Ümit ERTEM, Ph.D.

Instructor

umit.ertemuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2413

ORCID: 0000-0002-9052-2480

Citation : 4 | h-index : 2 | i10-index : 0


Research Fields

Education, Family Education, Child, Woman, Elderly

Short CV

Ümit Ertem was born in Manisa in1969, graduaded Manisa İsmet İnönü Girls Vocational High School, Ege University She graduated from Ege University School of Nursing.in 1990. She has a pedagogical formation document.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları, 2022.
 2. Ece ve Ege Tılsımlı Kayıp Sembolün Peşinde, 2020.
 3. Nil'in Rüyası, 2020.
 4. Çocukların İstismar Yaşantılarını Anlamada Bir Yol: Çocuk Resimlerinin Sembolik Dili, 2019.
 5. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, 2019.
 6. Sağlık Uygulamalarında Temek Kavramlar ve Beceriler 6. Baskı, 2015.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. ISARC 3. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 2023.
 2. 7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi / 7th International Forensic Nursing Congress, 2023.
 3. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 4. 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 5. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Pandemi Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 3. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - Devam ediyor.)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2015 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Aile Eğitimi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Aile Eğitimi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Çocuk Hakları ve Hukuku, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. İnsan Hakları ve Etik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 7. Ceza Adalet Sisteminde Kadın ve Çocuklar, (Master / 2022-2023 Bahar)
 8. Adli Psikolojide Etik Konular, (Master / 2022-2023 Bahar)
 9. Bitirme Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 10. Çocuk, Yaşlı ve Hayvana Yönelik İstismar ve İhmal, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 11. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 12. Çocuk, Yaşlı ve Hayvana Yönelik İstismar ve İhmal, (Master / 2022-2023 Bahar)
 13. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. Aile Eğitimi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Bilimsel Araştırma ve Akademik Yazım, (PhD / 2022-2023 Güz)
 16. Kriminoloji Teorileri ve Güncel Konular, (PhD / 2022-2023 Güz)
 17. Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği, (Master / 2022-2023 Güz)
 18. Kriminolojide Çocukla İletişim, (Master / 2022-2023 Güz)
 19. Bitirme Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 20. Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 21. Bilirkişilik ve Etik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 22. Adli Hemşirelik/Ebelik ve Uygulamalarında Uluslararası Standartlar ve Etik, (Master / 2022-2023 Güz)
 23. Adli Hemşirelik/Ebelik Yasal Sorumluluk ve Bilirkişilik, (Master / 2022-2023 Güz)