Neslihan BULUR,

Research Assistant

neslihan.buluruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0001-6148-5556


UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 17

Short CV

Neslihan Bulur graduated from Anadolu University, Faculty of Communication Sciences, Department of Communication Design and Management in 2017. She graduated from the Sociology Department, which is a double major program at Anadolu University, and the International Relations undergraduate program at Anadolu University, which she studied as a second university, in 2018. In 2020, she graduated from Galatasaray University Strategic Communication Management master's program. She is currently doing her PhD at Marmara University Communication Sciences program.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 2

DATAISM AS A NEW FORM OF POLITICS

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2022)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. İptal Kültürü, 2023.
 2. DİJİTAL MEDYADA TOPLUMSALLAŞMA: SUÇ OLGUSUNUN ÜRETİMİ VE ALGISAL DÜZLEMDE TÜKETİMİ, 2022.
 3. Bir Amerikan Dizisi Olan Tyrant’ın Kültürel Diplomasi Bağlamında Göstergebilimsel Çözümlemesi, 2022.
 4. KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE POSTYAPISALCI PARADİGMA: ÖZGÜRLEŞME OLANAĞI, 2022.

Academic Activities > Editörlük

 1. 6. Uluslararası İletişim Günleri - Dijital Dönüşüm Sempozyumu, ISSN:978–605–9596–22–0, 2018.
 2. 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, ISSN:, 2020.
 3. 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin), ISSN:, 2020.
 4. 8. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, ISSN:, 2021.
 5. 8. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ: Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu (TAM BİLDİRİ METNİ KİTABI), ISSN:, 2021.
 6. 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, ISSN:, 2022.
 7. 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), ISSN:, 2022.
 8. 10.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu - Bildiri Özetleri Kitabı, ISSN:, 2023.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 10. Uluslararası İletişim Günleri - Dijital Kapitalizm ve İletişim, 2023.
 2. 9.Uluslararası İletişim Günleri, 2022.
 3. 9.Uluslararası İletişim Günleri, 2022.
 4. I. Lisansüstü Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2021.
 5. 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 6. 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 7. 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 8. 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 9. Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, 2021.
 10. 3. Uluslararası İletişim ve Teknoloji Kongresi (CTC), 2021.
 11. 7. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Çağda İletişim Eğitimi, 2020.
 12. 6. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Dönüşüm, 2019.

Administrative Activities

 1. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 5. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2018 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2018 - 2021)

Scientific Memberships

 1. 9. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ - Düzenleme Kurulu Üyeliği 2022