İ. Tayfun UZBAY, Ph.D

Professor of Pharmacology

tayfun.uzbayuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2400

ORCID ID: 0000-0002-9784-5637

Citation : 5032 | h-index : 38 | i10-index : 107


Short CV

Ismail Tayfun Uzbay is professor of Medical Pharmacology. He graduated from Faculty of Pharmacy at Istanbul University in 1982. He took Ph.D. degree at Gulhane Military Medical Academy (GATA), Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology in 1992. He worked at the same department as a research assistant professor and associate professor between 1992 and 2002. In 1997, he founded Psychopharmacology Research Unit in GATA research center and became the chairman of this unit. In 2003, he became professor. Between 2003 and 2011, he was the director of Department of Medical Pharmacology at GATA. From 1997 to 1998, he worked in University of North Texas in USA as a visiting scientist for one year.  In 1999, he also worked as a visiting scientist in University of Cagliari, Department of Toxicology in Italy. Now he is working at Üsküdar University in Istanbul. He is head of the Departments of Molecular Biology and Genetics and director of the Neuropsychopharmacology Application and Research Center (NPARC) at Üsküdar University. He is the chair of Pharmacy Academy of Turkish Pharmacists’ Association from 2016.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • MARKA İLETİŞİMİ KAPSAMINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ NÖROPAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2021.
 • KARAR ALICININ NÖROMOTİVASYON DİNAMİĞİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA VE NÖROPAZARLAMA ARAŞTIRMA BULGULARINI OKUMAK İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ÖNERİSİ, 2020.
 • SUBLİMİNAL MESAJLAR ve ALGI YÖNETİMİ, 2019.
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI VE SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 2019.
 • Agmatinin işitsel sistemdeki etkileri, 2019.
 • Sıçanlarda irkilmenin ön uyaran aracılı inhibisyon eşiğine göre pentilentetrazol ile indüklenen epileptik nöbetlerin değerlendirilmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 117

Neurobiological and Neuropharmacological Aspects of Food Addiction

Neuroscience and Biobehavioral Reviews (2022)

Effects of the Covid-19 pandemic on brain and behavior

Journal of Research in Pharmacy (2021)

Does Seratonin in the intestines make you happy?

Turkish Journal of Gastroenterology (2020)

Genoplasticity and neuropsychiatric diseases

Current Topics in Pharmacology (2019)

Germ-free animal experiments in the gut microbiota studies.

Current Opinion in Pharmacology (2019)

Two New Factors for the Evaluation of Scientific Performance: U and U '

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences (2019)

Effects of ethanol withdrawal on the activity of Rho-kinase in rats brain

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY (2015)

Varenicline disrupts prepulse inhibition only in high-inhibitory rats.

Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry (2014)

Pharmacological importance of agmatine in brain

Neuroscience and Biobehavioral Reviews (2012)

Effects of risperidone, quetiapine and ziprasidone on ethanol withdrawal syndrome in rats

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY (2011)

Effects of sildenafil and tadalafil on ischemia/reperfusion injury in fetal rat brain

The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine (2011)

The relationship between baseline prepulse inhibition levels and ethanol withdrawal severity in rats

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY (2010)

Tianeptine: potential influences on neuroplasticity and novel pharmacological effects

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY (2008)

Effects of olanzapine on ethanol withdrawal syndrome in rats

European Journal of Pharmacology (2008)

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) changes in the serum of depressed women

Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry (2006)

Effects of escitalopram on ethanol withdrawal syndrome in rats

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY (2006)

Acute and chronic tianeptine treatments attenuate ethanol withdrawal syndrome in rats

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY (2006)

Caffeine and amphetamine produce cross-sensitization to nicotine-induced locomotor activity in mice

Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry (2006)

Effects of venlafaxine on ethanol withdrawal syndrome in rats

Fundamental & Clinical Pharmacology (2004)

Effects of fluoxetine on ethanol withdrawal syndrome in rats

Journal of Psychiatric Research (2004)

New analgesic and anti-inflammatory agents 4(1H)-pyridinone derivatives

European Journal of Medicinal Chemistry (2002)

Nitric oxide and substance dependence

NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS (2001)

Effects of agmatine on ethanol withdrawal in rats

Behavioural Brain Research (2000)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 10

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • İnsanlar ve Yanılgılar, 2022.
 • Madde Kullanım Bozukluklarının Nörobiyolojik Temelleri, 2021.
 • Bağımlılığın nörobiyolojisi, 2021.
 • Importance of Brain Reward System in Neuromarketing - In: Analyzing the Strategic Role of Neuromarketing and Consumer Neuroscience, 2020.
 • Importance of brain reward system in neuromarketing, 2020.
 • Nöropsikofarmakoloji - Akılcı Nöropsikiyatrik İlaç Kullanımı, 2019.
 • Cehalet Bilimi - Küresel Zeka Algınızı Nasıl Yönetiyor?, 2019.
 • HAZDAN BAĞIMLILIĞA, 2018.
 • Nöronun hücresel ve moleküler biyolojisi (In: Temel ve Klinik Psikiyatri. Karamustafalıoğlu, K.O., ed.)., 2018.
 • Şizofrenide hayvan modelleri. [In: Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Temel Kitap. Esen-Danacı, A., Böke, Ö., Saka MC., Ulusoy Kaymak, S. (eds.)], 2018.

