Yumuşhan GÜNAY , DDS. Ph.D

Faculty of Dentistry - Dean

yumushan.gunayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3230

Short CV

9 Mart 1954 Hatay Altınözü/Yumuşhan Köyünde doğdu. 1978 de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1978-1979 akademik yılında GATA’da stajer askeri diş hekimliği eğitimi aldı.1981 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çene Yüz Protezleri ve Cerrahisi Kürsüsünde Doktora çalışmasına başladı. Yüz protezlerinde kullanılan materyallerin fizik özelliklerinin karşılaştırılması konusunda doktora çalışmasını 1985 yılında tamamlayarak Doktor unvanını aldı. Aynı  yıl GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1990 yılında Doçentlik ünvanını aldı 2009 yılında Profesör kadrosu ile GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diş Hekimliği Merkez Başkanlığına atandı. 2013 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2013 yılında emekli oldu.

read more