Ömer Faruk OKUYUCU,

Instructor

faruk.okuyucuuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4016

ORCID: 0009-0000-7576-3852

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


Short CV

Lecturer Ömer Faruk OKUYUCU, was born in 1982 in Kadıköy is originally from Antakya.. Primary and secondary education in Tunceli and İskenderun, İskenderun's high school education at the High School, graduated from Istanbul University Faculty of Science degree in Physics section.

read more

Education Status & Academic Titles

Administrative Activities

 1. Program Başkanlığı / Head of Program, Optisyenlik, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 6. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, METAFİZİK KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 7. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2018 - 2020)
 8. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, UNİ FB KULÜBÜ, (2018 - 2020)
 9. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, (2015 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2013 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. İstatistik, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. İstatistik, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Ergonomi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Ergonomi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. İstatistik, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Optisyenlik Tarihi ve Meslek Etiği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Optisyenlik Tarihi ve Meslek Etiği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Fizik-Geometrik Optik II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Fizik-Geometrik Optik II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 12. İstatistik, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Yer Altı Yapılarında İş Sağlığı ve Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Yer Altı Yapılarında İş Sağlığı ve Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Organizasyonu, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Organizasyonu, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Klinik Optik ve Rehabilitasyon, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Klinik Optik ve Rehabilitasyon, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 19. Fizik-Geometrik Optik I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 20. Fizik-Geometrik Optik I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 21. Ses Fiziği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 22. Ses Fiziği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 23. Temel Matematik, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 24. Temel Fizik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)