Academic Activities > Editörlük

 • Alcohol and Alcoholism, ISSN:ISSN 0735-0414 / EISSN 1464-3502, 2019.
 • Türkish Journal of Pharmaceutical Sciences, ISSN:ISSN:1304-530X - E-ISSN:2148-6247, 2019.
 • Alcohol and Alcoholism, ISSN:0735-0414, 2021.
 • Alcohol and Alcoholism, ISSN:ISSN 0735-0414 EISSN 1464-3502, 2022.

Projects > Projects

 • Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 • KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 • Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 • Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 • DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması ve İlgili Moleküler Yolakların İn Vitro Aydınlatılması, 2023.
 • Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi Ile Değerlendirilmesi Ve Kafein Ile Karşılaştırılması, 2020.
 • Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi ile Değerlendirilmesi ve Kafein ile Karşılaştırılması, 2021.
 • Uyku deprivasyonu ile oluşturulan psikoz modelinde oreksinerjik sistemin sensorimotor geçitleme yanıtı ve yetişkin nörogenezi bozukluğu üzerine etkileri, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 3. OTO-ODYOLOJİ KONGRESİ (https://otody2022.medipol.edu.tr/), 2022.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu, 2022.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu, 2022.
 • I. ULUSAL ULUSAL ISUPA ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2022.
 • Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 2022.
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), Nadir Hastalıklar ve Özellikli Tedaviler Sağlık Politikaları Sempozyumu, Acıbadem Üniversitesi, 2021.
 • Etkin Eczacılık Derneği, Mental Sağlıkta Eczacının Proaktif Rolü, 2021 Etkin Eczacılık Bilimsel Yıl Sonu Toplantısı, 2021.
 • 19. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2021.
 • III. Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi., 2021.
 • 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 2021.
 • VI. Hacettepe Biyoloji ve Uygulamaları Kongresi, 2021.
 • "BEKON'21" BALKAN ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2021.
 • 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi - Online (2021), 2021.
 • PharmEge Online – Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ulusal Eczacılık Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • Pharmainovatif HIT2021 (Health, Inovation and Technology-2021) Kongresi, Gazi Üniversitesi, 2021.
 • Starfin Bilim Kongresi, 2020.
 • 4. Sağlığa Bağımsız Adım Sağlık Sempozyumu, 2020.
 • Geleceğin Bilimi - Future Science, 2020.
 • Covid-19 Döneminde Eczacı Olmak - On-line panel, 2020.
 • Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Webinarı - Pandemilerde Eczacıların ve Eczacılığın Rolü, 2020.
 • 3. Gıda ve Beslenme Bienali, 2020.
 • Bariyatrik Cerrahi ve Yeme Bozukluğu Sempozyumu: Multidisipliner Yaklaşım - Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenmiştir., 2020.
 • Prof. Dr. Tuncel Özden anısına 3. Kişiye Özel Tedavi Toplantısı, 2019.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 11. Uluslararası Strerilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2019.
 • 2. Gülhane Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon Sempozyumu, 2019.
 • FIFTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS ON NATURAL SCIENCES, HEALTH SCIENCES AND ENGINEERING (MENSEC V) September 10-12, 2019 Danubius Hotel Flamenco Budapest, Hungary, 2019.
 • Fifth Mediterranean International Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), 2019.
 • Medikal Kannabis Sempozyumu, 2019.
 • FTR Öğrenci Sempozyumu II: Ağrı, Beyin ve Egzersiz Sempozyumu, 2019.
 • 2019 Eczacılık Buluşması - Eczacılık Mesleğinin Geleceği Paneli, 2019.
 • 7. Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir., 2019.
 • Uluslararası Katılımlı PHARMANKARA II Kongresi, 2019.
 • CİSED 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 2019.
 • 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 18-21 April 2019, Antalya – Turkey, 2019.
 • 5. Farmasötik Gelişim Günleri, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kültür Kongre Merkezi, 2019.
 • İzmir Eczacılık Günleri - 2019, 2019.
 • III. Bilişsel Psikoloji Günü, Çankaya Üniversitesi, 2019.
 • Türk Eczacıları Birliği, 2. Bölgeler Arası Toplantısı, Kocaeli (https://www.teb.org.tr/news/8144/41-D%C3%B6nem-2-B%C3%B6lgeleraras%C4%B1-Toplant%C4%B1-Kocaeli%EF%BF%BD%EF%BF%BDde-Ba%C5%9Flad%C4%B1), 2018.
 • 5th Annual Conference on Stroke and Neurological Disorders, November 12-13, 2018, İstanbul – Turkey., 2018.
 • 14. Türkiye Eczacılık Kongresi, 2018.
 • 5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Prebiyotik Kongresi, Antalya ., 2018.
 • 2nd International Congress and Exhibition on Pharmacy, Paris – France., 2018.
 • 23. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, Eskişehir., 2018.
 • Alfa Ulusal Eczacılık Kongresi., 2018.
 • CİSED, 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi. Antalya, 2018.
 • XII. Moleküler Biyoloji ve Genetik Haftasonu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2018.
 • 5th European Conference on Schizophrenia Research, 2015.
 • 17th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology, 2014.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Dahili Tıp Bilimleri, (2019 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Rektör Danışmanı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Tıbbi Farmakoloji, (2019 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, NPFUAM, (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Poliamin ve Şizofreni Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2018 - 2019)
 • Kurul Başkanlığı / Head of Board, Deney Hayvanları Etik Kurulu Başkanı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe), (2018 - 2019)
 • Yönetim / Management, Senatör (Fakülte Temsilcisi), (2013 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Nöropazarlamanın Davranışsal Temelleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Nörokimya ve Psikofarmakoloji, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Nöropsikofarmakoloji, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Nöropazarlamanın Davranışsal Temelleri, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index