Dr.Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) / TRGENMER Müdürü

cihan.tastanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2480

ORCID ID: 0000-0002-4173-6634

Documents : 14 | Citation : 238 | h-index : 8

Citation : 361 | h-index : 9 | i10-index : 9

: 363
: 8

Araştırma Alanları

Biyoteknoloji, Genetik, İmmünoloji, Moleküler Genetik

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

Cihan Taştan, 2011’de ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden ‘Yüksek Şeref’ öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı yıl, New York Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji-İmmunobiyoloji alanlarında Doktora çalışması yapmak üzere tam burslu olarak hak kazandı. Özellikle insan bağışıklık sistemi hücreleri ve vücudumuzda bulunan bakteri türleri arasındaki ilişkiler üzerinde Doktora tez çalışmasını Eylül 2017’de tamamlayarak Ph.D. (Doktora) ünvanını aldı. 2015 Ocak ayında The Jackson Laboratory-Genomic Medicine Enstitüsünde Pre-Doctoral Associate ünvanıyla araştırmalarına devam etti. Ve insan bağışıklık sistemi hücrelerinde CRISPR genom modifikasyonu tekniklerini geliştirme projesinde görev aldı. Bu çalışmalardan yola çıkarak Ekim 2017’den Ekim 2020'ye kadar kanser türlerine karşı genetiği değiştirilmiş CAR-T hücre terapileri ve genetik hastalıklara (örneğin, Duchenne Musküler Distrofi) karşı genetik tedaviler üretmek üzere Acıbadem LabCell Hücre Laboratuvar’ında AR-GE Birim Sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmiştir.Sentetik biyoloji, genetik mühendisliği ve moleküler biyoloji alanında lisans ve doktora dönemlerini kapsayan geniş bir bilgi ve tecrübeye sahiptir. Hâlihazırda, uluslararası nadir hastalıklar genetik tedavi yarışması (radichal.com) ve DNA tabanlı kriptoloji, DNA barkod, sağlık hizmetleri ve blockchain teknolojisi kullanan platformlar geliştiren hiDNA girişiminin (hi-dna.com) kurucu direktörüdür. CRISPR gen mühendisliğiteknolojilerinin üretildiği ve eğitimlerinin verildiği CRISPR Valley (crisprvalley.com) direktörüdür. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğretim üyesi ve Transgenik Hücre Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) direktörüolarak çalışmalarına devam etmektedir.
 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. METİSİLİNE DİRENÇLİ KLİNİK STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN CRISPR/Cas9 TEMELLİ GENOM DÜZENLEMESİ İLE BASKILANMASI, 2023.
 2. KATI TÜMÖRLERDE YÜKSEK ANTİTÜMÖR ETKİNLİĞİ GÖSTERİLMİŞ MONOKLONAL ANTİKORLARLA YENİ NESİL KİMERİK ANTİJEN RESEPTÖR TASARLANMASINDA BİYOİNFORMATİKSEL YAKLAŞIMIN ARAŞTIRILMASI, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 15

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Apoptoz ve Otofaji İlişkili Mekanizmalarda CRISPR-Cas Uygulamaları -Hastalıkta ve Sağlıkta Hücre Ölümü - Mekanizmaları ve Deneysel Araştırma Modelleri, 2022.
 2. Adaptive Chromosome Diagnosis Based on Scaling Hierarchical Clusters., 2021.
 3. Pandemik Virüs Salgınlarında CRISPR Gen Mühendisliği İle Tanı, Araştırma Ve Tedavi Yaklaşımları, 2020.
 4. Nadir Hastalıkların Tedavisinde Gen Terapisi, 2019.
 5. Yapay Zeka ve Genetik Mühendisliği, 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Gene Editing, ISSN:2687-640X, 2020.

