Özlem OĞUZ,

FHS / Speech and Language Therapy Department

ozlem.oguzuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4119

ORCID ID: 0000-0001-7590-0028

Citation : | h-index : | i10-index :


Short CV

Özlem Oğuz, born in 1990, has earned her bachelor's degree in English Language Teaching from Marmara University in 2012, her master's in Speech and Language Therapy from Anadolu University in 2016; and she is still continuing her education in Ph.D. program of Speech and Language Therapy at Anadolu University.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Kekemelikte Sanal Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi: Sistematik Derleme, 2023.
 • Disleksi ve Konuşma Sesi Bozukluğu Tanısı Almış Çocukların Sözel Çalışma Belleği ve Fonolojik Farkındalık Performanslarının Karşılaştırması, 2023.
 • Okul Çağı, Ergenlik ve Yetişkinlik Dönemi Kekemelik Terapilerinin Uzun Dönemli Etkililiği: Sistematik Derleme, 2023.
 • Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Aile Hekimlerinin Dil ve Konuşma Terapisine Yönelik Farkındalık Düzeyleri ve İşbirliği İçinde Çalışmaya Yönelik Görüşleri, 2023.
 • Afazili Bireylerle Yürütülen Dil ve Konuşma Terapilerinde Sanal Gerçeklik Müdahalelerinin İncelenmesi: Sistematik Derleme, 2023.
 • Yetişkin Bireylerin Kekemeliği olan Bireylere yönelik Tutumları ve Onlarla Romantik İlişki Kurmaya Yönelik Bakış Açıları, 2023.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 10

Afazili Bireylerde Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (2020)

Corpus Callosum Agenesis: Speech and language disorder

Haydarpaşa Numune Medical Journal (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, 2020.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Üniversitesi Ergoterapi Kongresi: Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım, 2021.
 • II. ULUSLARARASI KATILIMLI DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2020.
 • II. ULUSLARARASI KATILIMLI DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2020.
 • II. ULUSLARARASI KATILIMLI DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2020.
 • II. ULUSLARARASI KATILIMLI DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2020.
 • II. ULUSLARARASI KATILIMLI DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2020.
 • II. ULUSLARARASI KATILIMLI DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2020.
 • 10.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 10.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 10.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 10.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 10.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 10.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 1.Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, 2019.
 • 1.Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, 2019.
 • Kekemeler Derneği 3.Türkiye Konferansı, 2018.
 • SCIENCE of APHASIA XIX, 2018.
 • 9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2018.
 • 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Mesleki İngilizce V (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İleri Klinik Uygulama: Sesletim ve Ses Bilgisi Bozuklukları (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Mesleki İngilizce VI, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Mesleki İngilizce IV, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Gelişimsel ve Edinilmiş Dil Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Afazi Terapi Yaklaşımları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Fonoloji, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Mesleki İngilizce V, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Mesleki İngilizce III, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İleri Klinik Uygulama: Sesletim ve Ses Bilgisi Bozuklukları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Dil ve Konuşma Terapisinde Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Introducing Speech and Language Disorders, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index