametre Oluşturulması ve Sonuçların prognostik Biyogösterge Olarak Kullanımı, 2026.
 3. “Tıbbı Biyokimya Laboratuvar Verilerinin Değerlendirilmesi ve TDM Veri Tabanının Oluşturulması”, 2025.
 4. Hipokampal Yetiskin Nöral Progenitör Hücre Kültüründe Olusturulan Valproik Asit Toksisitesi Modelinde Oreksinin Hücre Hayatta Kalımına Etkisi, 2024.
 5. Yetiskin Beyninden Izole Edilen Nöral Progenitör Hücrelerinde Olusturulan Valproik Asit Toksisitesi Modelinde Adenozinerjik Sistemin Etkisi, 2024.
 6. Oreksin-saporin ile indüklenen septohipokampal nörodejenerasyonun sensorimotor geçitleme ve uzun dönem bellek üzerine etkileri, 2024.
 7. Yaşa Bağlı RMS/SVZ Yapısındaki Farklılıkların Pasif CLARITY Tekniğiyle Üç Boyutlu Görüntülenmesi, 2023.
 8. Akut organotipik hipokampus kültürü iskemi modelinde zeatinin etkilerinin araştırılması, 2023.
 9. Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 10. Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 11. Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi Ile Değerlendirilmesi Ve Kafein Ile Karşılaştırılması, 2020.
 12. Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi ile Değerlendirilmesi ve Kafein ile Karşılaştırılması, 2021.
 13. Yüzey Sertliğinin Nöroblastoma Farklılaşmasına Elektrofizyolojik, Biyokimyasal ve Morfolojik Etkilerinin Araştırılması, 2019.
 14. Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanlar Etkisiyle Nöronal Farklılaşmaya Uğramasında Rol Alan Moleküler Yolakların Araştırılması, 2020.
 15. Uyku deprivasyonu ile oluşturulan psikoz modelinde oreksinerjik sistemin sensorimotor geçitleme yanıtı ve yetişkin nörogenezi bozukluğu üzerine etkileri, 2019.
 16. Paraventriküler Talamik Çekirdek Aktivitesinin Psikotik Bozukluklardaki Rolünün Sıçan Modelinde Cerrahi Müdahale ve Davranış Deneyleriyle Araştırılması, 2016.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. YTÜ BİYOGEN Genetik ve Nörobilim Günleri, 2023.
 2. 1. Uluslararası Hesaplamalı Nörobilim Sempozyumu, 2023.
 3. İstanbul Barosu HFSK - Nöropsikoloji ışığında insan varlığının ve iradesinin hukuk felsefesi açısından değerlendirilmesi, 2022.
 4. GTÜ BIOS BIODAYS, 2022.
 5. Boğaziçi Üniversitesi III. Nörobilim Günleri, 2022.
 6. BAUNGEN 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, 2021.
 7. I. SciGether Bilim Günleri, 2021.
 8. 2. Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 9. Europhysiology 2018, 2018.
 10. 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Nörobilim, (2021 - 2024)
 3. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2020 - 2022)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 6. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Nörobilim Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2019 - 2021)
 7. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, NPFUAM Müdür Yardımcısı, (2019 - 2022)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Poliamin ve Şizofreni Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 11. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2018 - Devam ediyor.)
 12. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - 2019)
 13. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 14. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 15. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2021)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminar, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Neuroanatomy and Neurodevelopment, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Graduation Thesis, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Animal Behavior, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Introduction to Bioinformatics, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Graduation Thesis, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Nörobilimde Güncel Konular ve Teknikler, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 9. Moleküler Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Neurobiochemistry, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Molecular and Cellular Neurobiology, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Graduation Project, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Neurochemistry, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Neurobiology, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Genetics, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. Graduation Project, (Lisans / 2022-2023 Güz)