Deniz Ülke ARIBOĞAN , Ph.D

FHSS - Dean / Political Science and International Relations

denizulke.ariboganuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2300

ORCID ID: 0000-0001-9397-1241

Citation : 671 | h-index : 14 | i10-index : 19


Short CV

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • PANDEMİNİN PSİKOPOLİTİĞİ / Pandeminin İki Yüzü: Stigmatizasyon ve Kahramanlaştırmanın Psikopolitiği, 2021.
 • Society in the Covid-19 Pandemic: Inequalities, Challenges and Opportunities/ Coronavirus in Turkey on Daily Life and Change of Habits in Society, 2021.
 • TRAVMALARIN GÖLGESİNDE POLİTİK PSİKOLOJİ/Bir Politik Anamnesis Örneği Olarak Ayasofya’nın İbadete Açılması Meselesi, 2020.
 • KÜRESEL SALGININ ANATOMİSİ/Pandemi Sonrası Dönemde Küresel Güvenlik ve İşbirliği: 19. Yüzyıl Avrupa Ahenginden 21. Yüzyılın Küresel Ahengine, 2020.
 • Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, 2020.
 • ANATOMY OF PANDEMIC / Global Security and Cooperation in the Postpandemic Period: From the 19th Century Concert of Europe to the 21st Century Concert of Globe, 2020.
 • THE WALL, 2019.
 • BÜYÜK RESMİ GÖRMEK, 2019.
 • TERÖR (TERÖR KORKU HALİ/NEFRETTEN TERÖRE 2017), 2019.
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ, 2018.
 • GELECEĞİN HARİTASI YENİ AMERİKAN PROJESİ, 2018.
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER SÖZLÜĞÜ, 2017.
 • DUVAR: TARİH GERİ DÖNÜYOR, 2017.
 • TARİHİN SONUNDAN BARIŞIN SONUNA, 2017.
 • KABİLEDEN KÜRESELLEŞMEYE, 2017.
 • CUMHURİYETİMİZE DAİR, 2008.
 • TURKISH FOREIGN POLICY IN POST COLD WAR ERA, 2004.
 • ABD DIŞ POLİTİKASINDA YENİ YÖNELİMLER VE DÜNYA, 2004.
 • ÇİN'İN GÖLGESİNDE UZAKDOĞU ASYA, 2002.
 • GLOBALLEŞME SENARYOSUNUN AKTÖRLERİ: (ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ MÜCADELESİ), 2001.

Academic Activities > Editörlük

 • ÜÜ Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2018.
 • TRAVMALARIN GÖLGESİNDE POLİTİK PSİKOLOJİ, ISSN:, 2020.
 • PANDEMİNİN PSİKOPOLİTİĞİ, ISSN:, 2021.

Projects > Projects

 • İstanbul Politik Psikolojik Güvendelik Çalışması (Istanbul Political Psychological Security Study), 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • CRIC 2021 Annual Conference “Beyond COVID – Solidarity or Fragmentation”, 2021.
 • KARADENİZ BİR BARIŞ DENİZİDİR SEMPOZYUMU, 2021.
 • Başkent Üniversitesi, 2021.
 • Governance of public policies during and after conflicts in the Middle East, 2021.
 • International Conference Governance of public policies during and after conflicts in the Middle East, 2021.
 • 4. Psikoloji Günleri, 2021.
 • 4. Psikoloji Günleri, 2021.
 • Annual Conference of Centre for the Resolution of Intractable Conflict, 2019.
 • Oxford- CRIC Annual Conference "Freedom and Fragmentation", 2018.
 • 5. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi, 2018.
 • Terrorism Experts Conference, 2015.
 • JINSA Conference on India, Israel, Turkey, US Security, Washington DC/ABD, 2006.
 • Mediterranean Studies Association (MESA) Konferansı, Genova/ İtalya, 2006.
 • COE/DAT (Center of Excellence Defense Against Terrorism), 2005.
 • Uluslararası Sempozyum, Genel Kurmay Başkanlığı (SAREM), 2005.

Administrative Activities

 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Politik Psikoloji Uygulama Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Politik Psikoloji Araştırma Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Senatör (Fakülte Temsilcisi), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Vizyon Komisyonu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2018 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Rektör Danışmanı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, PPM, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)

Awards

 • Yılın Kadın Ödülü, (Gentleman Dergisi), 2019.
 • Türkiye'nin en etkili 30 sosyal influencers, (Pazarlamasyon.com), 2018.
 • Özel Toplumsal Hizmet Ödülü, (Emniyet Genel Müdürlüğü), 2007.
 • Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi (WAAS), (Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi (WAAS)), 2006.
 • International Socrates Award (Personal Contribution for Intellectual Development of Today’s Society), (European Business Assembly), 2006.

Education and Training Activities

 • Uluslararası İlişkiler I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Medya Kültür ve Siyaset, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Uluslararası İlişkiler - II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Politik Psikoloji, (PhD / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index