Dr.Öğr. Üyesi Pınar ÖZ

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik / SBE - Nörobilim Program Koordinatörü

pinar.ozuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2428

ORCID ID: 0000-0001-6006-9921

Citation : 12 | h-index : 2 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

Pınar ÖZ 1983 yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra International Max Planck Research School for Neurosciences( IMPRS)'dan kabul alarak Göttingen, Almanya'da yüksek lisansa başladı. 2007 yılında sınavla doğrudan doktoraya geçme hakkı kazandı. Doktorada, IMPRS ve Georg-August Universitat Göttingen çatısı altında, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Teorik Nörofizik Grubu ve Universitat Medizin, İç Kulak Laboratuvarı işbirliği ile hesaplamalı sinirbilim ve in vitro elektrofizyoloji üzerine çalıştı. Bu dönemde Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Georg-Christoph-Lichtenberg Bursu'na layık görüldü. 2011 yılında “Dalgalanma ile tetiklenen nöronlarda aksiyon potansiyeli faz kilitlemesinin altında yatan membran özelliklerinin teorik analizi” başlıklı tez çalışması sonucunda Magna Cum Laude (Yüksek Onur Derecesi) ile doktora derecesini aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Laminin-kaplı desen ortamındaki primer nörojenik niş kültüründe nörojenik süreçlerin düzenlenmesi ve hücre tipi tespiti, 2019.
 • Kollajen-kaplı desen ortamındaki primer nörojenik niş kültüründe nöroje-nik süreçlerin düzenlenmesi ve hücre tipi tespiti, 2019.
 • Bazal ön uyaran aracılı inhibisyon seviyesine göre uyku deprivasyonu yanıtındaki varyasyonlarının davranışsal ve histolojik analizi, 2019.
 • Akut Organotipik Kültür Ortamında Oluşturulan İskemi Modelinde Zeatinin Terapötik Etkilerinin İncelenmesi, 2019.
 • Valproik Asit İle Otizm Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Empati Benzeri Davranışın Değerlendirilmesi, 2019.
 • Zeatin izomerlerinin erkek sıçanlarda antidepresan etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Computational analysis of AcDS in ca1 and ca3 pyramidal neurons with axon carrying dendrites, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 9

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Bölüm : Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2019.

Projeler > Projeler

 • Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi Ile Değerlendirilmesi Ve Kafein Ile Karşılaştırılması, 2020.
 • Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi ile Değerlendirilmesi ve Kafein ile Karşılaştırılması, 2020.
 • Yüzey Sertliğinin Nöroblastoma Farklılaşmasına Elektrofizyolojik, Biyokimyasal ve Morfolojik Etkilerinin Araştırılması, 2019.
 • Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanlar Etkisiyle Nöronal Farklılaşmaya Uğramasında Rol Alan Moleküler Yolakların Araştırılması, 2020.
 • Uyku deprivasyonu ile oluşturulan psikoz modelinde oreksinerjik sistemin sensorimotor geçitleme yanıtı ve yetişkin nörogenezi bozukluğu üzerine etkileri, 2019.
 • Paraventriküler Talamik Çekirdek Aktivitesinin Psikotik Bozukluklardaki Rolünün Sıçan Modelinde Cerrahi Müdahale ve Davranış Deneyleriyle Araştırılması, 2016.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Europhysiology 2018, 2018.
 • 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Nörobilim Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, NPFUAM Müdür Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Poliamin ve Şizofreni Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Uygulamalı Proje Yönetimi II, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Öğrenme ve Bellek, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Moleküler Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Moleküler Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Nörokimya, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Neurochemistry, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Neurobiology, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Genetics, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Nörogelişim, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Moleküler ve Hücresel Nörobiyoloji, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Animal Behavior, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Neurodevelopment, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Memory, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Recombinant DNA Technology, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Introduction to Bioinformatics, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Hesaplamalı Nörobilim, (Doktora / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index