Projeler > Projeler

 1. Glikojen Depo Hastalığı (GSD) Tip 1a Hastalığının Tedavisi İçin 3B Yazıcı ile Kapsüle Edilmiş G6PC Transgenik Mezenkimal Kök Hücre ve Hepatosit Hücrelerinin Etkinliğinin In Vitro ve Ex Vivo Araştırılması, 2024.
 2. Topoizomeraz IIbeta Aşırı İfade Eden İnsan Kordon Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomların 5XFAD Transgenik Alzheimer Hastalığı Fare Modelinde Tedavi Etkinliğinin Araştırılması, 2026.
 3. Genotypical Analysis Project on personalized treatment for psychosis and for dependence on alcohol and other psychotropic substances., 2025.
 4. MESAJ BİLİM MİSYONU (MİKRO YER ÇEKİMİ İLİŞKİLİ BİLİM GRUBU), 2024.
 5. Nöral Farklılaştırılmış ve Amiloid β1-42 Peptitleriyle in vitro Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulmuş SHSY5Y Hücrelerinde Kararlı DNA Topoisomerase IIb Aşırı İfadesinin Nöroprotektif Rolünün Araştırılması, 2024.
 6. Nöral Farklılaştırılmış ve Amiloid β1-42 Peptitleriyle in vitro Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulmuş SHSY5Y Hücrelerinde Kararlı DNA Topoisomerase IIb Aşırı İfadesinin Nöroprotektif Rolünün Araştırılması, 2024.
 7. Ailevi Akdeniz Atesi Hastalıgı Iliskili Mutant MEFV Geninde CRISPRPrime Editing Yöntemi ile M680I c.2040G>C Mutasyonunun Düzenlenmesinin Ex-Vivo Arastırılması, 2024.
 8. Axolotl Canlılarında Deselerizasyon Sonucu Insan Nöron Hücrelelerinin Ko-Kültürü ve Repopülasyonu, 2023.
 9. Yüksek BCL-2 ve USP7 Gen Ifadesine Sahip Küçük Hücreli Olmayan Akciger Kanserlerinde Yeni Nesil XNA ve DNA Antisens Oligonükleotit (ASO) Yaklasımlarının Incelenmesi, 2023.
 10. Ailevi Akdeniz Atesi Hastalarından Izole Periferik Kan Mononükleer Hücrelerde M694V c.2080A>G Mutasyonunun CRISPR-Prime Editing Yöntemi ile Gen Düzenlenmesinin In-vitro ve Ex-Vivo Arastırılması, 2023.
 11. Yer çekimsiz Ortam Kosulları Saglayan Akustik Havaya Yükseltme (Levitasyon) Cihazında Mezenkimal Kök Hücrelerinin Proliferasyonunun ve Diferansiyasyonun Arastırılması (In vitro), 2023.
 12. IL-21 gen ifadelesi arttırılmış NK-92 hücre hattı kaynaklı eksozomların NK hücre aktivasyonu ve tümör öldürme kapasitelerinin araştırılması., 2023.
 13. Doğal Öldürücü Hücre Aktivasyon Gen İfadeleri Arttırılmış Nk-92 Hücre Hattı Kaynaklı Eksozomların, Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Karsinom Hastaları Primer Tümör Hücreleri Ve Primer Nk Hücreleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 2025.
 14. CRISPR Prime Editing Gen Düzenleme Teknolojisi Ile Survival Motor Protein 2 (SMN2) Geni Hedefli Tek Nokta Nükleotit Modifikasyon Etkinliginin, Stabilitesinin ve Hedef-Dısı Mutasyon (Off-Target) Kapasitesinin In Vitro ve Ex Vivo Arastırılması, 2023.
 15. IL-21 gen ifadelesi arttırılmış NK-92 hücre hattı kaynaklı eksozomların NK hücre aktivasyonu ve tümör öldürme kapasitelerinin araştırılması., 2023.
 16. Spinal Musküler Atrofi (SMA) Hastalığında SMN2 Gen Düzenlemesine Yönelik Ekzon7/ İntron 7 Hedefli Yeni Nesil CRISPR-Prime Editing ve SMN1 Kodlayan Motor Nöron Hücre Spesifik Nöral Lentivirüs Yaklaşımlarının İn Vitro ve Ex Vivo Araştırılması, 2024.
 17. Spinal Musküler Atrofi (SMA) Hastalığında SMN2 Gen Katılımını Artırmaya Yönelik İntron 7 Hedefli Yeni Nesil Antisense Xeno Nükleik Asit Yaklaşımlarının İn Vitro ve Ex Vivo Araştırılması, 2023.
 18. Yer Çekimsiz (Mikrogravity)Ortam koşulları Sağlayan Akustik Levitasyon Cihazının Geliştirilmesi Ve Temel Biyolojik Deneyler İle İn vitro Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 19. cpn60 ve cpn10 Saperon Gen Kasetinin Gluconacetobacter xylinus?a Aktarımı Ile Rekombinant, Soguga Dayanıklı Gluconacetobacter xylinus Sus Olusturulması ve Sogukta Selüloz Stabilitesinin In Vitro Arastırılması, 2023.
 20. Gluconacetobacter xylinus Bakterisinde Selüloz Üretim Verimliligini Artırmak Için AcsA, AcsB, AcsC, AcsD genlerinde CRISPR cas9 Indel Mutasyonlarının Olusturulması ve Verimlilik Etkinliginin In-vitro Arastırılması, 2023.
 21. Fibroblast Hücrelerde Epidermolizis Bülloza Hastalıgına Yönelik Xeno Nükleik Asit ASO Tedavi Stratejisi, 2023.
 22. Ilaç alerjisine sahip hastalarda immün profilleme ve genetik analize dayalı soy agacı arastırması, 2023.
 23. Ailevi Akdeniz Atesi hastalarından izole T hücrelerinde CRISPR- dCas9- Vp64 hedefli IL1RN gen aktivasyonu iliskili sitokin salınım profilinin in vitro ve ex vivo arastırılması, 2023.
 24. Mezenkimal kök hücrelerin lentivirüs aracılı nörotrofik faktör genlerinin aktarılması ile koklear tüy hücresi benzeri hücrelere farklılastırılmasının in-vitro arastırılması, 2023.
