H. Nesrin DİLBAZ, MD

Professor

hilmiyenesrin.dilbazuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

ORCID: 0000-0003-0724-3489

Documents : 100 | Citation : 1011 | h-index : 15

Citation : 4622 | h-index : 33 | i10-index : 78

: 786
: 0

Research Fields

Behavioral Neuroscience, Computational Neuroscience, Neuromodulation Treatment, Neuroimaging, Brain Mapping, In-Slico Applications, Social Psychology

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 9 16 17

Short CV

She was born in 1958. She graduated from Anadolu University Faculty of Medicine in 1984. She received her Adult Psychiatry doctorate in 1991 as junior doctor. Between 1991-2004 she respectively worked as a Psychiatric Specialist, Associate Professor, 2nd Psychiatric Clinic Supervisor and lastly AMATEM Director in Ankara Numune Hospital.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin, Yalnızlık, Algılanan Sosyal Destek ve Stresle Basa Çıkma Arasındaki İlişkisi, 2021.
 2. Ergenlerde bağlanma stili ve anne baba tutumu ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2021.
 3. Egzersiz Bağımlılığı ile Beden İmajı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2021.
 4. Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Hastalarda Yaşam Kalitesi Terapisi: Nüks ve duygu regülasyonu üzerine etkisinin araştırılması, 2021.
 5. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Duygusal Zeka ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 2020.
 6. Baglanma Stilleri ve Duygu Dışavurumunun Evlilik Doyumu Üzerindeki Etkileri, 2020.
 7. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının, sosyal kaygı ve kişisel iyi oluş ile arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2020.
 8. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık ve Öz-Liderlik Becerileri Üzerinde Bilinçli Farkındalığın Rolü, 2020.
 9. 0-6 Yasları Arasında Çocuğu Olan Annelerin Erken Dönem Uyumsuz Semalarının ve Bağlanma Stillerinin Ebeveynlik Rolüne İlişkinin Kendilik Algısı Üzerine Etkisi, 2020.
 10. Alkol Ve Madde Kullanim Bozuklugu Olan Hastalarda Çocukluk Çagi Travmasi Ve Psikolojik Dayanikliligin Bagimlilik Siddeti Üzerine Etkisi, 2020.
 11. LGBT Bireylerde Sosyal Dışlanma Deneyimleri ve Algılanan Sosyal Desteğin Benlik Saygısına Etkisi, 2020.
 12. Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan hastalarda aleksitimi ve duygu düzenleme güçlüğünün bağımlılık şiddeti üzerine etkisi, 2020.
 13. Madde kullanım bozukluğu tanısı ile takip edilen hastalarda kullanılan madde türüne göre kişilik özellikleri ve madde kullanım özellikleri, 2020.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 22

Volumetric brain abnormalities in polysubstance use disorder patients

Neuropsychiatric Disease and Treatment (2016)

Relationship Between Impulsivity and Plasma Uric Acid Levels in Patients with Substance Use Disorders

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (2016)

Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2014)

Transcranial magnetic stimulation during pregnancy

ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2014)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 11

The Effect of Plain Cigarette Packaging on Implicit Attitudes

International Journal of Addiction Research and Therapy (2021)

Development of the COVID-19 Phobia Scale: Validity and Reliability Study

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2020)

Erkek Bağımlılar ve Ebeveynlerinde Bağlanma Biçimi ve Kontrol Odağının Klinik Özellikler ile İlişkisi / Male Addicts and the Form of the Affiliation of their Parents and the Relationship of Control Focus to Clinical Features

Bağımlılık Dergisi (2015)

Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler / Factors affecting therapeutic blood level of duloxetine in major depression

NP Akademi (2012)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Schizophrenia - Recent Advances and Patient-Centered Treatment Perspectives, 2023.
 2. Madde Bağımlılığına Giriş Aracı Olarak Tütün Mamullerinin Kullanımı, 2021.
 3. Davranışsal Bağımlılıkların Nörobilişsel ve Nörobiyolojik Özellikleri, 2021.
 4. Geçiş Maddesi Olarak Tütün ve türün Ürünleri. Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kullanımının Önlenmesi, Kontrolü ve Tedavisi, 2021.
 5. Alkol Kullanım Bozukluğu Tanısı Konulmuş Hastaların Aileleri İçin Rehber, 2021.
 6. Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı, 2021.

Academic Activities > Editörlük

 1. Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı., ISSN:, 2021.
 2. Alkol Kullanım Bozukluğu Tanısı Konulmuş Hastaların Aileleri için Rehber, ISSN:, 2021.

Projects > Projects

 1. Türkiye Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Konsensus-Uzlaşı Raporu (DETECT), 2021.
 2. Milli Eğitim Bakanlığı 16 yaş lise öğrencilerinde sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımı araştırması (ESPAD), 2021.
 3. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Tedavi ve İzlem Klinik Protokolü. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, 2021.
 4. Kumar Oynama Bozukluğu Tanılı Hastaların Beyinsel Bağlantı Ağları: Dinlenme Durumunda Randomize Kontrollü bir fMRI çalışması, 2021.
 5. Kumar Oynama Bozukluğu olan Hastalarda Nöropsikolojik Değerlendirme ve Yapısal Beyin İncelemesi, 2021.
 6. Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Hastalarda Yaşam Kalitesini Arttırmaya Dayalı Grup Terapisi Programının Oluşturulması., 2021.
 7. Türkiye Psikiyatri Derneği Açık Eğitim Destek Programında Alkol Kullanım Bozukluğu Tedavisi Hakkında eğitim videosu hazırlanması, 2021.
 8. Endokannabinoid Sistemde Görev Alan Bazı Reseptör ve Enzimlere Ait Genlerdeki Çesitli Polimorfizmlerin Sentetik Kannabinoid Bağımlılığındaki Rollerinin Araştırılması, 2020.
 9. Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanıcılarında Hepatit B Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Prevelans Bbelirlenmesi, 2019. Türkiyedeki 6 Farklı AMATEM merkezinden alınan hastalarla geçekleştirilecek çok merkezli, kesitsel çalışma., 2019.
 10. Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanıcılarında Hepatit C Enfeksiyonlarının Prevelans belirlenmesi, 2019. Türkiyedeki 6 Farklı AMATEM merkezinden alınan hastalarla geçekleştirilecek çok merkezli, kesitsel çalışma., 2019.
 11. Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanıcılarında Hepatit B Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Prevelansı, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. XVI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2023.
 2. 6. Psikiyatri Zirvesi 13. Anksiyete Kongresi, 2021.
 3. 6. Psikiyatri Zirvesi 13. Anksiyete Kongresi, 2021.
 4. 6. Psikiyatri Zirvesi 13. Anksiyete Kongresi, 2021.
 5. 6. Psikiyatri Zirvesi 13. Anksiyete Kongresi, 2021.
 6. Psikiyatri Zirvesi 12. Anksiyete Kongresi, 2021.
 7. 5. Psikiyatri Zirvesi 12. Anksiyete Kongresi, 2021.
 8. SBMT, 2021.
 9. 6. Psikiyatri Zirvesi & 13.Anksiyete Kongresi, 2021.
 10. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 11. 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 12. 5. Psikiyatri Zirvesi & 12.Anksiyete Kongresi, 2020.
 13. 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 14. Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 15. Poster Presentation, Poster Bildiriler, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012.