Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Pınar ÖZ

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik / SBE - Nörobilim Program Koordinatörü

pinar.ozuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2428

ORCID ID: 0000-0001-6006-9921

Citation : 12 | h-index : 2 | i10-index : 0

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Pınar ÖZ 1983 yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra International Max Planck Research School for Neurosciences( IMPRS)'dan kabul alarak Göttingen, Almanya'da yüksek lisansa başladı. 2007 yılında sınavla doğrudan doktoraya geçme hakkı kazandı. Doktorada, IMPRS ve Georg-August Universitat Göttingen çatısı altında, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Teorik Nörofizik Grubu ve Universitat Medizin, İç Kulak Laboratuvarı işbirliği ile hesaplamalı sinirbilim ve in vitro elektrofizyoloji üzerine çalıştı. Bu dönemde Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Georg-Christoph-Lichtenberg Bursu'na layık görüldü. 2011 yılında “Dalgalanma ile tetiklenen nöronlarda aksiyon potansiyeli faz kilitlemesinin altında yatan membran özelliklerinin teorik analizi” başlıklı tez çalışması sonucunda Magna Cum Laude (Yüksek Onur Derecesi) ile doktora derecesini aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Valproik Asit İle Otizm Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Empati Benzeri Davranışın Değerlendirilmesi, 2019.
  • Zeatin izomerlerinin erkek sıçanlarda antidepresan etkisinin incelenmesi, 2018.
  • Computational analysis of AcDS in ca1 and ca3 pyramidal neurons with axon carrying dendrites, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 4
Genoplasticity and neuropsychiatric diseases
Current Topics in Pharmacology (2019)
Dose-dependent and opposite effects of orexin A on prepulse inhibition response in sleep-deprived and non-sleep deprived rats.
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH (2018)
Lesions of the paraventricular thalamic nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex.
NEUROSCIENCE LETTERS (2017)
Lesions of the paraventricular thalamic nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex
Neuroscience Letters (2017)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 1
A Semi-stochastic Numerical Model of Adult Hippocampal Neurogenesis
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Bölüm : Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi) 2019

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 2
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Europhysiology 2018 09 / 2018
16. Ulusal Sinirbilim Kongresi 05 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Ana Bilim Dalı Koordinatörü Nörobilim Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2019
Merkez Müdür Yardımcısı NPFUAM Müdür Yardımcısı 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Çalışma Grubu Üyelikleri Hesaplamalı Biyoloji Grubu 2019
Çalışma Grubu Üyelikleri Poliamin ve Şizofreni Grubu 2019
Çalışma Grubu Üyelikleri Nörogenetik Çalışma Grubu 2019
Bölüm Başkan Yardımcısı Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2015

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Uygulamalı Proje Yönetimi II Lisansustu
2019-2020 GÜZ Öğrenme ve Bellek Lisansustu
2019-2020 GÜZ Moleküler Nörobilim Lisansustu
2019-2020 GÜZ Moleküler Nörobilim Lisansustu
2019-2020 GÜZ Nörokimya Lisansustu
2019-2020 GÜZ Neurochemistry Lisans
2019-2020 GÜZ Neurobiology Lisans
2019-2020 GÜZ Genetics Lisans
2018-2019 BAHAR Nörogelişim Doktora
2018-2019 BAHAR Moleküler ve Hücresel Nörobiyoloji Lisansustu
2018-2019 BAHAR Animal Behavior Lisans
2018-2019 BAHAR Neurodevelopment Lisans
2018-2019 BAHAR Memory Lisans
2018-2019 BAHAR Recombinant DNA Technology Lisans
2018-2019 BAHAR Introduction to Bioinformatics Lisans
2018-2019 BAHAR İleri Hesaplamalı Nörobilim Doktora
2017-2018 BAHAR Neurodevelopment Lisans
2017-2018 BAHAR Neurodevelopment Lisans
2017-2018 BAHAR Histology and Embryology Lisans
2017-2018 BAHAR Introduction to Bioinformatics Lisans
2018-2019 GÜZ İleri Biyoinformatik Doktora
2018-2019 GÜZ Neurochemistry Lisans
2018-2019 GÜZ Neurobiology Lisans
2018-2019 GÜZ Genetics Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index