 25. Flavonifractor plautii Bakterisinin FpGalNAcDeAc ve FpGalNase Enzimlerinin Rekombinant Olarak E.coli?de Üretiminin Saglanması ve Insan A Kan Gurubunu Evrensel 0 Kan Grubuna Çevrilmesinin in vitro Arastırılması, 2023.
 26. Transgenik Mezankimal Kök Hücre Uygulamalarında 3D Yazıcı ile Gelistirilecek Kapsülasyon Yöntemleri Etkinliginin In Vitro Arastırılması, 2023.
 27. Yer Çekimsiz Ortam Kosulları Saglayan Akustik Havaya Yükseltme (Levitasyon) Cihazında Kanser Hücrelerinin Proliferasyonunun ve Sag kalımının Arastırılması (In vitro), 2023.
 28. Azot Emilimini Arttırmaya Yönelik CRISPR Cas9 Sistemiyle Nitrata Duyarlı (HNS) Gen Ailesinin Üzerinde CRISPR Cas9 Hedefli Mutasyon Taraması Yapmak ve Biyoyakıt Verimliligine Olan Etkisinin In Vitro Arastırılması, 2023.
 29. Chlamydomonas reinhardtii?de CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme Yöntemi ile Fosfolipaz A2, CpFTSY ve ZEP Genlerinde Genetik Mutasyon Analizleri Olusturulması, Fotosentetik Aktivitesindeki ve Lipit Aktivitesindeki Etkinliginin in vitro Arastırılması, 2023.
 30. Mezenkimal Kök Hücrelerde Epidermolizis Bülloza Hastalıgına Yönelik DNA ASO Tedavi Stratejisi, 2023.
 31. Cüce Cavendish'de Muz Çizgi Virüsüne karşı CRISPR/Cas9 uygulamaları ile muz bitkisinin etkinliğini ve direncini artırmaya yönelik araştırma, 2022.
 32. İlaç İçeriklerinin Bozulmasının Pratik Takibi Üzerine DNA Mürekkebi Geliştirilmesi ve Ürünün Orijinalliğinin Tespiti İçin DNA Barkotlama Teknolojisinin Geliştirilmesi, 2022.
 33. Aksolotllarda kanser direnç geni olan p53 geninin lentivirüs aktarım metodu ile insan hücre hatlarında entegrasyonu ve anti-tümör etki çalışılması., 2022.
 34. Kansere Özgün Değiştirilebilir Başlıklı Adaptör CAR-T Hücre Geliştirilmesi ve Anti Kanser Etkiniğinin Değerlendirilmesi, 2022.
 35. TCR Blokajı ile Evrensel, Satışa Hazır CAR-T Hücresi Üretimi ve Anti-Kanser Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2022.
 36. Primer Glioblastoma Hücrelerinde HER2 ve GD2 Hedefli Tandem CAR-T Hücrelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2022.
 37. CRISPR.bot: Robotik Otonom Sistemler ile Bakterilerde Genetik Mühendislik, 2022.
 38. Buğdayın (Triticum vulgare), buğday cüce virüsü (WDV)’ne karşı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması, 2022.
 39. HIV HIZLI TANI KİTİ, 2021.
 40. Antibiyotik Dirençli Mycobacterium Smegmatis Bakterisi için CRISPR Kullanarak Dirençsiz Hale Getirmek, 2021.
 41. Antibiyotiğe Dirençli Escherichia Coli Bakterisini CRISPR ile Dirençsiz Hale Getirme, 2021.
 42. Milnesium tardigradum türünde bulunan hsp70 proteini ile Rekombinant Dondurma Solüsyonu, 2022.
 43. Phytohemagglutinin/ aCD3&aCD28 Tabanlı İki Farklı CD19 Spesifik CAR (CD28/4-1BB) T Hücre Üretiminin Pre-Klinik In Vitro ve In Vivo Etkinliklerinin Karşılaştırılması, 2023.
 44. Üsküdar Üniversitesi, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Bünyesinde Kök Hücre ARGE Laboratuvarı ve TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bünyesinde Transgenik Hücre, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. İYTE 4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, 2023.
 2. 3rd International & 5th National CRISPR Symposium, 2023.
 3. Yeditepe Üniversitesi 10. Ulusal Genetik ve Biyomühendislik Kongresi, 2023.
 4. 2022 ECNS Conferences - EEG and Clinical Neuroscience Society, 2022.
 5. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, 2022.
 6. 11. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2022.
 7. I. International Advances in Molecular Biology Congress, 2022.
 8. 44th COSPAR Scientific Assembly, 2022.
 9. MIDDLE EAST (ME) + Brain Initiative, 2022.
 10. 11th European Conference on Rare Diseases & Orphan Products, 2022.
 11. 11th European Conference on Rare Diseases & Orphan Products, 2022.
 12. 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, 2022.
 13. SBÜBAK 1. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2022.
 14. Pharmainovatif Hit2022 Kongre, 2022.
 15. 6. Farmasötik Gelişim Günleri, 2022.
 16. SBMT 19th Annual Congress, 2022.
 17. 3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021), 2021.
 18. Çocuk Göğüs Hastalıkları 5. Kongresi, 2021.
 19. XVII. Tıbbi Biyoloji ve Gene@k Kongresi, 2021.
 20. Eskişehir 2. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu, 2021.
 21. Yıldız Teknik Üniversitesi Medikal Teknolojiler Kulübü Medivation II Zirvesi, 2021.
 22. IEEE GTU G.E.N.4, 2021.
 23. HIT2021 Kongresi, 2021.
 24. European/International online meeting for the COST iPLANTA action : The Contribution of RNAi to Sustainable and Resilient Food Systems & Health, 2021.
 25. IEEE YTÜ EMBS BİOFORM VIII, 2020.
 26. 8. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, 2020.

