Cihan TAŞTAN,

cihan.tastanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2480

ORCID ID: 0000-0002-4173-6634

Citation : 308 | h-index : 9 | i10-index : 9


Research Fields

Biotechnology, Genetics, Immunology, Molecular Genetics

Short CV

Research Areas
Biotechnology, Genetics, Immunology, Molecular Genetics
Short CV
Cihan Taştan graduated from METU Molecular Biology and Genetics department in 2011 as a "High Honor" student. In the same year, he was awarded a full scholarship to pursue a PhD in Microbiology-Immunobiology at New York University. He completed his Ph.D. thesis in September 2017, especially on the relationships between human immune system cells and bacterial species in our body. He received his (PhD) title. In January 2015, he continued his research with the title of Pre-Doctoral Associate at The Jackson Laboratory-Genomic Medicine Institute. And he took part in the project to develop CRISPR genome modification techniques in human immune system cells. Based on these studies, from October 2017 to October 2020, he worked as the R&D Unit Manager at Acıbadem LabCell Cell Laboratory to produce genetically modified CAR-T cell therapies against cancer types and genetic treatments against genetic diseases (for example, Duchenne Muscular Dystrophy). He has continued his studies. He has extensive knowledge and experience in synthetic biology, genetic engineering and molecular biology covering undergraduate and doctoral periods. He is currently the founding director of the international rare diseases genetic therapy competition (radichal.com) and the hiDNA initiative (hi-dna.com), which develops platforms using DNA-based cryptology, DNA barcoding, healthcare, and blockchain technology. He is the director of CRISPR Valley (crisprvalley.com), where CRISPR gene engineering technologies are produced and trained. He continues to work as a faculty member at Üsküdar University, Department of Molecular Biology and Genetics, and as the director of the Transgenic Cell Technologies Application and Research Center (TRGENMER).

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • KATI TÜMÖRLERDE YÜKSEK ANTİTÜMÖR ETKİNLİĞİ GÖSTERİLMİŞ MONOKLONAL ANTİKORLARLA YENİ NESİL KİMERİK ANTİJEN RESEPTÖR TASARLANMASINDA BİYOİNFORMATİKSEL YAKLAŞIMIN ARAŞTIRILMASI, 2022.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 13

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 6

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Hastalıkta ve Sağlıkta Hücre Ölümü - Mekanizmaları ve Deneysel Araştırma Modelleri, 2022.
 • Adaptive Chromosome Diagnosis Based on Scaling Hierarchical Clusters., 2021.
 • Pandemik Virüs Salgınlarında CRISPR Gen Mühendisliği İle Tanı, Araştırma Ve Tedavi Yaklaşımları, 2020.
 • Nadir Hastalıkların Tedavisinde Gen Terapisi, 2019.
 • Yapay Zeka ve Genetik Mühendisliği, 2019.

Academic Activities > Editörlük

 • Gene Editing, ISSN:2687-640X, 2020.

