Dr.Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik/ TRGENMER

cihan.tastanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2480

ORCID ID: 0000-0002-4173-6634

Citation : 232 | h-index : 7 | i10-index : 7


Kısa Özgeçmiş

Cihan Taştan, 2011’de ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden ‘Yüksek Şeref’ öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı yıl, New York Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji-İmmunobiyoloji alanlarında Doktora çalışması yapmak üzere tam burslu olarak hak kazandı. Özellikle insan bağışıklık sistemi hücreleri ve vücudumuzda bulunan bakteri türleri arasındaki ilişkiler üzerinde Doktora tez çalışmasını Eylül 2017’de tamamlayarak Ph.D. (Doktora) ünvanını aldı. 2015 Ocak ayında The Jackson Laboratory-Genomic Medicine Enstitüsünde Pre-Doctoral Associate ünvanıyla araştırmalarına devam etti. Ve insan bağışıklık sistemi hücrelerinde CRISPR genom modifikasyonu tekniklerini geliştirme projesinde görev aldı. Bu çalışmalardan yola çıkarak Ekim 2017’den Ekim 2020'ye kadar kanser türlerine karşı genetiği değiştirilmiş CAR-T hücre terapileri ve genetik hastalıklara (örneğin, Duchenne Musküler Distrofi) karşı genetik tedaviler üretmek üzere Acıbadem LabCell Hücre Laboratuvar’ında AR-GE Birim Sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmiştir.Sentetik biyoloji, genetik mühendisliği ve moleküler biyoloji alanında lisans ve doktora dönemlerini kapsayan geniş bir bilgi ve tecrübeye sahiptir. Hâlihazırda, uluslararası nadir hastalıklar genetik tedavi yarışması (radichal.com) ve DNA tabanlı kriptoloji, DNA barkod, sağlık hizmetleri ve blockchain teknolojisi kullanan platformlar geliştiren hiDNA girişiminin (hi-dna.com) kurucu direktörüdür. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • KATI TÜMÖRLERDE YÜKSEK ANTİTÜMÖR ETKİNLİĞİ GÖSTERİLMİŞ MONOKLONAL ANTİKORLARLA YENİ NESİL KİMERİK ANTİJEN RESEPTÖR TASARLANMASINDA BİYOİNFORMATİKSEL YAKLAŞIMIN ARAŞTIRILMASI, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 10

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Adaptive Chromosome Diagnosis Based on Scaling Hierarchical Clusters., 2021.
 • Pandemik Virüs Salgınlarında CRISPR Gen Mühendisliği İle Tanı, Araştırma Ve Tedavi Yaklaşımları, 2020.
 • Nadir Hastalıkların Tedavisinde Gen Terapisi, 2019.
 • Yapay Zeka ve Genetik Mühendisliği, 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Gene Editing, ISSN:2687-640X, 2020.

