Fehmi AĞCA, Ph.D

Assistant Professor

fehmi.agcauskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2338

ORCID: 0000-0002-2644-9733

Citation : 7 | h-index : 1 | i10-index : 0


Research Fields

Middle East Studies, EU-Türkiye Relations, Regional Studies

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

4 16

Short CV

Born in 1958 in Ordu, Fehmi Ağca completed his undergraduate education in Electrical and Electronics Engineering in the Turkish Military Academy in 1979. He completed his undergraduate studies at Istanbul University Faculty of Law in 1988. After graduating from the Military Academy in 1991, Ağca graduated from Dokuz Eylül University European Union Program in 2007 with Ph.D. In 2013, he received the title of Associate Professor in International Relations from International Balkan University.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

International Cooperation on Law against Terrorism: The Harmonization of Anti-terror Laws of Turkey and Macedonia

IUS Journal of Social Sciences, Inquiry, (2016)

What is Expected for the Future of Iraq and Syria

IBU Journal Of Social and Human Sciences, Volume (2014)

The Effect of Syrian Crises on the Transformation and Integration of the Middle East

Bilge Strateji Dergisi (2013)

Türkiye’nin Makedonya’nın AB ile Bütünleşmesine Katkıları

Hikmet Dergisi (2010)

Batı Balkanların Geleceğinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Rolü

Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (2010)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru, 2023.
 2. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru_ Bölüm 6, 2023.
 3. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru-Bölüm 3, 2023.
 4. Turkish Albanian Macedonian Relations: Past, Present and Future, 2017.
 5. Dynamics of Political Changes (Revised Second Editon), 2015.
 6. Resilkroad, 2014.
 7. Avrupa Birliğinin Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiyenin Konumu, 2010.
 8. Current Issues in Management, 2010.
 9. Avrupa Akdeniz Ortaklığı - Mare Nostrum’dan Bir Arada Yaşamaya, 2007.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Gazze’deki İnsani Kriz Sempozyumu, 2023.
 2. 5. ASSAM Uluslararası islam Birliği Kongresi, 2021.
 3. 4. ASSAM İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, 2020.
 4. 4. ASSAM İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, 2020.
 5. ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE, 2019.
 6. ASSAM İslam Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti Kongresi, 2019.
 7. ASSAM " Uluslararası İslam Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti Kongresi", 2019.
 8. ASSAM "İslam Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve EsasIarının Tespiti” Kongresi, 2019.
 9. ASSAM Uluslararası " İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler" Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kurumsal İletişim Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, PAMER, (2019 - Devam ediyor.)
 8. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), (2018 - 2019)

Education and Training Activities

 1. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 2. Aile Hukuku, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Geçmişten Geleceğe Avrupa Bütünleşmesi, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Avrupa Bütünleşme Süreci, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Dynamics of Political Changes, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Graduation Project II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. International Law, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 9. Fundamental Concepts of Law, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 10. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Anayasa Hukuku, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Hukuka Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. Graduation Project I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. International Organizations, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 15. International Organizations, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 16. Constitutional Law, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)