Projects > Projects

 • Axolotl Canlılarında Deselerizasyon Sonucu Insan Nöron Hücrelelerinin Ko-Kültürü ve Repopülasyonu, 2023.
 • Yüksek BCL-2 ve USP7 Gen Ifadesine Sahip Küçük Hücreli Olmayan Akciger Kanserlerinde Yeni Nesil XNA ve DNA Antisens Oligonükleotit (ASO) Yaklasımlarının Incelenmesi, 2023.
 • Ailevi Akdeniz Atesi Hastalarından Izole Periferik Kan Mononükleer Hücrelerde M694V c.2080A>G Mutasyonunun CRISPR-Prime Editing Yöntemi ile Gen Düzenlenmesinin In-vitro ve Ex-Vivo Arastırılması, 2023.
 • Yer çekimsiz Ortam Kosulları Saglayan Akustik Havaya Yükseltme (Levitasyon) Cihazında Mezenkimal Kök Hücrelerinin Proliferasyonunun ve Diferansiyasyonun Arastırılması (In vitro), 2023.
 • IL-21 gen ifadelesi arttırılmış NK-92 hücre hattı kaynaklı eksozomların NK hücre aktivasyonu ve tümör öldürme kapasitelerinin araştırılması., 2023.
 • Doğal Öldürücü Hücre Aktivasyon Gen İfadeleri Arttırılmış Nk-92 Hücre Hattı Kaynaklı Eksozomların, Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Karsinom Hastaları Primer Tümör Hücreleri Ve Primer Nk Hücreleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 2025.
 • CRISPR Prime Editing Gen Düzenleme Teknolojisi Ile Survival Motor Protein 2 (SMN2) Geni Hedefli Tek Nokta Nükleotit Modifikasyon Etkinliginin, Stabilitesinin ve Hedef-Dısı Mutasyon (Off-Target) Kapasitesinin In Vitro ve Ex Vivo Arastırılması, 2023.
 • IL-21 gen ifadelesi arttırılmış NK-92 hücre hattı kaynaklı eksozomların NK hücre aktivasyonu ve tümör öldürme kapasitelerinin araştırılması., 2023.
 • Spinal Musküler Atrofi (SMA) Hastalığında SMN2 Gen Düzenlemesine Yönelik Ekzon7/ İntron 7 Hedefli Yeni Nesil CRISPR-Prime Editing ve SMN1 Kodlayan Motor Nöron Hücre Spesifik Nöral Lentivirüs Yaklaşımlarının İn Vitro ve Ex Vivo Araştırılması, 2024.
 • Spinal Musküler Atrofi (SMA) Hastalığında SMN2 Gen Katılımını Artırmaya Yönelik İntron 7 Hedefli Yeni Nesil Antisense Xeno Nükleik Asit Yaklaşımlarının İn Vitro ve Ex Vivo Araştırılması, 2023.
 • Yer Çekimsiz (Mikrogravity)Ortam koşulları Sağlayan Akustik Levitasyon Cihazının Geliştirilmesi Ve Temel Biyolojik Deneyler İle İn vitro Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 • cpn60 ve cpn10 Saperon Gen Kasetinin Gluconacetobacter xylinus?a Aktarımı Ile Rekombinant, Soguga Dayanıklı Gluconacetobacter xylinus Sus Olusturulması ve Sogukta Selüloz Stabilitesinin In Vitro Arastırılması, 2023.
 • Gluconacetobacter xylinus Bakterisinde Selüloz Üretim Verimliligini Artırmak Için AcsA, AcsB, AcsC, AcsD genlerinde CRISPR cas9 Indel Mutasyonlarının Olusturulması ve Verimlilik Etkinliginin In-vitro Arastırılması, 2023.
 • Fibroblast Hücrelerde Epidermolizis Bülloza Hastalıgına Yönelik Xeno Nükleik Asit ASO Tedavi Stratejisi, 2023.
 • Ilaç alerjisine sahip hastalarda immün profilleme ve genetik analize dayalı soy agacı arastırması, 2023.
 • Ailevi Akdeniz Atesi hastalarından izole T hücrelerinde CRISPR- dCas9- Vp64 hedefli IL1RN gen aktivasyonu iliskili sitokin salınım profilinin in vitro ve ex vivo arastırılması, 2023.
 • Mezenkimal kök hücrelerin lentivirüs aracılı nörotrofik faktör genlerinin aktarılması ile koklear tüy hücresi benzeri hücrelere farklılastırılmasının in-vitro arastırılması, 2023.
 • Flavonifractor plautii Bakterisinin FpGalNAcDeAc ve FpGalNase Enzimlerinin Rekombinant Olarak E.coli?de Üretiminin Saglanması ve Insan A Kan Gurubunu Evrensel 0 Kan Grubuna Çevrilmesinin in vitro Arastırılması, 2023.
 • Transgenik Mezankimal Kök Hücre Uygulamalarında 3D Yazıcı ile Gelistirilecek Kapsülasyon Yöntemleri Etkinliginin In Vitro Arastırılması, 2023.
 • Yer Çekimsiz Ortam Kosulları Saglayan Akustik Havaya Yükseltme (Levitasyon) Cihazında Kanser Hücrelerinin Proliferasyonunun ve Sag kalımının Arastırılması (In vitro), 2023.
 • Azot Emilimini Arttırmaya Yönelik CRISPR Cas9 Sistemiyle Nitrata Duyarlı (HNS) Gen Ailesinin Üzerinde CRISPR Cas9 Hedefli Mutasyon Taraması Yapmak ve Biyoyakıt Verimliligine Olan Etkisinin In Vitro Arastırılması, 2023.
 • Chlamydomonas reinhardtii?de CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme Yöntemi ile Fosfolipaz A2, CpFTSY ve ZEP Genlerinde Genetik Mutasyon Analizleri Olusturulması, Fotosentetik Aktivitesindeki ve Lipit Aktivitesindeki Etkinliginin in vitro Arastırılması, 2023.
 • Mezenkimal Kök Hücrelerde Epidermolizis Bülloza Hastalıgına Yönelik DNA ASO Tedavi Stratejisi, 2023.
 • Cüce Cavendish'de Muz Çizgi Virüsüne karşı CRISPR/Cas9 uygulamaları ile muz bitkisinin etkinliğini ve direncini artırmaya yönelik araştırma, 2022.
 • İlaç İçeriklerinin Bozulmasının Pratik Takibi Üzerine DNA Mürekkebi Geliştirilmesi ve Ürünün Orijinalliğinin Tespiti İçin DNA Barkotlama Teknolojisinin Geliştirilmesi, 2022.
 • Aksolotllarda kanser direnç geni olan p53 geninin lentivirüs aktarım metodu ile insan hücre hatlarında entegrasyonu ve anti-tümör etki çalışılması., 2022.
 • Kansere Özgün Değiştirilebilir Başlıklı Adaptör CAR-T Hücre Geliştirilmesi ve Anti Kanser Etkiniğinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • TCR Blokajı ile Evrensel, Satışa Hazır CAR-T Hücresi Üretimi ve Anti-Kanser Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • Primer Glioblastoma Hücrelerinde HER2 ve GD2 Hedefli Tandem CAR-T Hücrelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • CRISPR.bot: Robotik Otonom Sistemler ile Bakterilerde Genetik Mühendislik, 2022.
 • Buğdayın (Triticum vulgare), buğday cüce virüsü (WDV)’ne karşı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması, 2022.
 • HIV HIZLI TANI KİTİ, 2021.
 • Antibiyotik Dirençli Mycobacterium Smegmatis Bakterisi için CRISPR Kullanarak Dirençsiz Hale Getirmek, 2021.
 • Antibiyotiğe Dirençli Escherichia Coli Bakterisini CRISPR ile Dirençsiz Hale Getirme, 2021.
 • Milnesium tardigradum türünde bulunan hsp70 proteini ile Rekombinant Dondurma Solüsyonu, 2022.
 • Phytohemagglutinin/ aCD3&aCD28 Tabanlı İki Farklı CD19 Spesifik CAR (CD28/4-1BB) T Hücre Üretiminin Pre-Klinik In Vitro ve In Vivo Etkinliklerinin Karşılaştırılması, 2023.
 • Üsküdar Üniversitesi, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Bünyesinde Kök Hücre ARGE Laboratuvarı ve TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bünyesinde Transgenik Hücre, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 2022 ECNS Conferences - EEG and Clinical Neuroscience Society, 2022.
 • 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, 2022.
 • 11. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2022.
 • I. International Advances in Molecular Biology Congress, 2022.
 • 44th COSPAR Scientific Assembly, 2022.
 • MIDDLE EAST (ME) + Brain Initiative, 2022.
 • 11th European Conference on Rare Diseases & Orphan Products, 2022.
 • 11th European Conference on Rare Diseases & Orphan Products, 2022.
 • 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, 2022.
 • SBÜBAK 1. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2022.
 • Pharmainovatif Hit2022 Kongre, 2022.
 • 6. Farmasötik Gelişim Günleri, 2022.
 • SBMT 19th Annual Congress, 2022.
 • 3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021), 2021.
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları 5. Kongresi, 2021.
 • XVII. Tıbbi Biyoloji ve Gene@k Kongresi, 2021.
 • Eskişehir 2. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu, 2021.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Medikal Teknolojiler Kulübü Medivation II Zirvesi, 2021.
 • IEEE GTU G.E.N.4, 2021.
 • HIT2021 Kongresi, 2021.
 • European/International online meeting for the COST iPLANTA action : The Contribution of RNAi to Sustainable and Resilient Food Systems & Health, 2021.
 • IEEE YTÜ EMBS BİOFORM VIII, 2020.
 • 8. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, 2020.