Projeler > Projeler

 • cpn60 ve cpn10 Saperon Gen Kasetinin Gluconacetobacter xylinus?a Aktarımı Ile Rekombinant, Soguga Dayanıklı Gluconacetobacter xylinus Sus Olusturulması ve Sogukta Selüloz Stabilitesinin In Vitro Arastırılması, 2023.
 • Gluconacetobacter xylinus Bakterisinde Selüloz Üretim Verimliligini Artırmak Için AcsA, AcsB, AcsC, AcsD genlerinde CRISPR cas9 Indel Mutasyonlarının Olusturulması ve Verimlilik Etkinliginin In-vitro Arastırılması, 2023.
 • Fibroblast Hücrelerde Epidermolizis Bülloza Hastalıgına Yönelik Xeno Nükleik Asit ASO Tedavi Stratejisi, 2023.
 • Ilaç alerjisine sahip hastalarda immün profilleme ve genetik analize dayalı soy agacı arastırması, 2023.
 • Ailevi Akdeniz Atesi hastalarından izole T hücrelerinde CRISPR- dCas9- Vp64 hedefli IL1RN gen aktivasyonu iliskili sitokin salınım profilinin in vitro ve ex vivo arastırılması, 2023.
 • Mezenkimal kök hücrelerin lentivirüs aracılı nörotrofik faktör genlerinin aktarılması ile koklear tüy hücresi benzeri hücrelere farklılastırılmasının in-vitro arastırılması, 2023.
 • Flavonifractor plautii Bakterisinin FpGalNAcDeAc ve FpGalNase Enzimlerinin Rekombinant Olarak E.coli?de Üretiminin Saglanması ve Insan A Kan Gurubunu Evrensel 0 Kan Grubuna Çevrilmesinin in vitro Arastırılması, 2023.
 • Transgenik Mezankimal Kök Hücre Uygulamalarında 3D Yazıcı ile Gelistirilecek Kapsülasyon Yöntemleri Etkinliginin In Vitro Arastırılması, 2023.
 • Yer Çekimsiz Ortam Kosulları Saglayan Akustik Havaya Yükseltme (Levitasyon) Cihazında Kanser Hücrelerinin Proliferasyonunun ve Sag kalımının Arastırılması (In vitro), 2023.
 • Azot Emilimini Arttırmaya Yönelik CRISPR Cas9 Sistemiyle Nitrata Duyarlı (HNS) Gen Ailesinin Üzerinde CRISPR Cas9 Hedefli Mutasyon Taraması Yapmak ve Biyoyakıt Verimliligine Olan Etkisinin In Vitro Arastırılması, 2023.
 • Chlamydomonas reinhardtii?de CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme Yöntemi ile Fosfolipaz A2, CpFTSY ve ZEP Genlerinde Genetik Mutasyon Analizleri Olusturulması, Fotosentetik Aktivitesindeki ve Lipit Aktivitesindeki Etkinliginin in vitro Arastırılması, 2023.
 • Mezenkimal Kök Hücrelerde Epidermolizis Bülloza Hastalıgına Yönelik DNA ASO Tedavi Stratejisi, 2023.
 • Cüce Cavendish'de Muz Çizgi Virüsüne karşı CRISPR/Cas9 uygulamaları ile muz bitkisinin etkinliğini ve direncini artırmaya yönelik araştırma, 2022.
 • İlaç İçeriklerinin Bozulmasının Pratik Takibi Üzerine DNA Mürekkebi Geliştirilmesi ve Ürünün Orijinalliğinin Tespiti İçin DNA Barkotlama Teknolojisinin Geliştirilmesi, 2022.
 • Aksolotllarda kanser direnç geni olan p53 geninin lentivirüs aktarım metodu ile insan hücre hatlarında entegrasyonu ve anti-tümör etki çalışılması., 2022.
 • Kansere Özgün Değiştirilebilir Başlıklı Adaptör CAR-T Hücre Geliştirilmesi ve Anti Kanser Etkiniğinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • TCR Blokajı ile Evrensel, Satışa Hazır CAR-T Hücresi Üretimi ve Anti-Kanser Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • Primer Glioblastoma Hücrelerinde HER2 ve GD2 Hedefli Tandem CAR-T Hücrelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • CRISPR.bot: Robotik Otonom Sistemler ile Bakterilerde Genetik Mühendislik, 2022.
 • Buğdayın (Triticum vulgare), buğday cüce virüsü (WDV)’ne karşı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması, 2022.
 • HIV HIZLI TANI KİTİ, 2021.
 • Antibiyotik Dirençli Mycobacterium Smegmatis Bakterisi için CRISPR Kullanarak Dirençsiz Hale Getirmek, 2021.
 • Antibiyotiğe Dirençli Escherichia Coli Bakterisini CRISPR ile Dirençsiz Hale Getirme, 2021.
 • Milnesium tardigradum türünde bulunan hsp70 proteini ile Rekombinant Dondurma Solüsyonu, 2022.
 • Phytohemagglutinin/ aCD3&aCD28 Tabanlı İki Farklı CD19 Spesifik CAR (CD28/4-1BB) T Hücre Üretiminin Pre-Klinik In Vitro ve In Vivo Etkinliklerinin Karşılaştırılması, 2023.
 • Üsküdar Üniversitesi, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Bünyesinde Kök Hücre ARGE Laboratuvarı ve TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bünyesinde Transgenik Hücre, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • SBMT 19th Annual Congress, 2022.
 • 3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021), 2021.
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları 5. Kongresi, 2021.
 • XVII. Tıbbi Biyoloji ve Gene@k Kongresi, 2021.
 • Eskişehir 2. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu, 2021.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Medikal Teknolojiler Kulübü Medivation II Zirvesi, 2021.
 • IEEE GTU G.E.N.4, 2021.
 • HIT2021 Kongresi, 2021.
 • European/International online meeting for the COST iPLANTA action : The Contribution of RNAi to Sustainable and Resilient Food Systems & Health, 2021.
 • IEEE YTÜ EMBS BİOFORM VIII, 2020.
 • 8. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, 2020.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TRGENMER, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • The Experimental Biology and Medicine (EBM) Outstanding Reviewer Award, (The Society of Experimental Biology (SEBM)), 2021.
 • Türkiye Geneli Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Yarışması - HiDNA-RaDiChal ile Yılın Medikal Endüstri Ödülleri- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü, (Doktorclub Awards), 2020.

Bilimsel Üyelikler

 • The Society of Experimental Biology (SEBM) 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index