Günay ARSLAN,

Assistant Professor

gunay.arslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0003-3490-3999

Citation : 8 | h-index : 2 | i10-index : 0


Research Fields

innovation, newborn health, child health, nursing

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3

Short CV

Günay ARSLAN received her undergraduate education in Maltepe University Nursing Department and completed her master's degree in Child Health and Diseases Nursing Department at Maltepe University. She completed her doctorate education in the Child Health and Diseases Nursing Program at Marmara University.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

0-3 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocukluk Dönemi ve Covid-19 Aşı Tutumları: İstanbul İli Örneği

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi (2024)

Ebelik Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Bir Üniversitesi Örneği

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Fenerbahce University Journal of Health Science (2022)

Güncel Veriler Işığında Çocuklarda Covid-19 ve Bakım

Fenerbahçe Sağlık Bilimleri Dergisi / Fenerbahce University Journal of Health Science (2021)

Çocukların Günlük Yaşam Etkinlikleri: İstanbul ili Örneği

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (2017)

Projects > Projects

 1. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 2. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 3. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 4. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 5. AsianCongress in Nursing Education, 2023.
 2. Cumhuriyet Döneminde Ebelik; Yüzyılda Neredeyiz Nereye Gidiyoruz, 2023.
 3. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 4. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 5. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 6. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 7. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 8. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği, 2022.
 9. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 10. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 11. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 12. 6. Ulusal 5. Uluslararası Ebelik Kongresi, 2021.
 13. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 1. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2021.
 14. Sürdürülebilir Gelecek İçin: Ebeler Her Yerde, 2021.
 15. 5. Ulusal Ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2015.
 16. 5. Ulusal Ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2015.

Administrative Activities

 1. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yenidoğan, Çocuk ve Adölesan Bakımı Çalışmaları Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. "EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU 2021
 2. Türk Hemşireler Derneği 2013
 3. Çocuk Hemşireleri Derneği 2013

Education and Training Activities

 1. Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Yeni Doğan ve Çocuk Sağlığı, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. İç Hastalıkları ve Bakım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 8. Yenidoğan Bakımı, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Sağlığın Değerlendirilmesi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)