Müge ENSARİ ÖZAY, Ph.D

Occupational Health and Safety - Assistant Manager

muge.ensariozayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5030

ORCID ID: 0000000247855503

Citation : 38 | h-index : 4 | i10-index : 0


Short CV

Dr. Müge Ensari Özay was born in İzmir in 1972. She graduated from the Department of Chemistry at the Faculty of Science and Literature at Boğaziçi University in 1997. After completing her master's degree in Environmental Sciences Institute at Boğaziçi University in 2000, he completed doctorate education in Chemistry Department at Boğaziçi University in 2005.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • REBA, BAUA, NİOSH VE SNOOK TABLOLARI YÖNTEMLERİYLE ERGONOMİK RİSK ANALİZİ İNCELEMESİ: GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, 2020.
 • HAVALİMANI YER HİZMETLERİ BİNALARINDA TEMİZLİK İŞLERİNİN ERGONOMİK RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, 2020.
 • OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BAUA LMM YÖNTEMLERİYLE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ: TEKNİK SERVİS ÇALIŞMALARI VAKA ANALİZİ, 2019.
 • Evsel atıksu arıtma tesislerindeki kapalı alanlarda bulunan tehlikeli ve zararlı gazlara yönelik bir araştırma, 2019.
 • TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: İÇME SUYU ARITMA TESİSİ LABORATUVARI, 2019.
 • İnşaat işlerinde ergonomik risklerin reba, rula venıosh risk değerlendirme yöntemleri ile incelenmesi, 2019.
 • Harita meslek lisesi, ön lisans harita teknikerliği ve lisans harita mühendisliği öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği algısının karşılaştırılması, 1919.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 28

Investigation of the Burnout Level of Health Workers during the Covid-19 Pandemic Period

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi (2022)

CAST APPLICATION: A CASE STUDY OF CAPECO MULTIPLE TANK EXPLOSION

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (2022)

İstanbul Boğazı Geçişi Güvenlik Açığı: Olası Tanker Patlama Simülasyonu

International Journal of Pure and Applied Sciences (2021)

İş Doyumu ile İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişki: İnşaat İşçileri Örneği

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

Consequence Modelling and Analysis of Methane Explosions: A prelimi-nary Study on Biogas Stations

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences (2021)

Güvenlik Kültürü Üzerine Bir Araştırma: İtfaiyeciler

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY DATA BETWEEN 2003 -2015 IN TURKEY

Journal of Business, Economics and Finance (2020)

Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2020)

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE Kİ KAPALI ALANLARDA BULUNAN TEHLİKELİ VE ZARARLI GAZLAR AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞ

I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI (2019)

Sanayide Doktoralı Çalışanlar

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi (2019)

VAKA ÇALIŞMASI: OTEL MUTFAĞI ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

OHS Academy İş sağlığı ve Güvenliği Dergisi (2018)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • SARS CoV-2 Salgını için Bireysel Risk Yönetiminde Potansiyel Proflaktik ve Terapötik Stratejiler, 2022.
 • BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLAN MULTİPL SKLEROZDA BESLENME VE DİYET YAKLAŞIMLARI, 2022.
 • Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Yönünden Kimyasal Riskler, 2022.
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ NESİL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI ..., 2022.
 • Sağlık & Bilim: İş Güvenliği Ve Meslek Hastalıkları, 2021.
 • Sağlık Bilimlerinde Bütüncül Bakış: Sağlığın Korunması, 2021.
 • Sağlığın Korunması: Katkı Maddeleri, Koruyucular, 2021.
 • COVID-19 ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI 2, 2021.
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI, 2021.
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIŞ AÇISINDAN GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI, 2021.
 • A Cross-Sectional Review: Description Of The Environmental Non-Governmental Organizations Between 1980-2000 In Turkey, 2021.
 • Dökümhane Maça Üretimi Çalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği, 2021.
 • Patlayıcı Maddelerin Taşınmasında ve Depolanmasında İş Güvenliği Uygulamaları: Sınıf 1 Tip, 2021.
 • AKILLI DÖNÜŞÜME YOLCULUK, 2021.
 • SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE ETKİSİ, 2020.
 • Hastane Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu: Özel Hastane Örneği, 2020.
 • New Engineer Candidates in the Technology of Future, 2020.

Academic Activities > Editörlük

 • OHS Academy İş Sağlığı ve GÜvenliği Dergisi, ISSN:2630-578X, 2018.
 • OHS Academy İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, ISSN:2630-578X, 2018.
 • OHS Academy, ISSN:2630-578X, 2018.

Projects > Projects

 • DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 • VI. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları) ", 2022.
 • VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları), 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 3. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2022.
 • V. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2020), 2020.
 • 2nd. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 • 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 • 2. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 • 1. ULUSLARARSI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 • 1. ULUSLARARASI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 • 8th World Conference on Health Sciences (HSCI-2021), 2020.
 • I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ’, 2019.
 • ICOLES 2nd İnternational Conference on Life and Engineering Sciences, 2019.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte ARGEYEP Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 1-10 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSGÜMER Müdür Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2018 - 2020)

Education and Training Activities

 • Çevre Sağlığı, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Çevre Sağlığı, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Yangın Önleme Sistemleri ve Teknolojileri, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • İş Hijyeni, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Besin Kimyası ve Uygulamaları II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Occupational Health and Safety I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Occupational Health and Safety I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Occupational Health and Safety I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Çalışma Ortamında Kimyasal Etmenler, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Ergonomi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Temel Kimya, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Besin Kimyası ve Uygulamaları I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index