Hacer KAYHAN, Ph.D

Assistant Professor of Fishery Technology Engineering

hacer.kayhanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5067

ORCID ID: 0000-0002-8656-8144

Short CV

1966 Born in Ardeşen, Hacer Kayhan graduated from Karadeniz Technical University, Department of Fisheries Technology Engineering. After completing her master's degree in the same field, Kayhan earned her Ph.D. title by completing Ph.D. in Fisheries Technology Engineering Department in 2008.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Seveso III Direktifi (2012/18/EU) Gerekliliklerinin İncelenmesi ve Model Alınan Bir Termik Santralde Büyük Endüstriyel Kaza Frekans Sınır Değerinin Hesaplanması, 2021.
 • DOW YANGIN VE PATLAMA İNDEKSİ VE DOW KİMYASAL MARUZİYET İNDEKSİ İLE TEHLİKELİ EKİPMANLARIN BELİRLENMESİ VE ETKİ ALANLARININ İNCELENMESİ, 2021.
 • Yerel yönetimde çalışan özel güvenlik görevlilerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden irdelenmesİ, 2018.
 • Türkiye'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tehlikeli maddelerin karayoluyla uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması ADR 'nin karşılaştırmalı analizi Örneği, 2018.
 • Şehirlerarası otobüs şoförlerinin kazalarının irdelenmesineden, sonuç, çözüm önerileri, 2018.
 • Acil durumların inşaat sektörü çalışanlarınca farkındalığının araştırılması ve mevcut uygulamaların karşılaştırılması, 2018.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı üzerine etkilerinin incelenmesi, 2017.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

İş Doyumu ile İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişki: İnşaat İşçileri Örneği

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

Education and Training Activities

 • Acil Durum Yönetimi, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Çevre ve İş Yönetiminde Sürdürülebilirlik, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Tehlikeli Maddeler, Karayolu Taşımacılığı ve ADR, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index