İdari Faaliyetler

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TRGENMER, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. En İyi Sözlü Bildirim Ödülü (V. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi), (Deneysel Hematoloji Derneği), 2018.
 2. Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün Araştırma Ödülü (3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi), (Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği), 2019.
 3. Dijital Verilerin DNA'da Depolanmasına Yönelik HiDNA Girişimi, (Sanofi-Pharmup Programı), 2019.
 4. Türkiye Geneli Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Yarışması - HiDNA-RaDiChal ile Yılın Medikal Endüstri Ödülleri- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü, (Doktorclub Awards), 2020.
 5. The Experimental Biology and Medicine (EBM) Outstanding Reviewer Award, (The Society of Experimental Biology (SEBM)), 2021.
 6. “Limitless Makers” (Sınır Tanımayan Çözümler) Programına sunduğu katkılarından ötürü Limitsizlik Nişanı, (Gençlik ve Spor Bakanlığı), 2022.
 7. Deneysel Hematoloji dalında Bildiri Ödülü, (Türk Hematoloji Derneği), 2022.

Bilimsel Üyelikler

 1. Aktif Üye (AACR ID: 1259544), American Association for Cancer Research 2023
 2. (Genel Sekreter), Tedavisel Beyin Haritalama, Biyolojik Psikiyatri ve Nöroteknoloji Derneği 2022
 3. The Society of Experimental Biology (SEBM) 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Uygulamalı Proje Yönetimi III, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Mezuniyet Tezi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. CRISPR Gen Mühendisliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Moleküler Hücre Biyolojisi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Graduation Thesis, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Proje, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Mikrobiyoloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Graduation Project, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Viroloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)