Nihal ÖZARAS, MD

Professor

nihal.ozarasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7166-8097

Citation : 736 | h-index : 15 | i10-index : 27


Research Fields

neurological rehabilitation, pediatric rehabilitation, osteoarthritis, discopathy, osteoporosis

Short CV

Prof. Dr. Nihal ÖZARAS completed her undergraduate education in İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine (English) in 1998. She completed her medical specialty in the field of Physical Medicine and Rehabilitation in SSK Bezmialem Vakif Gureba Education and Research Hospital in 2003. Prof. Dr. Nihal ÖZARAS works as Professor in Üsküdar University Faculty of Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

  1. Ambule Serebral Palsili Çocuklarda Denge Ve Spastisitenin Duyu Organizasyonu İle Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.

Administrative Activities

  1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, (2023 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

  1. Klinik Nörobilim, (Master / 2022-2023 Bahar)
  2. Fizyoterapide Nörobilim, (Master / 2022-2023 Bahar)
  3. Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
  4. Nörolojik Bilimler, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)