Damla YILMAZOĞLU, Ph.D

VSHS / Medical Promotion and Marketing - Head of Department / Dental Technology - Head of Department

damla.yilmazogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5045

ORCID ID: 0000-0002-7045-9816

Short CV

She was born in 1984 in Istanbul. In 2003, Marmara University Faculty of Economics and Administrative Sciences began a degree in Economics. After graduation from Marmara University Institute of Social Sciences Department of Business Administration, Production Management and Marketing Department of the graduate education began in 2007.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 2

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • MARKALAŞALIM!, 2022.
 • FELSEFE ve İLETİŞİM İnceleme-Araştırma, 2022.
 • SOSYAL GİRİŞİMCİLİK: DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM, 2021.
 • “Ülke Menşeinin Algılanan Kalite Unsuru Açısından Değerlendirilmesi ve Beyaz Eşya Sektörü Üzerine Bir Uygulama” / Pazarlama, İşletme Yönetimi ve Eğitiminde Seçilmiş Yazılar – Prof. Dr. Selime Sezgin’e Armağan, 2011.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Business and Organization Research (International Conference), 2019.
 • Business and Organization Research (International Conference), 2019.
 • 4. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 2018.
 • BUSINESS AND ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE, 2018.
 • 4th INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM "THE ROLE OF VOCATIONAL SCHOOLS IN REGIONAL DEVELOPMENT", 2015.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Diş Protez Teknolojisi, (2021 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Dişçilik Hizmetleri, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, (2017 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Girişimcilik (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yaz Stajı, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Tüketici Davranışları, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Pazarlama Araştırmaları Uygulaması II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Rapor Hazırlama Teknikleri, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Satın Alma ve Malzeme Yönetimi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Satın Alma ve Malzeme Yönetimi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Pazarlama, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • İmplant Üstü Protezler, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • İmplant Üstü Protezler, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Hareketli Protezler III, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Hareketli Protezler III, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Girişimcilik, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Girişimcilik, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sabit Protezler I, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sabit Protezler I, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Oklüzyon, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Oklüzyon, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Hareketli Protezler I, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Hareketli Protezler I, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Pazarlama Araştırmaları Uygulaması I, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Satış Teknikleri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Kriz ve Stres Yönetimi, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Pazarlama ve Halkla İlişkiler, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Pazarlama ve Halkla İlişkiler, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Optisyenlikte Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Stratejileri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Optisyenlikte Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Stratejileri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index