Administrative Activities

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TRGENMER, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)

Awards

 • Deneysel Hematoloji dalında Bildiri Ödülü, (Türk Hematoloji Derneği), 2022.
 • “Limitless Makers” (Sınır Tanımayan Çözümler) Programına sunduğu katkılarından ötürü Limitsizlik Nişanı, (Gençlik ve Spor Bakanlığı), 2022.
 • The Experimental Biology and Medicine (EBM) Outstanding Reviewer Award, (The Society of Experimental Biology (SEBM)), 2021.
 • Türkiye Geneli Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Yarışması - HiDNA-RaDiChal ile Yılın Medikal Endüstri Ödülleri- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü, (Doktorclub Awards), 2020.
 • Dijital Verilerin DNA'da Depolanmasına Yönelik HiDNA Girişimi, (Sanofi-Pharmup Programı), 2019.
 • Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün Araştırma Ödülü (3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi), (Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği), 2019.
 • En İyi Sözlü Bildirim Ödülü (V. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi), (Deneysel Hematoloji Derneği), 2018.

Scientific Memberships

 • Aktif Üye (AACR ID: 1259544), American Association for Cancer Research 2023
 • (Genel Sekreter), Tedavisel Beyin Haritalama, Biyolojik Psikiyatri ve Nöroteknoloji Derneği 2022
 • The Society of Experimental Biology (SEBM) 2021

Education and Training Activities

 • Uygulamalı Proje Yönetimi III, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • İleri Moleküler Genetik, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Advanced Molecular Genetics, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Medical Committee Courses (Committee 1B), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Tezi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yapay Zeka ve Genetik, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Biyoinformatiğe Giriş, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Graduation Thesis, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Uygulamalı Proje Yönetimi II, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Proje, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Crispr ve Gen Mühendisliği, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Genetik, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Graduation Project, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index