İsmail BARIŞ, Ph.D

Associate Professor of Social Work

ismail.barisuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5039

ORCID ID: 0000-0001-8371-1243

Short CV

Ismail Baris was born in 1956, in Golcuk. He gratuated from Uludag University, Faculty of Teology. He earned both his masters’ degree and doctorate from Istanbul University, in the fields of social construction and sociology. He was elected as mayor of Golcuk for two times. Then he served as the general manager of SHCEK. (Turkish Social Services and Children Protection Institution) He has lectured in Uskudar University Social Work Department since 2014.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Korunmaya İhtiyacı Olan Çocukların Koruma ve Bakım Altına Alınma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli/Gebze İlçesi Örneği, 2021.
 • SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNDE VE ÇALIŞANLARINDA AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ, 2021.
 • SOSYAL YARDIMLAR VE İSTİHDAMA KATILIMIN YOKSULLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YALNIZ ANNELİ AİLELERE YÖNELİK BİR İNCELEME, 2020.
 • TÜRKİYE'DE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNU, 2020.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 19

Can money be compared to energy? Empirical analysis of making money with the E = mc2 logic

International Journal of Social Sciences and Education Research (2022)

Küresel Salgın Sürecinde Aile İçi Sorunlar

Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi (2020)

KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKiYE-ALMANYA ÖRNEĞi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi AraĢtırmaları Dergisi (ASEAD) (2018)

ENFLASYONUN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (2015)

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM KURUMSAL BAKIM YERİNE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (2015)

SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YERİNDEN YÖNETİMİN İŞLEVSELLİĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies (2015)

Muhafazakar Düşüncenin Temel Değerleri Çerçevesinde Ak Parti

Muhafazakar Düşünce (2014)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Manevi/Spıritüel Korunma, 2022.
 • Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri, 2021.
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK 1983-2011), 2021.
 • Sosyal Hizmetin Temel Konuları - Korunma İhtiyacındaki Çocuklar, 2020.
 • Refakatsiz Göçmen Çocuklar, 2018.
 • Current Researches on Islam Economics- “Evaluation of Income Distribution in Terms of the the Islamic Model And The Capitalist System”, 2018.
 • AZERBAYCAN’DA İSLAMİ BANKACILIK VE İSLAMİ FİNANS UYGULAMALARI- KATILIM BANKACILIĞI AÇISINDAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE DENEYİMLERİ, 2018.
 • Sağlık Kurumlarında Sosyal Çalışmacılar ve İletişim, 2017.
 • Malatya Sosyal Analiz Çalışması, 2017.
 • MIGRATION AND CHILDREN- Göç Sürecindeki Diyarbakır’da Çocuklarda Madde Kullanım Eğilimleri, 2017.
 • ELAZIĞ İLİ SOSYAL ANALİZ ÇALIŞMASI, 2017.
 • Romanlar ve Sosyal Dışlanma 1, 2015.
 • IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, 2012.

Projects > Projects

 • Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı, 2019.
 • Malatya İli Sosyal Analiz Projesi, 2016.
 • Çocuk Evlerinde Kalan Çocukların Psiko Sosyal Durumları ve Sorunları İstanbul Kocaeli ve Sakarya Karşılaştırması, 2015.
 • Hayata bağımlı ol özgür ol, 2015.
 • Elazığ İli Sosyal Profil Geliştirme Projes, 2016.
 • Bağımlılığın Etkisindeki Gençler Araştırması, 2016.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • The Future of Islamic Spiritual Care, 2018.
 • Din, Gelenek ve Modernite Bağlamında Bir Değer Olarak Aile, 2010.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Sosyal Hizmet, (2017 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, KÜGEMER, (2017 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyal Hizmet, (2016 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Sosyal Hizmet Uygulamalarında İlke ve Yöntemler, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmet Literatür Okumaları IV, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmet Literatür Okumaları II, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme ve Gözlem, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index